Citim, Comunicăm

1 1 flori la florin în curte izvoru mage6310

 

 

De ziua lui Eminescu, citim.

 

Mai întâi:

Fragment din CĂLIN  (file de poveste)

 

„De treci codrii de aramă, de departe vezi albind

Ş’auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.

Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt,

Flori albastre tremur’ude în văzduhul tămâiet;

Pare-că şi trunchii vecinici poartă suflete sub coajă,

Ce suspină printre ramuri cu a glasului lor vrajă.”

 

Apoi,

Predica de pe munte; Fericirile. 

 

„Văzând Iisus mulţimile, S-a suit în munte: şi şezând El, au venit la dânsul ucenicii Săi. Şi, deschizându-Şi gura, îi învăţa, zicând:

 

  1. „Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor.

Cei săraci cu Duhul înseamnă:

    Cei săraci cu duhul (în nici un caz cei săraci cu intelectul!) are două înţelesuri, ambele duhovniceşti: 1)  Săracul care şi-a asumat lăuntric starea de sărăcie şi o îndură cu demnitate umană şi nădejde cerească, bogatul care nu e dependent lăuntric de propria sa bogăţie şi care, atunci când o pierde, parţial sau total, rămâne un om liber. 

 2) Pornind de la antropologia paulină, mistica răsăriteană postulează că duhul omului este partea superioară – fină, inefabilă – a sufletului (fără a fi altceva decât aceasta), prin care omul poate intra în contact direct (extaz)   cu Duhul Sfânt. Pentru ca această experienţă să fie posibilă, e nevoie ca duhul omului să devină „sărac” de orice patimi sau impurităţi; astfel eliberat, duhul devine disponibil pentru înduhovnicire şi, în consecinţă, pentru împărăţia cerurilor.- Pe de altă parte, în limbajul evanghelic, termenul „sărac” poate însemna şi smerit, umil, supus,ascultător, având întotdeuna o conotaţie pozitivă. Sensul este înrudit cu acela din pct. 8.Fericiţi cei curaţi cu inima.

 

  1. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
  2. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
  3. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.
  4. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.
  5. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
  6. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
  7. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.
  8. Fericiţi veţi fi când din pricina Mea vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi, minţind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa I-au prigonit pe profeţii de dinaintea voastră.”

 

 

*

După aceste cuvinte prin care am dorit să comunicăm astăzi, vă invit

să priviţi câteva imagini frumoase, pe care le-am fotografiat de-a lungul timpului:

flori de tei Image126001 1 trandafiri manastire Image37821 codru Image7514goga Image7521

 

 

 

Cu Iubire şi Recunoştinţă,

Jeniţa Dodiţă Naidin

Duminică, 15 Ianuarie 2017 

Universul este nesfârşit