Archive

Listed are the posts for iunie 2015.

Arsenie Boca – Totul este creaţia lui Dumnezeu

  „O, Adevăr, care Dumnezeu eşti, fă să fiu una cu Tine într-o dragoste veşnică. În Tine sălăşluieşte tot ceea ce doresc, tot ceea ce vreau. Toţi învăţaţii să tacă, toată făptura să amuţească în faţa Ta,  grăieşte-mi numai Tu.” La mulţi ani! LUMINIŢA te invit, în ziua ta de naştere, să citeşti cuvintele unui […]


Flori pentru toţi Copiii Lumii

    Printre flori să citim şi o poezie superbă:   O, câte milioane de ani O, câte milioane de ani de-adâncă penitenţă şi îndelungă pregătire ţi-a trebuit, Ţărână-Mamă, să faci să înflorească bobocul fragedei  mâdhavi?… Această-ntruchipare-a bucuriei a fost culcată şi ascunsă de-a lungul veşniciilor, în sânul celui Nevăzut.   La fel de fragedă […]


« Previous page