Duminică, 16 martie 2014

Fotografie dintr-o chilie de la Mănăstirea Lainici

Fotografie de la mine din balcon

*

Duminica Sfântului Grigore Palama.

Din toate textele biblice aferente acestei zile rezultă, aşa cum a arătat şi Patriarhul României:

că omul trebuie să ţină seama mai întâi să îşi vindece sufletul şi apoi trupul.

Boala poate fi urmare  a unor păcate sau o pedagogie Divină.

Dacă oamenii nu s-ar mai îmbolnăvi deloc nu s-ar mai smeri, s-ar crede nemuritori. Sănătatea nu e ceva  ce ni se cuvine   este  ca şi mântuirea:   dar de la Dumnezeu.

Cel din Evanghelie este Orb dintr-o tainică lucrare a lui Dumnezeu, nici el nu  a păcătuit nici părinţii lui.  Să nu judecăm prea repede pe alţii considerând că sunt păcate,  adesea boala  e o taină,  să îl ferească pe om de primejdii  şi mai mari.

Mântuitorul Iisus Hristos este  unicul duhovnic,    doctor,  dornic  ca oamenii să se vindece.  Păstorul de suflete  păstrând  taina nu judecă pe omul păcătos înainte de a-l ajuta dacă acesta caută vindecarea.   Iisus nu spune care păcate, unde şi de ce au fost săvârşite, aflăm doar că Iisus  eliberează pe omul bolnav  de un  trecut apăsător,  penntru a -i oferi un viitor nou.

Iisus  nu a divulgat ce are acel bolnav,  ca să nu-i diminueze demnitatea umană în faţa comunităţii din care face parte.

Rugăciunea pentru altul şi ajutorarea lor exprimă taina bisericii, Iisus Domnul iartă păcatele şi celor care aduc la el pe cei bolnavi.

E folositoare şi credinţa altora nu numai a noastră personală.

Sufletul nostru e paralizat de păcat. De mare folos  ne sunt ceilalţi cu rugăciune şi credinţă mai mare decât a noastră.

Fiecare dintre noi să se roage nu numai pentru sănătatea sa,  ci şi pentru sănătatea altora.

Păcătosul iertat devine un fiu duhovnicesc.”

Am cules textele de mai sus în timp ce îl ascultam pe Patriarhul Daniel vorbind astăzi pe T V  Trinitas.

*

Acum să citim câteva  fragmente din textele citite la Sfânta Liturghie din Sfânta Scriptură a Creştinătăţii, ediția Bartolomeu, 2001:

Din Evanghelia după Marcu, Vindecarea slăbănogului din Carpenaum:

„Capitolul 2 Vindecarea paraliticului.

3. Şi au venit la El aducându-I un slăbănog pe care-l purtau patru inşi. 4. Şi neputând ei să se apropie de El din pricina mulţimii, au desfăcut acoperişul casei unde era Iisus şi, prin spărtură au lăsat în jos patul pe care zăcea slăbănogul.

5. Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului:

„Fiule, iertate fie păcatele tale!”

*

Din Evanghelia după Ioan, Capitolul 10  Iisus, Păstorul cel bun:

„ 9. Eu sunt uşa. De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. 10. Furul nu vine decât să fure şi să’njunghie şi să piardă. Eu am venit ca viaţă să aibă, şi din belşug s’o aibă.

11. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun, sufletul său şi-l pune pentru oi.”

 

***

     Doamne, azi, după 15 ani, mi-am amintit

Rugăciunea din Vis:

 

            Stăpâne, întru tot puternice, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, unuia născut Fiului Tău, dă-mi trup neîntinat, inimă curată, minte deşteaptă, cunoştinţă nerătăcită şi venirea Dhului Sfânt către câştigarea şi încredinţarea adevărului celui întru Hristosul Tău, cu carele Ţi se cuvine slavă, cinste şi închinăciune, împreună cu Duhul Sfânt. Amin!

 Bucureşti,  21. 08. 1999

***

     Bistriţa, Duminică, 16 martie 2014 ora amiezii. Jeniţa Naidin