Despre copii

 

 

 

Ştim că Lumea este un Destin divin.

Întreaga existenţă are un sens divin.

Ne alăturăm celui care a spus:

„Creaţiunea, aceasta ne întâmpină, se aprinde în noi şi se aprinde în jurul nostru,

noi fremătăm şi ne stingem, noi i ne supunem.

Creaţiunea,

 noi luăm parte la ea,

 Îl întâlnim în ea pe Creator,

ne oferim Lui ca ajutoare şi însoţitori.” .

*

Copilul vine într-o familie de la Dumnezeu.

Părinţii au responsabilitate faţă de Dumnezeu şi asta e bine să ştie toţi oamenii.

Suntem toţi ai lui Dumnezeu, iar El ne iubeşte necondiţionat.

Să Îl iubim în primul rând pe Dumnezeu şi apoi pe oameni pentru a fi fericiţi!

Pe fiinţele din viaţa noastră, copii, rude, prieteni, soţi, colegi să îi privim şi să îi considerăm scântei divine, suflete, adică ceea ce sunt de fapt.

Ştim că doar Iubirea noastră ne face fericiţi. Să iubim, deci!

Scripturile Lumii vorbesc copiilor despre cum îi ajută Iubirea lor pentru părinţi.

Pentru părinţii care i-au născut, pentru părinţii care i-au crescut şi ajutat.

Să le spunem copiiilor cum Iubirea ce o simt ei îi face fericiţi,

dar să  le spunem  şi că Iubirea lor  pentru Dumnezeu este cea mai importantă Iubire.

*

Iată un celebru Poem ce îl postez atât pentru părinţi cât şi pentru copii.

 

„Vorbeşte-ne despre Copii”

Şi el glăsui:

Copiii voştri nu sunt copiii voştri.

Ei sunt fiii şi fiicele dorului Vieţii de ea însăşi îndrăgostită.

Ei vin prin voi, dar nu din voi,

Şi, deşi sunt cu voi, ei nu sunt ai voştri.

Puteţi să le daţi dragostea, nu însă şi gândurile voastre,

Fiindcă ei au gândurile lor.

Le puteţi găzdui trupul dar nu şi sufletul,

Fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine,

pe care voi nu o puteţi vizita nici chiar în vis.

Puteţi năzui să fiţi ca ei, dar nu căutaţi să-i faceţi asemenea vouă,

Petru că viaţa nu merge înapoi, nici zăboveşte în ziua de ieri.

Voi sunteţi arcul din care copiii voştri, ca nişte săgeţi vii, sunt azvârliţi.

Pe drumul nesfârşirii Arcaşul vede ţinta şi,

 cu puterea Lui vă încordează, astfel ca săgeţile-I să poată zbura iute şi departe.

Şi puterea voastră, prin mâna Arcaşului, să vă aducă bucurie,

Căci, precum El iubeşte săgeata călătoare, tot la fel iubeşte şi arcul cel statornic.”.

K. Gibran

 

*

 

Poezia Lumii ne ajută să medităm.

Imaginile pe care vi le dăruiesc  sunt pentru  odihna  Sufletului.

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Naidin

Sâmbătă, 3 Noiembrie 2018

În braţele lui Dumnezeu