Daniel Sorin Duţă – Despre adolescenţă

 

Am primit cu bucurie, de la autorul ei, cartea:

Sensibilitatea moral-religioasă a adolescenţei”, Editura Universitară, Bucureşti, 2011, şi, după lectura-studiu, am trăit în sufletul meu regretul că nu am citit aşa o lucrare când erau copiii mei adolescenţi.

Cred că toate mamele, de vârsta mea, care nu au ştiut informaţiile din cartea asta, sau altele asemenea, ar avea acelaşi sentiment.

M-am gândit să fac acum o semnalare, pe blog, a acestei cărţi pentru că are Prefaţa scrisă de Profesorul universitar Pantelimon Golu, iar astăzi sărbătorim pe marele tămăduitor, Sfântul Pantelimon.

Eu nu am de gând decât să citez câteva cuvinte din această carte scrisă de Profesorul Daniel Sorin Duţă şi să semnalez faptul că este o operă deosebit de utilă familiilor şi specialiştilor ce lucrează în domeniul vieţii sufleteşti.

Mai întâi, un text din Prefaţa la cartea: „Sensibilitatea moral-religioasă a adolescenţei”: „Lucrarea Domnului Duţă Daniel abordează o problemă de interes major pentru psihologia socială aplicată, aceea a modului cum percep, cum trăiesc şi cum transpun în comportamentul lor elevii adolescenţă valorile morale şi religioase.

Prin natura sa, tema comportă o abordare interdisciplinară, bazată pe operări conceptuale în plan psihologic, sociologic, etic, filozofic şi religios, deoarece valorile, în general, cele morale şi religioase, în special, sunt constructe multidimensionale, obiectiv-subiective, în care sunt fixate experienţe individuale, de grup şi colective.”

Din cuprinsul cărţii, observăm cum începe Capitolul III intitulat: Aspecte psihosociale ale comunicării morale şi religioase: „Comunicarea este forma fundamentală de interacţiune psihosocială. În comunicare, interacţiunea şi influenţa îşi află mecanismul mediator, instrumentul lor de realizare, după cum în intercunoaştere îşi află orizontul, perspectiva şi calea de acces la conştientizare. După cum susţine unul dintre pionerii psihologiei sociale (H.C. Cooley), comunicarea constituie mecanismul prin care relaţiile umane există şi se dezvoltă. Ea include toate simbolurile spiritului, expresia feţei, atitudinile, drumul de fier, telegraful, telefonul şi tot ceea ce ţine de ultimile cuceriri ale spaţiului şi timpului.” (Golu, 2003, p.193)

„Aceste observaţii, valabile încă de la începutul umanităţii şi traduse prin mitul Turnului Babel, sunt şi mai valabile în epoca noastră.” […]

„Analiştii au constatat că în interiorul unei comunităţi, în faţa aceluiaşi sistem normativ oamenii au atitudini extrem de diferite. Diversitatea foarte mare a acestor atitudini este dată, printre altele, de natura normei ce se cere a fi respectată într-o anume situaţie, de natura şi specificul situaţiei în care este implicat individul, de tabla de valori şi experienţa sa de viaţă etc. Etica, prin analiză ştiinţifică, a creionat, din această mare diversitate de atitudini, conturul specific al unor tipuri reprezentative.”

Am preferat să citiţi câteva cuvinte din carte pentru ca să vă faceţi o părere şi să urmaţi îndemnul meu de a citi această lucrare importantă, sau doar capitolele sau secţiunile care vă interesează din cele 360 de pagini impecabil tipărite.

Bistriţa, 27 iulie 2012   Jeniţa  Naidin