17 noiembrie Sfântul Grigorie Taumaturgul

 

Darurile noastre spirituale ne sunt date pe măsura vieţii pe care o ducem.

Pe bună dreptate se spune că atunci când viaţa noastră sufletească, spirituală, duhovnicească este în concordanţă cu Legile Divine, Universale ce sunt toate bazate le Legea Iubirii, sau  a  Atracţiei Universale, şi corpul nostru –Templul Spiritului Sfânt – are un aspect îngeresc.

Majoritatea Sfinţilor sunt serafici, dar sunt şi oameni ce trăiesc în lume al căror aspect este neîncărcat de greutăţi în plus. Au aspectul unui Sfânt!

Citim astăzi  mici fragmente despre viaţa unui spirit a cărui amintire a rămas peste veacuri.

La pagina 250 în Proloage  scrie:

„Luna noiembrie în 17 zile: pomenirea celui dintre Sfinţi Părintelui nostru Grigorie, făcătorul de minuni, episcopul Neocezareei Pontului (†270).

 

Acesta  a trăit în zilele lui Aurelian împăratul, născut în  Neocezareea Pontului, aproape de ţara Armeniei, din părinţi bogaţi. Murind tatăl său, când Grigorie avea 14 ani, creşterea lui a rămas în grija mamei sale. Dar el începu să înţeleagă şi singur partea cea bună a vieţii şi, crescând în vârstă, creştea şi dreapta credinţă a lui Hristos într-însul. Mama sa l-a trimis la dascăli de seamă, învăţând limba latină şi meşteşugul vorbirii frumoase şi, curând, se dovedi atât de iscusit, încât se minunau mulţi de darurile lui.

[…]

… întâlnind pe marele Origen (185-254),  […]  deprinzând de la dânsul învăţăturile Sfintei Scripturi.

Tot în Alexandria, Sfântul învaţă cu osârdie meşteşugul doctoricesc şi minuna pe toţi tinerii din cetate prin viaţa lui curată şi plină de smerenie. […]  s-a învrednicit de mari daruri duhovniceşti şi a săvârşit nenumărate minuni, pentru care fapte i s-a dat numele de Taumaturgul, adică făcătorul de minuni.”.

*

Azi sunt 40 de ani de când a fost botezat primul meu născut.

Însă, doar acum, târziu, şi nu atunci, în anul 1974, am observat că fiind botezat în ziua unui Sfânt vindecător a fost de bun augur această coincidenţă,

şi,  iată,  Florin este un Om minunat.  Florin, să trăieşti!

*

Vă invit să privim imagini frumoase pe care le-am fotografiat Duminică, 16 noiembrie 2014, în Grădina Familiei Adela şi Nelu Drăgan: