La mulţi ani! Cristian! Despre numele divine

 

La mulţi ani! Cristian

Astăzi, 26 februarie 2013, când fiul meu Cristian împlineşte 36 ani,  citesc din cartea „Despre numele divine”  autor, Dionisie pseudo Areopagitul, cuvinte frumoase.

 

Din capitolul „Despre bine, lumină, frumos, dreptate, extaz, zel; şi că răul nici nu există, nici nu este din existenţă şi nici nu-i inerent lucrurilor existente.

Să trecem acum la numele de bine,  pe care scriitorii sacri îl atribuie într-un chip transcendent Dumnezeirii celei supra-divine, numind, pe cât înţeleg, bunătate însăşi esenţa divină şi (să vedem) că binele, în esenţa sa, ca bine substanţial, revarsă bunătatea lui peste toate lucrurile.

Căci precum soarele nostru, fără deliberare sau voinţă, ci prin chiar faptul că există, luminează toate  acele lucruri care, după felul lor, sunt capabile să se împărtăşească din lumina lui; tot astfel şi binele(care este mai presus de soare, iar ca arhetip transcendent, prin însăşi existenţa sa, este mai presus de palida lui imagine), trimite razele întregii sale bunătăţi asupra tuturor lucrurilor potrivit cu puterea de primire a fiecăruia. Prin acestea au luat naştere toate fiinţele  cele spirituale şi inteligibile şi puterile şi lucrările. Prin acestea există ele şi au viaţă, ce nu se poate împuţina, fiind neatinse de vreo stricăciune, sau moarte, sau materialitate, sau naştere şi fiind departe de orice nestabilitate, sau curgere, sau orice schimbare ce se petrece aiurea în feluri diferite. Iar pentru că ele sunt fără trupuri şi imateriale, sunt percepute cu minţile noastre, şi pentru că ele însele sunt spirite(minţi inteligente), au o percepţie supranaturală şi trimit în chip special luminile lor peste raţiunile lucrurilor, iar de aici trec proprietăţile lor la alte spirite înrudite cu dânsele.

[…]

Acum însă trebuie să arătăm (proslăvind) ce înseamnă numele inteligibil de lumină,  cu privire la bine, şi să spunem că binele se numeşte lumină spirituală, pentru că el umple orice minte supra-cerească de lumină intelectuală(spirituală) şi alungă toată neştiinţa şi rătăcirea din acele suflete, în care s-a stabilit, dându-le tuturor din lumina cea sfântă şi purificându-le ochii lor, spirituali, de negura ignoranţei ce-i înconjoară.”

 

*

În PROLOAGE, sau Vieţile sfinţilor, azi găsim scris, pe mai multe pagini, texte superbe din care amintesc un crâmpei:

„Luna februarie în 26 de zile: pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Porfirie, episcopul Gazei (†420).

Sfântul Porfirie a fost din Tesalonic, din Macedonia, şi a fost crescut în dreapta credinţă şi în viaţa cea după Evanghelie.”

„Întru această zi, cuvânt al Sfântului Vasilie, despre mândrie.

Voieşti, oare, să te făleşti cu toată bogăţia bunurilor tale, sau cu cetatea în care te afli să te măreşti, sau cu frumuseţea ta trupească să te îngâmfezi, ori cu cinstea pe care o primeşti de la toţi? Ci, ia aminte la tine, că pământ eşti şi în pământ vei merge.

[…]

Ci, ia seama că sufletul şi trupul sunt ca un frate cu o soră.”.

 

*

Acum culeg la calculator, din „Cartea definiţiilor” ediţie trilingvă, Editura Polirom, 2012, autor Avicenna, carte citită de Cristian şi  pe care mi-a lăsat-o  mie când a fost aici în decembrie 2012, un mic fragment din finalul cărţii.

„Eternitate se spune despre mai multe aspecte, căci se spune etern prin comparaţie şi etern în sens absolut.

[…]

Eternul după timp este cel care nu are principiu temporal, iar Eternul după esenţă nu are nici un principiu de care să depindă. În acest sens, Eternul este Unul, Adevărul – înălţat fie El, la mare înălţime, deasupra vorbelor celor ce nu ştiu.

Aici se încheie cartea.

Slavă lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale în veci!”.

*

Bistriţa, 26 februarie 2013   Jeniţa Naidin

26  Februarie 2016     39 ani.

Cristian s-a născut la 2 fără zece minute în noaptea de 25 spre 26 Februarie 1977.