Doi Poeţi

Astăzi,  Luni, 6 Aprilie 2015   sunt

cu gândul la Universul în care,

ştim,

suntem  cu toţii  UNUL,

şi la două cărţi scrise de  doi mari Poeţi.

Am cules la calculator versurile la care vă invit să medităm.

Pe marginea acestor cărţi, citite demult, am scris gânduri şi analize literare nepublicate.

Acum am să spun doar că la poezia  Leagănul, stă scris de mine,

cu pixul,    lizibil:

Psihanaliză veritabilă! 31 X 2006.

Ceea ce înseamnă că la acea dată, am recepţionat creaţia aceasta a lui Blaga

-dedicată  soacrei sale!-

ca fiind un mod în care şi-a făcut autopsihananiza.

Acum spun: Autopsihanaliză vindecătoare şi-a făcut Lucian Blaga! 6 Aprilie 2015.

 

Din  poeziile Magdei  Isanos am reprodus doar o strofă din minte pentru că nu am cartea la îndemână şi nu am energie  să o caut  acum prin cele 28 de rafturi de bibliotecă din locuinţa mea.

Să vedeţi şi Dumneavoastră ce au vrut să spună aceşti Poeţi:

 

 

Murim ca mâine

 

E-aşa de trist să cugeţi

Că-ntr-o zi;

Poate chiar mâine pomii de pe-alee

Acolo unde-i vezi or să mai stee

voioşi,

În vreme ce vom putrezi

Atâta soare, Doamne, -atâta soare

Magda Isanos

 

Leagănul

Doamnei Eugenia Brediceanu

 

Eram aşa de obosit

şi sufeream.

Eu cred  că sufeream de prea mult  suflet.

 

Pe dealuri zorile îşi deschideau pleoapele

şi ochii înroşiţi de neodihnă.

 

Pierdut – m-am întrebat:

Soare,

Cum mai simţi nebuna bucurie de-a răsări?

 

Şi-n dimineaţa-aceea fără somn

cum colindam cu paşi de plumb

într-un ungher ascuns am dat de-un leagăn.

Păianjenii-şi ţeseau în el măruntele lor lumi,

Iar carii-i măcinau tăcerea.

 

L-am privit cu gândul larg deschis:

Era leagănul,

în care-o mână-mbătrânită azi de soarta mea

mi-a legănat

întâiul somn şi poate-ntâiul vis.

 

Cu degetele amintirii

mi-am pipăit

încet,

încet

trecutul ca un orb

şi fără să-nţeleg de ce

m-am prăbuşit

şi-n hohote am început să plâng deasupra leagănului meu.

 

Eram aşa de obosit

de primăveri,

de trandafiri,

de tinereţe

şi de râs.

Aiurind mă clătinam în leagănul bătrân

cu mâinile pe mine însumi

– ca prunc.

Lucian  Blaga

 

am fotografiat aceste flori în curtea Bisericii din Lancrăm unde este mormântul soţilor BLAGA

Flori  de trandafir  pe care le-am fotografiat în Grădina Muzeului Judeţean B-N.

 

Bistriţa,  Luni,  6 Aprilie 2015

Începutul Săptămânii Patimilor lui Iisus Hristos

Jeniţa Naidin