123 de ani de la nașterea lui Lucian Blaga

Alături de poezii, în această Mare Zi, e şi  Ziua Europei, vă invit să citiţi un mic fragment dintr-un amplu Interviu cu Ion Piso, în care se vorbeşte despre Blaga, realizat de  Otilia Ţeposu:

 

«- Mi-aţi povestit că printre cei cu care vă în­tâlneaţi des la Cluj a fost şi marele poet, Lucian Bla­ga. În ce măsură v-a marcat prietenia cu el?

– Am petrecut o bună bucată de vreme în imediata lui apropiere, având şansa să iau prânzul la aceeaşi masă cu el, mai bine de un an, la pensiunea doamnei Bolchiş, […] ajutată fiind de o călugăriţă bucă­tăreasă. Ceilalţi comeseni erau dr. Iubu, mare admi­rator al lui Blaga, dr. Perian, conf. dr. Secărea, dr. Faur, câteodată mai venea şi Sigismund Toduţă, com­po­zitorul. „Restaurantul” nostru era amenajat în sin­gura încăpere care-i mai rămăsese doamnei Bolchiş în casa ei aflată aproape de Biblioteca Universitară, un­de Blaga era atunci angajat (citiţi marginalizat). Pen­tru poet era un mare avantaj, că nu mai trebuia să meargă în pauza de masă până în cartierulMureşanu, unde locuia. La sfârşit de săptămână, când nu se în­torcea după-masă la bibliotecă, era pentru mine o adevărată sărbătoare, căci îl însoţeam până aproape de casă, locuind şi eu în acelaşi cartier. Drumul dura cam o oră, şi atunci când paşii filosofului, mari şi tac­ticoşi, ca ai unui cocostârc, deveneau mai rari, în­drăzneam, după lungi ezitări, să întreb una, alta. Pen­tru răspuns, trebuia să aştept vreme de vreo jumătate de kilometru. Avea răbdare cu mine, cum are scaunul ăsta. Strălucea prin tăcere, gândea mult mai mult de­cât vorbea, contrar nouă, care vorbim mai mult decât gândim.

Când a împlinit 60 de ani, l-am sărbătorit toţi cei care mâncam la doamna Bolchiş. Am avut plă­cerea să cânt de ziua lui. Compozitorul Sigismund To­duţă a compus un lied, la sugestia doctorului Iubu. Cor­nel Ţăranu l-a cântat la pian şi l-a înregistrat. După supa cu găluşte şi friptura de viţel, stropită cu vin de Cricău, slăbiciunea poetului (vorba vine, pen­tru că aproape numai se cumineca), a apărut doamna Bolchiş, cu torta, şi când Blaga a suflat în lumânare, am dat drumul magnetofonului pe care-l ţinusem as­cuns până în acel moment. Marele Taciturn a lăcri­mat.
Doctorul Iubu a avut o mare admiraţie pentru ceea ce făcea Blaga şi l-a ocrotit cât a putut. „Plămada” asta l-a costat şi pe el, dar şi pe dr. Perian. Au încercat să trimită în afara ţării poezii şi opere ale lui Blaga, pentru nominalizarea la Premiul Nobel. Au fost prinşi şi cercetaţi, interogaţi, şi au ajuns la închisoare. Iar noi, ceilalţi, am fost chemaţi să dăm explicaţii.

Câteodată, doctorul Iubu aducea de la Valea Drăganului păstrăvi înveliţi în frunze de brusture, îi gătea bucătăreasa doamnei Bolchiş şi ne întâlneam la locuinţa filosofului D. D. Roşca, unde venea şi Blaga. Toţi aşteptam momentul de după festin, când Blaga se ridica şi scotea din buzunarul pardesiului lăsat în cuier câteva foi, din care ne citea ultimele creaţii. Au fost momente unice, deosebite. Nu pot să spun că ne-a legat o mare prietenie. Să păstrăm proporţiile, a fost însă o legătură specială între noi şi eu am avut mult de învăţat din ea.».

Doamne! Ce întâlniri deosebite a avut cât a stat pe Pământ Lucian Blaga.  Revenind în actualitate, sunt bucuroasă  de faptul că  anul acesta când are loc cea de-a 38-a ediţie a Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, Duminică, 13 mai în  Sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeş la ora 19.00  va fi Spectacolul  de teatru în premieră absolută: „Tulburarea apelor” după Lucian Blaga.

Noi, cei care nu avem posibilitatea să fim în sală la Sebeş, recitim piesa din carte şi sperăm, mai ales cei care suntem idealişti, naivi incurabili, că acest spectacol va fi şi pe alte scene din România şi nu numai.

 

Am ales astăzi să citim poezii citite de filosoful Lucian Blaga,

dar şi  scrise de Poet:

 

Mihai  EMINESCU 

 

„Ce suflet trist…

 

Ce suflet trist mi-au dăruit

Părinţii din părinţi,

De-au încăput numai în el

Atâtea suferinţi?

 

Ce suflet trist şi făr’ de rost

Şi din ce lut inert,

Că dup-atâtea amăgiri

Mai speră în deşert?

 

Cum nu se simte blestemat

De-a duce-n veci nevoi?

O, valuri ale sfintei mări,

Luaţi-mă cu voi!”

 

 

Johann Wolfgang  von Goethe

 

„Mărturisire

 

Ce e greu de ascuns? Este focul,

Căci trădat este, ziua,  de fum,

Iar noaptea, de flacără, în tot locul;

Dragostea-i greu de păstrat, oricum,

Căci, din speranţă născută şi dor,

Înmugureşte în ochi uşor;

Cel mai greu de-ascuns e poezia:

Nu-i ţii sub obroc minunăţia.

Poetul astăzi  de o cântă,

Pătruns de ea-i, şi-l tot frământă;

De-a scris-o bine, vrea, anume,

Să i-o iubească-ntreaga lume.

Oricând ţi-o spune vesel dacă

Te chinuie ori stă să-ţi placă.”

 

„Viaţă nouă

 

Se zbate-un fluviu din stânci să scape,

Cu Oceanul se se împreune

Reflexe ceru-n undele lui pune,

Lărgime vor turbatele ape.

 

Demonic deodată se prăvale –

Şi munţii, păduri de-a curmeziş se-aşează.

Oreas stă o clipă, meditează

Nu-i chip de fel să’nainteze-n cale.

 

Dau undele asalt, se zbat în van,

Se umflă şi se beau apoi pe sine,

Zadarnic vor spre tatăl Ocean.

 

Dar iată-le: s-au liniştit în fine

Le scoate noaptea stelele în  faţă

Şi lacu-ncepe-acum noua viaţă.”

 

Alinare-n lacrimi

De ce eşti oare-atât de trist

Când totul e voios?

Ţi se cunoaşte după ochi,

Ai plâns, neîndoios.

 

„Şi chiar de-am lăcrămat, stingher,

Mi-am plâns durerea mea.

Şuvoiul lacrimilor lin

Povara parcă-mi ia.”

 

Voioşi prietenii îţi spun:

La pieptul nostru, vin’!

Şi orişice ai fi pierdut

Încrede-te deplin.

 

„În larma voastră, nici ghiciţi

De unde-i chinul meu,

O, nu-i ceva ce-aş fi pierdut,

De-i dorul cât de greu.”

 

Ci hai mai iute, fruntea sus!

Atât de tânăr eşti!

La anii tăi ai doar puteri

Şi-avânt să cucereşti.

 

„Să cuceresc acesta, nu,

Căci prea departe mi-i,

Sclipeşte-nalt şi-aşa frumos

Ca steaua din tării.”

 

La stele n-ai ce să râvneşti;

Splendoarea lor sorbim

Şi fermecaţi privim în sus

Spre-al nopţii cer senin.

 

„Şi zi de zi, privesc în sus

Departe, fermecat;

Lăsaţi-mi nopţile să plâng,

Că plânsul n-a secat.”

 

*

Cuvinte orfice 

 

Ca-n ziua când Pământul te chemase

să-i fii copil vremelnic printre astre

Soarele sta, vestind eterna lege

sub care soarta tu ţi-o vei petrece.

Nu ţi s-a dat putinţă de schimbare:

profetica prezicere constrânge

şi nu-i nici timp, nici vreo putere care

prescrisa viaţă-n creştere o frânge.”

 

***

Rabindranath

TAGORE

 

«„Crede în iubire, chiar dacă este un izvor de suferinţă.

Să nu-ţi închizi inima!”

„Nu, prietene, cuvintele tale sunt nedesluşite, nu le pot înţelege”.

„Inima este făcută numai pentru a se dărui cu o lacrimă sau un cântec, iubita mea”

„Nu, dragul meu, nu pot înţelege, vorbele tale sunt nedesluşite.”

„Bucuria este fragilă ca o picătură de rouă.

Ea moare surâzând.

Dar mâhnirea este puternică şi durează.

Îngăduie ca o dragoste dureroasă să se trezească în ochii tăi.”

„Nu, prietene, cuvintele tale sunt nedesluşite şi nu le pot pricepe.”

Lotusul vrea mai curând să se desfacă în soare şi să moară,

Decât să trăiască sub chip de mugure o veşnică iarnă.”

„Nu, dragul meu, cuvintele tale sunt nedesluşite şi nu le pot pricepe”.

 

                                   ***  

Am iubit această lume

Şi am înconjurat-o ca un vrej vegetal cu fiecare fibră a fiinţei mele!

Lumina şi întunericul lumii amestecat cu amurgul

Au plutit prin spiritul meu, în el s-au topit

În aşa fel încât la sfârşit viaţa mea şi universul sunt una!

Mi-e dragă lumina acestei lumi, mi-e dragă viaţa în ea însăşi.

Cu toate acestea nu-i mai puţin adevărat că va trebui să mor.

Cuvintele mele vor înceta într-o zi să înflorească în spaţiu.

Ochii mei niciodată nu se vor mai putea dărui luminii;

Urechile mele nu vor mai auzi soliile tainice ale nopţii

Şi inima mea

Nu va mai alerga grăbită la pătimaşa chemare a soarelui răsare.

Va trebui să iau sfârşit

Cu cea din urmă a mea privire,

Cu cel din urmă cuvânt!

Astfel dorul de a trăi este un mare adevăr,

Iar absolutul adio – un alt mare adevăr.

Şi totuşi trebuie să aibă loc între ele o armonizare!

Altfel creaţia

Nu ar fi putut îndura aşa de mult timp zâmbitoare

Enormitatea înşelăciunii!

Altfel lumina de mult s-ar fi înegrit

Ca o floare devorată de viermi!

*** 

      În aurora sa viaţa mea era asemenea cu o floare –

Floarea invoaltă care lasă să-i cadă una sau două petale

Şi nu-şi simte nicicum pierderea

Când briza primăverii vine să pândească la uşa sa.

 

Acum când tinereţea ei a luat sfârşit

Viaţa mea este asemenea unui fruct

Care nu mai are nimic de păstrat pentru sine.

Ci ea aşteaptă să se dăruiască întreagă

Cu toată povara dulceţii sale.

 

***

Nu păstra pentru tine…

 

Nu păstra pentru tine, prietene, taina inimii tale!

Spune-mi-o mie, doar mie, în taină.

Tu, ce zâmbești cu-atâta gingășie,

șoptește-mi cât mai lin:

inima mea te va auzi –

nu urechea.

 

Adâncă-i noaptea, casa tăcută,

cuiburile păsărilor învăluite în somn.

Deschide-ți printre lacrimi furișe,

printre zâmbete nesigure,

printr-o dulce-mbujorare-a durerii-

deschide-ți taina inimii tale…».

 

 

«Îţi voi rosti numele…

Îţi voi rosti numele, singur şezând

la umbra gândurilor mele tăcute.

 

Îl voi rosti fără cuvinte,

îl voi rosti în neştire,

pentru că sunt asemeni unui copil

care-şi cheamă mama de o sută de ori,

bucuros că poate rosti: „Mamă”.»

 

***

Lucian  BLAGA

 

LINIŞTE

 

Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud

cum se izbesc de geamuri razele de lună.

 

 

În piept

mi s-a trezit un glas străin

şi-un cântec cântă-n mine-un dor, ce nu-i al meu.

 

 

Se spune, că strămoşi, cari au murit fără de vreme

cu sânge tânăr încă-n vine,

cu patimi mari în sânge,

cu soare viu în patimi,

vin,

vin să-şi trăiască mai departe

în noi

vieaţa netrăită.

 

 

Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud

cum se izbesc de geamuri razele de lună.

 

 

O, cine ştie – suflete-n ce piept îţi vei cânta

şi tu odată peste veacuri

pe coarde dulci de linişte,

pe harfă de-ntuneric – dorul sugrumat

şi frânta bucurie de vieaţă? Cine ştie? Cine ştie?”

 

 

„Lumina

 

Lumina ce-o simt

năvălindu-mi în piept când te văd,

oare nu e un strop din lumina

creată în ziua dintâi,

din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă?

 

Nimicul zăcea-n agonie,

Când singur plutea-n întuneric şi dat-a

un semn Nepătrunsul:

«Să fie lumină!»

 

O mare

şi-un vifor nebun de lumină  făcutu-s-a-n clipă:

o sete era de păcate, de doruri, de-avânturi,

de patimi,

o sete de lume şi soare.

Dar unde-a pierit orbitoarea

lumină de-atunci – cine ştie?

 

Lumina, ce-o simt năvălindu-mi

în piept cânt te văd – minunato,

e poate ultimul strop din lumina creată în ziua dintâi.”

„ÎNTREBĂRI CĂTRE O STEA

 

Stea, care subt carul cel mare abia licăreşti

nedumerită-ntre şapte lumini, a cui stea eşti?

Eşti steaua lui Verde-mpărat – duhul nemântuit?

Ce sărbătoare scuteşti? Ce ceas împlinit?

Aperi un mare mormânt, sau vreo apă vindecătoare?

Păzeşti un norod, o cetate, sau numai o floare?

Peste ce suflet, peste ce sfinte recolte

veghezi mistuită sub vinete bolte?

 

De eşti a mea, păzindu-mi anul şi vatra,

n-aruncă nimenea după tine cu piatra?”

   

LUCIAN  BLAGA

 

***

Aţi observat cum Poezia reuşeşte întotdeauna să ne ajute sufleteşte. Poezia adevărată.

 

Să privim câteva imagini:

Cu Recunoştinţă şi Iubire

Jeniţa Naidin

Miercuri,  9 Mai 2018