TĂCERE

Sunt momente  când Omul rămâne tăcut în faţa Vieţii.

Astăzi, 22 Februarie 2019 am ales tăcerea şi Rugăciunea.

Sufletul meu poate vorbi acum cu Dumneavoastră

doar prin  imagini frumoase

pe care le-am fotografiat cândva.

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Naidin

Vineri,  22 Februarie 2019      

Biblioteca mea este un prieten tăcut ca și mine astăzi.

Ioan Mititean- Un Om de cultură autentic

Atunci când cititorii reuşesc şi actul scrierii despre ceea ce au lecturat îşi aduc un aport însemnat pentru informarea publicului.

Domnul Ioan Mititean a citit o carte importantă şi ne aduce la cunoştinţă conţinutul ei.

Vă invit să citiţi:

«DAN POPESCU SPOREȘTE AVUȚIA CULTURALĂ PRINTR-UN NOU VOLUM

 Zilele trecute am fost anunțat că la un chioșc din oraș, ne  așteaptă o nouă carte  sub semnătura  omului de la poale de munte, scriitorul și jurnalistul DAN POPESCU, care ne-a onorat cu  cartea intituilată Viața în „Cuibul visurilor” în anul Centenarului, scoasă la Editura Napoca Star. Cartea de față, la fel ca și celelalte, construiește o realitate și e purtătoarte de valori pe urmele adevărului, definește simțăminte, trăiri și pasiuni ce duc la dezvoltarea proceselor intelectuale ale cititorilor. O carte de factură umană scrisă în arta ingeniozității, cu episoade din Cuibul Visurilor, de pe pământul făgăduinței marelui nostru romancier Liviu Rebreanu, axată pe un sistem de valori  în care iubirea de Dumnezeu  și de Țară primează, ca elemente caracteristice neamului românesc, înrădăcinate în spațiul propriu.

În „Cuibul visurilor”, spune autorul, este o structură a comuniunii prin cultură, care nu este doar un buchet ornamental pe pieptul unei societăți, ci o tendință spre lumea libertății de a fi și a gândi, spre descătușarea minții omului de a vedea lumea prin gânduri curate și prin vise, reconstituind-o prin măreție, așa cum prevede jurământul creatorului.

Dan Popescu este tot mai prezent în lumea scrisului, are mereu în obiectiv Muzeul din Maieru și activitățile ce se derulează aici  prin implicarea unor cărturari măiereni și din alte zone, oameni minunați ce-și deschid porțile sufletului, dăruind ceva din comorile lor de înțelepciune cum sunt  fiii satului:   

prof. univ. dr. Lazăr Avram, ing. Pantelimon Avram, ing. Viluț Cărbune, jurnalist Macavei Al. Macavei,  prof. univ. dr. Traian Scridon, sărbătoriți în sala festivă din  Cuib, cu prilejul obținerii titlului de „Cetățean de onoare” ai comunei, ce au făcut un legământ curat cu sufletul neamului măierean.

Cartea de față este un pilon principal al Cuibului și parcă ne îndeamnă să-l recitim pe Rebreanu ce a adus noi valențe lumii și vieții. Autorul aduce în prim plan cărțile prietenilor și colaboratorilor din tagma scriitoricească ca de exemplu: distinsa poetă și pictoriță Virginia Brănescu, prin cartea – album de la pagina 14, cu tablouri și poezii  realizate de un suflet care caută mereu imaginea de dincolo de aparențe. La pagina 18 vorbește despre limbajul poetic a tânărului poienar, directorul Editurii Napoca Star, Dinu Virgil, care eliberează o anumită stare sufletească proprie, fluent în versul cu rimă clasică, ce-l ajută constant să-și organizeze expresia artistică în care armonia joacă rolul central. Dincolo de semne, este cartea  semnată de  Lazăr Avram de la pagina 21, susținută  cu argumente de scriitorul  Icu Crăciun, ce-l apropie pe autor de spațiul mioritic blagian. Florile lui Valeriu Mureșan, membru în Liga Scriitorilor, adună  o sumă de mesaje lirice puse în țesătura propriei sale originalitați.

Poetul cu rădăcini în Telciu și Chiuza, râmâne acolo și observă tot ce se întâmplă sub streașina acestei veșnicii. La pagina 32, autorul descrie o sărbătoare a cărții de la Poiana Ilvei, fiind alături de cartea „Acasă”, autor poienarul Grigore Guzu, care și-au dat mâna sub patronajul Ligii Scriitorilor, în Poiana Soarelui, unde șoapta vântului se înfășoară într-o liniște ancestrală, iar oamenii își luptă veșnicia prin viguroasele lor rădăcini, înfrățindu-se cu codrul și sfintele tradiții.

La pagina 38, intrăm în odaia Jeniței Naidin care ne expune cartea „Scrisul și cititul”, o carte a rugăciunii inimii în care ne vorbește despre iertare, prin care intrăm în planul libertății adevărate, iar Dumnezeu ne face părtași la libertatea Sa.

Un semn al valorii iubirii supreme investite în om sunt și cărțile scriitorilor: Mircea Daroși, cu „Cartea Neposului” și Macavei Al. Macavei cu „Amalgam”, cât și comentariile altor scriitori despre scriitorul rodnean, ca de exemplu:

Ioan Mititean, Virginia Brănescu, Ioan Lazăr, Jenița Naidin, Floarea Pleș și Mircea Daroși, care redeschid cititorilor apetitul pentru cultură, pentru frumos, analize  ce limpezesc probleme de ansamblu din viața autorului și mesaje ce se învăluie într-un adevăr spiritual cum sunt cărţile:  

Academia Artelor Tradiționale din România,  Academia satului românesc în anul Centenarului,  Elevi basarabeni în Cuibul visurilor,  Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, sărbătorite la Maieru,  Liviu Rebreanu și provinciile istorice românești, la Cuibul visurilor,   Lucian Blaga la Bistrița,   Portrete de dascăli măiereni,   Picătura de suflet,   Poem de iubire, Virgil Șotropa la 150 ani de la naștere,   Studii critice,    Sărbătoarea Sânzienelor la Maieru  și Vreau să las ceva în urma mea,

Toate, creații artistice cu gânduri, idei, sentimente, stări  cu noi și noi nuanțări cu  substanță morală și nevoia autorului de a comunica și împărtăși cu tainele discrete ale vieții.».

Ioan Mititean 

    (articol preluat din Ziarul Răsunetul din 14.02.2019) 

Felicitări Domnule Profesor  Ioan Mititean!  

Se vede că vă trageţi seva din Oraşul Academicienilor-NĂSĂUD.

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Naidin

Marţi, 19 Februarie 2019


Subconştientul este Dumnezeu -V-

Pe măsură ce avem timp, printr-o analiză sinceră,  observăm că suntem reflectarea gândurilor noastre.

În mod  conştient să ne îndreptăm gândurile spre ceea ce dorim să fie realitate, iar Subconştientul, în mod fidel răspunde gândurilor ce sunt puternic şi constant menţinute.

Tuturor ne  vin în minte tot felul de gânduri. Ştiind  că pot deveni realitate, adică, ceea  ce gândim se poate materializa, avem de  făcut următorul lucru: cum ne vine în cap un gând greşit, negativ, imediat să îl înlocuim cu gândul contrar, adică cu cel care imaginează ceea ce dorim cu adevărat.

Noi deţinem puterea de  a alege. Atunci să alegem gândurile: 

 de a fi sănătoşi,

capabili de fapte bune,

hotărâţi să fim smeriţi, cu credinţă în Dumnezeu.

Subconştientul va acţiona în sensul alegerilor noastre conştiente sau inconştiente, pentru că facem şi alegeri inconştiente, cât şi din neştiinţă, grabă, mândrie.

Odată cu alegerea noastră de a ne conştientiza modul cum trăim, analizându-ne sincer faptele, prin accesarea cu credinţă a Divinităţii, putem să reparăm şi să ne schimbăm viaţa.

Este important  să gândim că problemele din viaţa noastră se vor rezolva.

Personal, am încredere în faptul că mă aştept să fie mai bine. 

Am analizat şi ştiu că am avut şi aşteptări nerealiste, dar din moment ce există posibilitatea de îndreptare  a lucrurilor, am decis să  îmi supraveghez gândurile şi să judec ce consecinţe ar avea anumite gânduri şi acţiuni ale mele.

Suntem răspunzători pentru noi înşine ca persoane adulte, mature.

Am mai spus, şi asta în urma unei analize ample a propriei mele vieţi, şi anume că:

 noi suntem cauza a tot ce ni se întâmplă, dar înainte de a da exemple, precizez faptul că mă refer la un ansamblu misterios când spun că noi suntem cauza a tot ce ni se întâmlă. 

Din acest ansamblu misterios, cum îl  numesc eu, pe lângă alegeri bune, conştiente, cât şi alegeri din neştiinţă, din imaturitate, din lipsă de trezvie, ş.a.m.d. face parte şi tot ce ne este încifrat în noi, deci ceea ce  este un dat al nostru.

Subiectul merită dezvoltat mai târziu. Cândva voi da mai multe  exemple din viaţa mea, cum am gândit, în anumite momente de viaţă,  într-un anumit fel, fiind convisă că acele gânduri sunt bune, şi, după mai mulţi ani, am constatat că acel mod de a gândi nu era realist, şi am început să repar.

Oricum, după umila mea părere  e splendid să gândim aşa,   că noi suntem cauza a tot ce ni se întâmplă, pentru că în acest fel nu mai dăm vina pe alţii, iar asta  ne ajută pe toţi în această conveţuire interdependentă proprie omului vieţuitor pe Pământ. 

(va urma)

*

Prin toate lucrurile pe care  le facem să dorim a acumula cât mai multă Iubire faţă de Mintea Cosmică, faţă de Inteligenţa Universală, adică, faţă de Dumnezeu.

Să avem încredere neclintită în Subconştient, adică în Dumnezeu.

Rugăciunea, 

 făcută cu credinţa care mută munţii,  

ne aduce Linişte şi Bucurie lăuntrică. 

Cu Iubire şi Recunoştinţă,

Jeniţa  Naidin

Luni, 18  Februarie 2019 


Îmi e dor de Mama

În Ziua de Sâmbătă, 17 Februarie 1996, mă aflam la serviciu pentru că era urgent să predau Raportul la o Lege  ce fusese dezbătută şi aprobată de Comisia pentru Muncă, unde lucram atunci, şi urma să intre în dezbatere la Plen, şi, a sunat telefonul:

Mama Plecase… Mămica mea îşi luase zborul spre Eternitate.

Azi sunt 23 de ani de când mă ajută, prin vise minunate,  cu Sufletul ei de Aur din Cer.

În anul 2017 am fost în satul natal la mormântul Părinţilor şi al fratelui meu, dar împreună cu Naşa mea de botez, Elena Ichim, am fost şi la Mănăstirea Giurgeni.

Atunci  Sfântul Antonie era în viaţă. 

Astăzi, 17 Februarie 2019, la un an de când a Plecat şi el în Eternitate, la 17 Februarie 2018, oamenii au îmbrăcat în trandafiri mormântul de la Mănăstirea Giurgeni.

Câteva cuvinte despre acest lăcaş de cult:  Mănăstire despre care pe internet scrie:

Mănăstirea Giurgeni are hramul Nașterea Maicii Domnului,  este  de rit  creştin-ortodox,  se află în  satul Giurgeni, comuna Valea Ursului, la o distanţă de 28 Km.  de oraşul Roman, şi la 10 Km de satul meu natal, Băbuşa.

Vă prezint fotografii pe care le-am făcut la Mănăstirea Giurgeni, în 2017. 

Mănăstirea Giurgeni foto: Jenița Naidin, 2017
Nașa mea în biserica Mănăstirii Giurgeni. foto Jenița Naidin, 2017.

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Naidin

 Duminică, 17 Februarie 2019


Subconștientul este Dumnezeu – IV-

Este ştiut faptul că misterioasele şi miraculoasele puteri ale Subconştientului  sunt dintotdeauna, sunt universale şi nu le-a creat  nici un om,  nici vreo religie, biserică, savant, sau vreo ştiinţă anume.

Marile legi ale  Vieţii, adevărurile eterne au precedat orice religie.

Atunci când gândim cu sufletul ceea ce dorim perseverent să se manifeste este preluat de Subconştient şi  acesta va răspunde. Experimentaţi cu încredere, eu am reuşit, dar am avut şi am gânduri legitime, rezonabile, îndreptate spre binele celorlalţi şi acceptate de Dumnezeu.

Noi, oamenii nu suntem la fel. Există oameni cu gândire pozitivă,  plini de încerdere, „Magnetizaţi”, şi oameni cu gândire nagativă, cu teamă permanentă în suflet, cu prejudecăţi, care privesc totul cu incertitudine, egoişti, fără credinţă, adică „Demagnetizaţi”.

Ceea ce trebuie spus este că toţi oamenii au în interior această putere a Subconştientului,  

cât şi  pe aceea a  vizualizării.

Personal, anul trecut am realizat singură un proiect, prin care m-am mutat dintr-o localitate aflată la sute de kilometri de Bucureşti unde sunt fiii mei, într-o localitate apropiată de ei, numai prin credinţa în Dumnezeu, adică în Subconştient.

După ce Duhul Sfânt mi-a dat intuitiv ideea, m-am rugat vreo  cinci zile, am văzut în acele cinci zile gândul păstrat cu energie divină, am studiat ce pot face, am văzut că posibilitatea există virtual, am realizat acţiunile care reprezentau partea mea, am accesat instituţii şi persoane cu care să realizez ceea ce mi-am dorit şi, mai devreme decât am sperat, totul a devenit fapt.

Vizualizarea clară, însoţită de  Rugăciune puternică şi credinţa că e menit de Dumnezeu să fiu în viaţă şi  să îmi mai pot ajuta copiii, ceea ce doream profund, s-a materializat.

Este necesar să fim deschişi la energiile subtile, benefice din Cosmos şi la semnele divine.

La mine, ziua,  în care am avut intuiţia şi îndemnul telefonic al unei vechi Familii prietene să realizez proiectul de anul trecut era  Ziua de Rusalii, Pogorârea Duhului Sfânt, 27 Mai 2018.

Adevărul că Subconştientul este guvernat de legi asemănătoare cu principii universale din ştiinţe (fizică, chimie, matematică, etc.) îl putem explica prin faptul că în lumea noastră lăuntrică  au loc aşa zise reacţii, combinaţii, în urma cărora rezultă produşi noi, fie utili, fie inutili, chiar dăunători.

 Aşa cum legile ştiinţelor sunt valabile oriunde pe Pământ, în orice ţară, aşa şi legile ce ţin de viaţa noastră psihologică sunt universale.

Aşa că tot ce reprimăm  în Subconştient, la un moment dat se va manifesta în viaţa noastră sub forma unei experienţe anume, fie a unei  condiţionări sau a unei stări sufleteşti aparte.

Observând cum gândurile noastre sunt cauza a ceea ce ni se întâmplă, vom fi atenţi  că ele  pun în mişcare potenţialul de inteligenţă şi înţelepciune, forţa vitală şi energiile latente în  fiecare dintre noi, oamenii.   

Spun demult un adevăr, studiat pe propria mea persoană, analizându-mi cu sinceritate întreaga viaţă,  şi anume că noi suntem cauza a tot ce ni se întâmplă.  Vom mai vorbi despre asta.

Voi da exemple extraordinare din viaţa mea sufletească.

Deci să avem o gândire pozitivă, optimistă, să facem acţiunile care depind de noi şi realizările apar.  

 (va urma)

*

Prin toate lucrurile pe care  le fac doresc să  îmi crească Iubirea faţă de Mintea Cosmică, faţă de Inteligenţa Universală, adică, faţă de Dumnezeu.

Doresc să am încredere neclintită în Subconştient, adică în Dumnezeu.

Mă rog cu credinţă puternică la Dumnezeu să conştientizez  

tot ce mă  poate ajuta să trăiesc în Linişte şi cu Bucurie lăuntrică. 

Cu Iubire şi Recunoştinţă,

Jeniţa  Naidin

Joi, 14  Februarie 2019 


Subconștientul este Dumnezeu -III-

Subconştientul, prin ceea ce gândim în mod conştient,  ne ajută să avem o personalitate armonioasă prin cultivarea gîndurilor  de  bunătate, amabilitate, cordialitate, cooperare corectă, prietenie. Gândind astfel, ceilalţi ne vor răspunde la fel. Desigur, sunt întotdeuna excepţii, dar avem dreptul de  a alege. Când ceilalţi nu rezonează, putem să evităm relaţionarea, dar noi să avem un comportament corect.

Personal, indiferent de felul cum sunt ceilalţi, am ales să îmi fac partea mea respectând  un mod de funcţionare corect, adică mă port cu ei aşa cum aş vrea să   se poarte ei cu mine.

Am experimentat şi de aceea afirm că ceea ce facem celorlalţi nouă ne facem. Totul se întoarce la noi, mai devreme sau mai târziu. Şi, să nu uităm: Pe cât de des posibil să avem în minte Sursa de unde venim şi unde plecăm. Sufletul din noi este Viaţa pe care ne-a dat-o Dumnezeu.

Să Îl iubim pe Dumnezeu, să iubim Inteligenţa Universului.

Ştim din Evanghelii că a fost întrebat Iisus: „Învăţătorule, care este marea poruncă în lege?” Iar El a răspuns: „Să iubeşti pe  Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău”.

 Totul să facem cu sufletul curat.  Să fim atenţi la cuvintele pe care le rostim. Este important să gândim şi să spunem pe cuvinte aşa cum dorim să fie lucrurile, viaţa noastră. Afirmaţiile să fie despre cum dorim să fim, nicidecum să exprimăm ce nu dorim.

De exemplu, de curând am avut gripă. Am afirmat mereu: sigur voi fi bine; sunt deja bine, sunt din ce în ce mai bine din zi în zi şi din toate puncetele de vedere. Sunt formule învăţate, însuşite   de la Dr. Emil Coué, în care cred cu tărie.

Este important să spunem sunt sănătos, sănătoasă, nicidecum: Nu sunt bolnav, bolnavă. Lucrurile negative nu se pronunţă nici pentru a le nega.

Minunata forţă a Subconştientului nostru ne susţine în tot ce dorim. Să gândim noi înşine pentru noi, nicidecum să nu îi lăsăm pe ceilalţi să ne conducă, dar dacă au idei bune, le analizăm şi ni le asumăm pentru ca să fim responsabili.

Sunt imature persoanele care dau vina pe ceilalţi.  Ştim asta.

 (va urma)

*

Prin toate lucrurile pe care  le fac doresc să  îmi crească Iubirea faţă de Mintea Cosmică, faţă de Inteligenţa Universală, adică, faţă de Dumnezeu.

Doresc să am încredere neclintită în Subconştient, adică în Dumnezeu.

De asemeni,  mă rog cu credinţă puternică  să conştientizez tot ce mă ajută să trăiesc  în Linişte şi cu Bucurie lăuntrică. 

Cu Iubire şi Recunoştinţă,

Jeniţa  Naidin

Luni, 11  Februarie 2019 


Subconștientul este Dumnezeu -II-

Continuăm să vorbim despre Subconştient sau Inconştient, cum vrem să îl numim, este unul şi acelaşi lucru.

Îmi amintesc de o discuţie veche cu o personalitate ce avea pregătire în domeniul filozofiei şi artei care îmi spunea că preferă numai termenul Subconştient.

Îi respectăm opinia.

În comunicarea noastră de astăzi, mă întorc un pic la ce spuneam în art.I, şi anume că,  prin studii îndelungate s-a cimentat ideea conform căreia „totul este interconectat”, idee ce deja se aplică în terapiile Jungiene.

Atunci putem spune că avem motive să credem că suntem în legătură cu totul prin însăşi faptul că facem parte din Dumnezeu, iar de aici rezultă că totul este interconectat.

În multe rânduri am spus, ca urmare a experienţei personale de viaţă,  că atunci când avem mintea la Dumnezeu, pe cât este posibil cât mai des,  nu putem greşi.

Ei bine, odată ce admitem că Subconştientul este Dumnezeu, ştim că în adâncul Subconştientului există Înţelepciunea infinită, Inteligenţa, Puterea.

Mintea noastră conştientă, raţiunea noastră comunică, prin gânduri şi sentimente ceea ce Subconştientul preia fără a analiza, ci, ca şi un executant.

Desigur, lucrurile se petrec încet. Instantaneu  se întâmplă ceea ce facem grăbit, brusc, cum ar fi, ne vine un gând, imediat îl şi verbalizăm, dacă nu rămânem aici,  cuvântul devine faptă, sau uneori  transpunem direct gândul  în faptă şi aşa mai departe. Adică facem totul direct din conştient, prin raţiune. A ne opri măcar cât numărăm până la 20, şi a apela la Inteligenţa Cosmică pentru a ne aduce Intuiţia şi  Înţelepciunea este un lucru bun. Liberul arbitru dat de Dumnezeu omului are şi el rolul său. Dar şi zicala „Graba strică treaba” are rolul său. 

 După cum ştim, puterea Subconştientului se află în noi.

Odată ce credem acest lucru, reuşim să descoperim minunata Lume interioară a gândurilor,  sentimentelor, puterilor, a Luminii, Iubirii şi frumuseţii ce ne aparţine. Trebuie doar să o accesăm cu credinţă prin puterea Rugăciunii.

Este cunoscut faptul că puterea  ce vine  din interior poate vindeca.

Suntem ceea ce gândim, să gândim pozitiv, deci.  În acest fel, nu ne costă nimic, posibil să nu se îndeplinească repede ce gândim.

Gândirea  negativă este total greşită atât pentru noi, cât şi pentru Univers prin vibraţiile joase  ce le transmitem, dar  şi prin faptul că vom obţine rezultate conform gândului păstrat în minte. 

Este  bine să ştim faptul că Subconştientul nu ne contrazice, el doar execută ceea ce gândim.

(va urma)

*

Prin toate lucrurile pe care  le fac doresc să  îmi crească Iubirea faţă de Mintea Cosmică, faţă de Inteligenţa Universală, adică, faţă de Dumnezeu.

Doresc să am încredere neclintită în Subconştient, adică în Dumnezeu.

De asemeni,  mă rog cu credinţă puternică  să conştientizez tot ce mă ajută să trăiesc  în Linişte şi cu Bucurie lăuntrică. 

Cu Iubire şi Recunoştinţă,

Jeniţa  Naidin

Sâmbătă, 9  Februarie 2019 


Subconștientul este Dumnezeu – I –

Încă de acum 28 de ani,  când am început să citesc despre Inconştient sau Subconştient, mi-am zis în sinea mea: Inconştientul sau Subconştientul este Dumnezeu.

Îmi menţin această idee.

Astăzi încep o comunicare cu Dumneavoastră, cititorii mei care va continua mult timp.Vom vorbi încet şi prin texte scurte.

Religiile lumii ne spun că Dumnezeu este înlăuntrul nostru.

Ştiinţa psihologiei ne spune că în interiorul nostru sălăşluieşte o putere imensă, anume propriul Subconştient. 

Mergem mai departe şi ne amintim de colosala descoperire a savantului C.G. Jung, şi anume: „Inconştientul colectiv”.

El ne spune că din acest inconştient colectiv iau naştere anumite idei şi arhetipuri ce îşi fac loc în comportamentul nostru. Jung spune că aceste  arhetipuri par a fi universale în rândul oamenilor şi  dau naştere unor concepte, vise, fenomene  asemănătoare cu psihologia umană.Mai departe, prin studii îndelungate s-a cimentat ideea conform căreia „totul este interconectat”, idee ce deja se aplică în terapiile Jungiene.

Ei bine, cum să nu ne bazăm pe Inteligenţa Cosmică, pe Dumnezeu Creatorul când observăm funcţionarea corpului nostru. Acum scriu la calculator aceste gânduri, iar Subconştientul, sau Inconştientul, cum vrem să îi spunem,  face ca să funcţioneze în trupul meu inima, plămânii, rinichii, stomacul şi toate celulele. Noi, oamenii nu facem nimic pentru ca aceste minunate organe să funcţioneze. Totul este inconştient.

Gândind astfel,  şi anume că ne putem baza pe această forţă nemaipomenită care este Dumnezeu, adică Subconştientul, observăm că suntem ceea ce gândim.

„Credinţa ta te-a vindecat!”

Legea vieţii este Legea credinţei prezentă în toate religiile lumii şi având aceeaşi legitate psihologică. Din orice religie ar fi un om, şi în orice fel de ritual se va ruga, rezultatul e în conformitate cu credinţa lui, cu gândul lui menţinut mereu în minte.

Oamenii de ştiinţă au descoperit că există intuiţia, acest straniu şi util sentiment sau simţ, care este inconştient şi în baza căruia oamenii iau decizii corecte. Intuiţia nu este un fenomen paranormal cum s-a crezut, este determinată de o programare genetică, dar este dezvoltată  şi prin experienţă.

Noi, oamenii, putem învăţa să ne controlăm emoţiile, putem reacţiona adecvat în orice situaţie de viaţă, dar viaţa fără necazuri nu înseamnă fericire pentru că natura ne educă prin mulţi  maeştri:  

nefericirea şi fericirea, tristeţea şi bucuria, etc.

(va urma)

Prin toate lucrurile pe care  le fac doresc să  îmi crească Iubirea faţă de Mintea Cosmică, faţă de Inteligenţa Universală, adică, faţă de Dumnezeu.

Doresc să am încredere neclintită în Subconştient, adică în Dumnezeu.

De asemeni,  mă rog cu credinţă puternică  să conştientizez tot ce mă ajută să trăiesc  în Linişte şi cu Bucurie lăuntrică. 

Cu Iubire şi Recunoştinţă,

Jeniţa  Naidin

Marți,  7 Februarie 2019 


Minuni create de Ileana Rus

 

Vă invit Dragii mei cititori să priviţi minunate imagini care reprezintă o artă deosebită.

Personal, cândva, am văzut atelierul de creaţie al artistei Ileana Rus din Bistriţa.

Cutii cu  flori, frunze, petale şi alte componente ale plantelor, copacilor, adunate în timp din  natură, presate, şi păstrate cu grijă, într-o ordine desăvârşită.

Din ele, astfel pregătite, Profesoara Ileana Rus, cu simţ  artistic dat de Dumnezeu,

cu muncă şi răbdare creează opere de artă.

Încorporează în aceste Minuni însăşi  energia sufletului ei generos.

Am rugat-o să ne spună câteva cuvinte:

 

„Arta florilor presate este arta redării naturii altfel, prin ea însăși. 

 Petalele florilor și frunzele plantelor încărcate cu energiile naturii devin miniaturi florale, colaje din fragmente vegetale. 

 

Tehnica de lucru numită de japonezi, Oshibana s-a transformat în Arta florilor presate. În ultimii ani, apare în Europa un curent numit Green Arts(Artele verzi) fiind un manifest tăcut al artiștilor peocupați de protecția naturii. Miniaturile mele florale se încadrează în Artele verzi care  folosesc numai material vegetal: flori și frunze presate, scoarțe de copaci, coji și alte materiale vegetale, 

 

În miniaturile floristice am imortalizat emoții, trăiri, frământări  din filmul sufletului meu.

  Apropierea de natură și dorința de a învăța din înțeleciunea ei, toate acestea duc la atingerea unei stări de armonie sufletească.

 

Dragostea pentru Natură, spiritul de observație, răbdarea, migala, vin să completeze dorința de a transpune Natura în artă.”.

 

Mulţumim Ileana Rus pentru cuvintele tale şi pentru bucuria de a ne da prilejul să privim prin aceste fotografii un crâmpei din  munca ta,

muncă ce are rezultate atât de spectaculoase.

Îţi dorim să continui această activitate artistică de excepţie.

Cu Iubire  şi Recunoştinţă,

Jeniţa Naidin

Marţi, 29 Ianuarie 2019

 

 

 


24 Ianuarie 2019 – Linişte

 

În  ziua de 24 ianuarie  2019, la 160 de ani de la Unirea Principatelor Române vă invit să vedeţi fotografii  din curtea  Muzeului de la Mirceşti,

casa de unde a plecat în Ceruri  Vasile Alecsandri şi din Mausoleul ce i s-a ridicat din Recunoştinţa semenilor  lui,   poze  pe care le-am făcut mai demult.

Vasile Alecsandri (21 iulie 1821 – 22 august 1890)  a fost un poet, dramaturg, folclorist, om politic, ministru, diplomat, membru fondator al Academiei Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice în România.

A scris poezia  HORA  UNIRII.

Să citim  o poezie a acestui mare Poet român:

 

Sfârşit de toamnă

 

Oaspeţii caselor noastre, cocostârci şi rândunele,
Părăsit-au a lor cuiburi ş-au fugit de zile rele;
Cârdurile de cucoare, înşirându-se-n lung zbor,
Pribegit-au urmărite de al nostru jalnic dor.

Vesela verde câmpie acu-i tristă, vestezită,
Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită;
Frunzele-i cad, zbor în aer, şi de crengi se dezlipesc,
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc.

Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri,
Ca balauri din poveste, nouri negri plini de geruri.
Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub grozavii nori
Trece-un card de corbi ierarhici prin vazduh croncănitori.

Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare!
Vântul şuieră prin hornuri,  răspândind înfiorare.
Boii rag, caii rănchează, câinii latră la un loc,
Omul,  trist,  cade pe gânduri şi s-apropie de foc.

Vasile Alecsandri
Mirceşti, 1867

*

Doamne,

În locuinţa mea domneşte Liniştea.

Mă gândesc  la cuvinte ce mi se potrivesc din ce în ce mai mult,

cu cât înaintez în vârstă, şi, sunt bucuroasă  pentru că

Îl simt pe Dumnezeu înlăuntrul meu. Am Liniştea lui Dumnezeu.

Suntem cu  adevărat Scânteie divină. Suntem  Fiinţe de Lumină.

 „Când vine Domnul la tine te dezleagă de toate,

 nu numai de toate nedreptăţile tale,  ci şi de toată dreptatea ta…

Când stai în  faţa Domnului  eşti mai presus de lumea aceasta,  

mai presus de avuţia lumii,

 mai presus de trăncăneala şi cârteala vieţii,

 mai presus de lupta ei,

 ai,

 cu un cuvânt,

Ceva din liniştea mai presus de lume 

 a lui Dumnezeu, Care pătrunde în tine.”

Sfântul  Arsenie Boca

 

Urez La mulți ani!   Dianei  Drăgan, soția nepotului meu Andrei Drăgan  și   Elenei  Anghel, specialist în domeniul Legislației de Pensii, născute în Ziua Unirii Principatelor.

…..

În ziua de 24 Ianuarie ne amintim,  

cu gândul la Poezia scrisă cu Har de la Dumnezeu,  

de  Poetul Bogdan I. Pascu, colegul nostru de la Parlament.

Odihnă veșnică  în Lumină Bogdan!

*

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Naidin

Joi,  24 ianuarie 2019

am fotografiat curtea Muzeului  de la Mircești, și ați văzut mai sus mai multe imagini superbe din acest loc  ce merită să fie vizitat.j.n.


Next page »