Cereţi ajutor în orice situaţie vă aflaţi

 

 Astăzi,  4  iulie 2018   am adus pe   PRIMA   PAGINĂ

acest  articol  scris anul  trecut:

1la IZVORU Florin

 

 

 

Oare de ce suferiţi în singurătate şi nu Îl chemaţi pe Dumnezeu în ajutor!

Aveţi tot dreptul să Îl numiţi cum credeţi, tot El Este.

Dumnezeu este Mintea Cosmică, Inteligenţa Universală, El este Cel ce Este.

Şi eu, în tinereţe am trăit fără să Îl chem în ajutor şi mă văitam că ceilalţi sunt în echipe şi eu sunt singură. Până când, într-o zi, mi-a venit în minte că sunt în echipă cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Atunci când am spus unei persoane  că mi-a venit în cap să spun că şi eu sunt în echipă cu Iisus Hristos, şi nu mă mai simt singură, aceasta mi-a spus:

de atunci ai devenit majoritară în raport cu ceilalţi, din moment ce Îl aveai pe Creator cu tine.

Splendidă afirmaţie!

Să credem în reflecţiile celor de demult care au lăsat mesajul lor urmare a unor experienţe de viaţă teribile.

Iată cuvinte gravate în suflet şi inimă:

 

„ Toate darurile închise în destinul nostru sunt îngrădite cu suferinţe,

şi numai la atâtea daruri ajungem,

prin câtă suferinţă putem răzbi cu bucurie.

 

  Numai atâta mângâiere putem aduce între oameni,

câtă amărăciune putem bea

în locul celor ce vrem să îi mângâiem.

 

 Atât de puternice vor fi mila şi adevărul în noi,

câtă văpaie de ură înfruntăm bucuroşi

pentru Dumnezeu şi pentru oameni.”

*

Da, răzbim cu Bucurie prin Suferinţă, dar gândul la Mântuire este energizant, optimist.

Să dorim să îi mângâiem pe cei din jur, nicidecum să ne aşezăm în postura de victime.

Victimizarea aparţine omului imatur!

Pentru Dumnezeu şi pentru oameni să înfruntăm cu mult curaj criticile şi ura ce vine din exterior, indiferent de la cine vine.

Important este numai ce avem în Interiorul nostru, în Sufletul nostru.

Să Îl lăsăm pe Dumnezeu în Interiorul nostru şi atunci, supărările, gândul răzbunării, depresiile şi nevoia de a-i învinovăţi pe alţii pentru deciziile noastre vor pleca.

Va rămâne cu noi, și în noi,

Pacea lui Dumnezeu.

El va veni la noi, dar să Îl chemăm.

S-a spus un mare Adevăr:

 

„Când vine Dumnezeu la tine

te dezlegi de toate,

atât de nedreptăţile tale,

 cât şi de toată dreptatea ta.

Când stai în faţa lui Dumnezeu cu credinţă tare

eşti mai presus de lumea aceasta,

mai presus de trăncăneala vieţii.

Ai, cu un cuvânt,

 liniştea mai presus de lume,

ai liniştea lui Dumnezeu.”

Deci,

lăsaţi-L pe Dumnezeu să intre în inima şi mintea Dumneavoastră!

Chemaţi-L sincer!

De mare folos ne este să analizăm şi să aplicăm în viaţă

cuvintele din Rugăciunea compusă de un mănunchi de Stareţi care  ne învaţă să primim totul cu sufletul liniştit că este voia lui Dumnezeu, dar să avem conştiinţa curată că nu punem în sarcina altora ceea ce noi am decis ca oameni responsabili de faptele noastre.

Iar dacă nu ne asumăm răspunderea pentru ceea ce am făcut în viaţă, înseamnă că suntem în situaţia de a cere ajutor, şi, în zilele noastre este un semn de  evoluţie ca oamenii să apeleze la specialişti, oricare ar fi:

preoţi cu har şi buni psihologi,

consilieri comportamentali şi cognitivi,

psihologi,

psihanalişti.

Să nu uităm că dorinţa de vindecare este cel mai bun medicament, iar Rugăciunea, pe cât posibil permanentă ajută în toate problemele vieţii.

RUGĂCIUNE  ZILNICĂ:

 

Doamne,

dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi.

Învredniceşte-mă să mă dau întru totul Sfintei Voii Tale.

În tot ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în toate.

Toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare,

că pentru toate este Sfânta voia Ta.

În toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele.

În toate întâmplările neprevăzute, fă să nu uit că totul este trimis de către Tine.

Doamne, învaţă-mă să mă port cu dreptate şi înţelepciune cu toţi oamenii, 

să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.

Doamne, dă-mi putere să duc povara zilei şi toate câte mi se vor întâmpla în această zi cu PACE în suflet.

Doamne, călăuzeşte-mi voia mea şi învaţă-mă:

  • să mă rog,
  • să cred,
  • să nădăjduiesc,
  • să rabd,
  • să iert

şi să iubesc.    AMIN!

*

Vineri, 28 Iulie 2017,

Sunt  17 ani  de  când am călătorit departe,

însoţită de Steluţa din familia Mihăiţă,

  • deoarece eram cu o stare de sănătate precară, îmi pierdusem forţa de muncă din cauza unui efort şi stres intens şi prelungit în activitatea mea profesională de peste 30 de ani şi din lipsă de afecţiune-

retrăgându-mă atunci,

în înţelegere cu fiii mei adulţi, maturi (26 ani şi 23 ani), într-o zonă de munte, alături de o parte din familia mea.

Timpul a trecut, au fost multe perioade în aceşti 17 ani când  iarăși  am mai  lucrat în acelaşi oraş cu fiii mei, sau am stat în preajma lor şi i-am ajutat.

Doar Dumnezeu ştie când vine momentul Plecării Acasă, în Ceruri.

Fiţi binecuvântaţi cu toţii, Dragii mei cititori!

Jeniţa Dodiţă Naidin

Spre o Lumină caldă   

Vineri  28  iulie 2017

…….. reluat azi   Miercuri  4  iulie 2018