Câteva cuvinte vechi, dar utile în Prezent

 

 

 

Există o Carte, pe numele ei Cărarea Împărăţiei, scrisă demult de Sfântul României, Arsenie Boca, care conţine învăţăminte din domeniile:

teologiei, medicinei, psihanalizei, filozofiei.

Aflată în biblioteca familiei ajută mult la informarea fiinţei umane, mai ales pentru creşterea Puiului de Om, dar şi  pentru a duce o viaţă conştientă, responsabilă.

Noi am reuşit să o avem prea târziu la îndemână.

La începutul Cărţii, Arsenie Boca spune:

„Adunatu-s-au aci o seamă de cuvinte, – răspunsuri la atâtea lacrimi… şi unele şi altele se adunau la măsuţa sfintei spovedanii, unde mila lui Dumnezeu strălucea în ele, ca soarele în picurii de rouă.

Strălucirile acelea, prinse din lacrimi, împreună le dăm – Părinte şi părinţi – învăţături din vreme urmaşilor, în neam şi-n neam, ca să nu mai orbecăiască şi ei în noaptea neştiinţei şi a lipsei de sfat, de unde vin toate relele care chinuiesc e oameni, întunecă vremile […]

Este o singură cale senină: trăirea învăţăturii creştine, în toată adâncimea ei şi în toată sinceritatea noastră. Asta rămâne singura cale sigură, pe care trebuie s-o învăţăm mereu, în fiecare rând de oameni.

Cu părintească iubire, tuturor ostenitorilor, şi cu multă smerenie, la toţi creştinii.”

*

Desigur, cât de important este să parcurgi o Carte ca aceasta realizată urmare a faptului că cel care s-a ostenit să o scrie a parcurs Scripturile lumii, lucrări ştiinţifice ale timpului său iar noi  găsim aici ordonate, sistematizate, sintetizate multe informaţii utile.

Astăzi vom spune doar câteva  idei  desprinse din această Operă, dar formulate de noi în concordanţă şi cu alte ştiinţe.

Psihologia, la fel ca şi Religia, iar în cazul nostru şi propria experienţă de viaţă ne arată că doar cel care îşi poate recunoaşte suferinţa se poate vindeca.

„Mântuirea e fapta milostivirii lui Dumnezeu, prin care ne scoate din păcat, dacă vrem şi ne ostenim şi noi. Dacă însă nu vrem, cu sila, nu ne mântuieşte nimeni. Aşa voieşte Dumnezeu, ca darul mântuirii Sale să fie totdeodată şi roada conştiinţei, a voinţei şi a dragostei noastre.”

„Cine vrea să biruie această primă piedică în calea mântuirii, are la îndemână aceste trei:

Răbdarea, iertarea şi rugăciunea.”

(Va urma)

 

Jeniţa Dodiţă Naidin

Vineri, 19 Ianuarie 2018