31. X. 2018 – Cuvinte din Proloage

 

Vă invit astăzi să citim ce scrie în această carte cu Vieţile Sfinţilor,

text pe care îl culeg, selectiv,   la calculator pentru Dumneavoastră:

„Luna octombrie în 31 de zile:

Pomenirea unor Sfinţi Apostoli, din cei 70:

[…]

Pe cei şase Sfinţi Apostoli îi întâlnim prima dată în Sfânta Scriptură, lucrând împreună cu marele Apostol Pavel, la întemeierea Bisericii din Roma […].

Dar îi întâlnim şi în Tradiţia Bisericii, ca făcând parte din cei 70 de apostoli ai Domnului, de care aminteşte Sfântul Luca în Evanghelia sa. […].

Şi îi pomenim pentru osteneala lor, nu atât din timpul vieţii Domnului pe pământ, cât mai ales pentru dumnezeiasca lor luptă de a duce mai departe lucrarea mântuirii şi Bisericii lui Hristos, după mutarea la cer a marilor Apostoli, cu fapta, cu cuvântul, cu minunile şi sângele lor, luminând lumea ca un alt soare, în diferite părţi ale creştinătăţii de atunci. 

Şi facem pomenire, pe cât se ştie  din Tradiţie, şi de locul ostenirii lor.

Astfel, Sfântul Stahie a fost instalat episcop de Bizanţ de însuşi Sfântul Apostol Andrei şi a zidit, la Arghiropol, împreună cu dânsul, o biserică, în care, adunând pe creştini, îi învăţa viaţa cea mântuitoare. […]

Amplie şi Urban au fost puşi episcopi tot de Sfântul Andrei:[…]

Sfântul Narcis a fost pus episcop în Atena, Sfântul Apelie, în Iraclia, iar Sfântul Aristobul în Britania şi, mărturisind pe Hristos, şi-au luat fericitul sfrârşit al ostenelilor cele multe. Dumnezeului nostru, slavă!”.

*

Mulţumesc, pe această cale,

Domnului Părinte Grigore Conea de la Biserica Sfânta ANA, Bistriţa,

pentru recomandarea de a citi aceste cărţi,

îndrumare pe care o urmez zilnic din 28 noiembrie 2002.

Atunci Preotul Grigore Conea a scris în Faţa Altarului:

„Treptele mântuirii: 

Har,  Credinţă, Fapte bune.”.

 

 

Jeniţa Dodiţă Naidin

Miercuri, 31 octombrie 2018

În braţele lui Dumnezeu