Alina Ledeanu întâlnire cu scriitori bistriţeni

Un important eveniment cultural a avut loc la Bistriţa în ziua de  24 iunie 2014, când Doamna Alina Ledeanu, Director Revista „Secolul 21”  a fost prezentă ca invitat special al  Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc”.

În deschiderea întâlnirii, amfitrionul Ioan Pintea, directorul Bibliotecii a vorbit cu emoţie despre rolul Revistei „Secolul 20”, devenită „Secolul 21” în formarea sa ca scriitor, cât şi a altor tineri, pe toţi marcându-i puternic în devenirea lor ca intelectuali şi scriitori prin posibilitatea acestei publicaţii de informare despre literatura lumii, prin traduceri valoroase şi diverse.

Alina Ledeanu, prezenţă luminoasă ce a impresionat publicul numeros din sală, a prezentat concis şi captând atenţia tuturor cele trei teme:

– Istoria unei reviste de prestigiu;

– Evocare  Ştefan Augustin Doinaş;

– Lansarea albumului bilingv „Cu două lentile gemene”/ „Through Twin Lenses”  De Alfred Kaufmann.

În cadrul primei teme a vorbit despre prima apariţie a Revistei (1961), publicaţie ce a avut rol de informare a cititorilor români cu noutăţi din literatura universală, iar Occidentul vedea în aceasta un lucru pozitiv.

A amintit şi personalităţi care şi-au adus contribuţia de la începuturi la reuşita Revistei: Dan Hăulică, Ştefan Augustin Doinaş, Geta Brătescu.

Mintea mea a făcut legătura cu numărul 3 al Revistei „Secolul 20” din anul 1966, din biblioteca mea, astfel că am să notez personalităţi care lucrau atunci, citând din prima pagină:

„Secolul 20 Revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din RSR

Comitetul de redacţie: Acad. Al. Philipide, Marcel Breslaşu redactor şef, Ion Brad, Ov. S. Crohmălniceanu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Mihnea Gheorghiu, Dan Hăulică  redactor şef adjunct, Georgeta Horodincă redactor-şef adjunct, Tatiana Nicolescu, Florian Potra secretar general de redacţie.”

În acest număr, 3 din anul 1966, citim traduceri de mare valoare, dar şi deosebite scrieri despre Nicolae Titulescu, iar Virgil Nemoianu e prezent cu un eseu la rubrica „Cronica traducerilor” intitulat: „Limbajuri specializate”, text ce m-a bucurat mult când am achiziţionat revista de la Anticariat (1992) căci mi-a oferit o lectură deosebită conţinând aprecieri despre traducerile publicate de Revista „Secolul 20”  la 6 ani de la apariţie. Citez:

„Să constatăm, întâi de toate, cu legitimă satisfacţie, că traducătorii şi editurile noastre se îndreaptă tematic din ce în ce mai hotărât spre operele de valoare ale literaturii universale clasice şi contemporane, spre opere de largă semnificaţie umană, care au rezistat timpului  […]

rezultatele de calitate pe tărâmul traducerii nu au lipsit. Să ne gândim doar la Turgheniev (M. Sadoveanu), Cântul Nibelungilor (Adrian Maniu), Faust (Blaga), Villon (Vulpescu, Botta), […]  nu ne temem să afirmăm despre oricare dintre acestea că îmbogăţeşte substanţial tezaurul literarturii române şi că poate sta cu cinste alături de piscurile din trecut ca Divina Comedie a lui Coşbuc sau Iliada lui Murnu – de altfel ambele reeditate în zeci de mii de exemplare.”

În prezentarea primului punct: Istoria unei reviste de prestigiu, Alina Ledeanu ne arată şi

succesul de răsunet când, la 40 de ani de apariţie, Revistei „Secolul 21”  i s-a decernat, cu ocazia Bienalei UNESCO, organizată la Centrul „Georges Pompidou”, la Paris, „Premiul pentru cea mai bună revistă de literatură şi artă din lume”.

 

În cadrul referirii la marele poet, eseist, traducător, Ştefan Augustin Doinaş, Alina Ledeanu, după ce a citit un fragment dintr-un text al Getei Brătescu despre cum era Şt. Aug.Doinaş în cadrul colectivului redacţiei, a prezentat  activităţi recente pentru evocarea acestei personalităţi culturale şi nu numai. A spus că începând cu anul  2003, Fundaţia Culturală Secolul 21 (FCS 21) a iniţiat un vast Program de  „Creare a unei Arhive naţionale şi europene a Cercului Literar de la Sibiu”, pentru a marca mai bine, prin diverse evenimente (colocvii în ţară şi străinătate, mese rotunde, lansări de revistă/carte), importanţa acestei grupări literare născute în anul 1943 la Sibiu.

După cum se ştie, în acel an, de naştere al acestui important nucleu literar,  Universitatea din Cluj se afla în refugiu la Sibiu.

Crearea a unei „Arhive naţionale şi europene a Cercului Literar de la Sibiu”, va facilita cunoaşterea fiecărei personalităţi ce au alcătuit gruparea, din care îi amintim pe:

I. Negoiţescu, Ştefan Augustin Doinaş,  Radu Stanca, Nicolae Balotă, I. D. Sîrbu, Ovidiu Cotruş, Eta Boeriu, Cornel Regman.

Pe de altă parte, proiectul şi-a propus salvarea posibilelor mărturii (corespondenţa, fotografii, texte publicate în presa de-a lungul anilor, dar şi mărturii orale ale posibililor martori, membrii de familie, etc.) şi care să fie astfel salvate de la distrugere.

O parte din aceste elemente de arhivă au fost publicate  în diverse numere ale revistei „Secolul 21”.

Doamna Alina Ledeanu a mai arătat că a  continuat în fiecare an acest program vast şi ambiţios prin câte un nou proiect-modul.

În anul  2014 s-a lansat în zona natală a lui Ştefan Augustin Doinaş  (oraşul Sântana şi satul Caporal Alexa),  în parteneriat cu Primăria Sântana si cu sprijinul financiar al AFCN,  un concurs cu premii adresat în special profesorilor şi elevilor.  Tema cocursului, precedat de o prezentare a marelui scriitor prin câteva conferinţe susţinute la Biblioteca orăşenească Santana, este:

„Cunoaşteţi opera lui Ştefan Augustin Doinaş?” .

Vor fi acordate 3 premii în luna octombrie 2014 după cum urmează:

pentru cel mai bun eseu; – pentru cel mai interesant document de arhivă cules în zona natală a poetului; – pentru cea mai frumoasă recitare.

Decernarea va avea loc la Sântana.

Prin acelaşi proiect, FCS 21 va aşeza o placă  identificatoare la Biblioteca din Sântana, care a primit numele lui Ştefan Augustin Doinaş.

Sunt parteneri în acest proiect, pe lângă primăria Sântana:

Radio România Cultural, Centru cultural european KOV din Serbia, Revista Diplomat Club.

Cu privire la al treilea punct propus pentru această întâlnire, Alina Ledeanu  a prezentat albumul bilingv „Cu două lentile gemene- Through Twin Lenses” de Alfred Kaufmann, un mare artist-fotograf braşovean.

În finalul evenimentului  a avut loc un dialog între scriitorii bistriţeni, care au exprimat păreri despre Revistă şi au pus întrebări şi Doamna Alina Ledeanu care a răspuns amplu şi cu vădită apreciere constatând cu ce public avizat stă de vorbă.

În cuvântul său, Domnul Icu Crăciun, redactorul-şef al „Cuibul visurilor” de la Maieru, a exprimat cât de folos i-a fost de-a lungul anilor Revista Secolul 20, apoi 21, căci citind-o, a găsit traduceri de scenarii de film şi a învăţat ce înseamnă, a fost marcat citind despre  viaţa lui Victor Hugo, despre Eugen Ionescu şi arată că păstrează un număr din anul 1972 pe care nu îl dă la nimeni.

Domnul Olimpiu Nuşfelean, directorul Revistei „Mişcarea Literară” a dialogat cu Alina Ledeanu despre cum e reflectat postmodernismul în Revistă, ca şi spiritul naţional ca preocupare, venind cu interogaţia: „mai are literatura spirit naţional?”, cât şi despre raportul dintre literatura română şi literatura universală, dar şi despre un punct dureros: difuzarea Revistei.

Alina Ledeanu spune că a edita o revistă de cultură e un gest eroic.

Domnul Victor Ştir a dialogat cu Doamna Alina Ledeanu despre rolul Revistei „Secolul 20” înainte de anul 1989. Invitata a spus că „Revista a avut un dublu rol căci era o vitrină prin care Occidentul vedea cât de relaxată era România, iar statura politică a lui Dan Hăulică,  cu autoritatea vocii lui de remarcabil critic de artă, încerca să demonstreze Occidentului că se poate.

Domnul Ioan Pintea a  avut mai multe intervenţii ce au avut menirea să coaguleze tot ce s-a comunicat în această reuşită manifestare culturală, iar la final, mulţumind invitatei de onoare pentru prezenţă, a spus că Revista „Secolul 21” este modernă, dar se înscrie şi în tradiţie, este o publicaţie de pedagogie culturală, de tip magazin în sens uriaş.

Bistriţa, 8 iulie 2014  Jeniţa Naidin