Duminica Tomii 2014

Am fotografiat floarea de Dediţel,

culeasă de  pe Dealul Mănăstirii NICULA

Sunt la Biblioteca județeană B-N,

lângă magnolii și statuia lui  GEORGE  COȘBUC,

aprilie 2014.

Foto: Scriitorul David Dorian

*

Suntem în 27 aprilie 2014  şi ne  amintim din Sfânta Scriptură texte consacrate, de către Ortodoxie,  acestei zile,  Duminica a 2-a  după Paşti,  a Sfântului Apostol Toma.

Părinții mei o numeau: Duminica   Tomii.

E bine pentru cine merge la  Biserică, dar e bine şi să citim noi înşine textele originale, pe care eu le culeg aici din Biblia Bartolomeu, Bucureşti, 2001 şi le postez pentru că sunt foarte frumoase, utile  şi ne îndeamnă la meditaţie.

 

Din Evanghelia după Ioan, Capitolul 20, versetele 19-31:

«19. Deci, fiind seară în acea zi de’ntâi a săptămânii, şi uşile fiind încuiate acolo unde ucenicii erau adunaţi de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”

20. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s’au bucurat ucenicii văzându-L pe Domnul.

21. Atunci Iisus le-a zis iarăşi: „Pace vouă! Aşa cum Tatăl M’a trimis pe Mine, tot astfel şi Eu vă trimit pe voi”.

22.  Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt!,

23.  cărora le veţi ierta păcatele, li se vor ierta; cărora le veţi ţine, ţinute vor fi”.

24.  Dar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus.

25. Deci i-au zis ceilalţi ucenici: „L-am văzut pe Domnul!”  Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea eu în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu-mi voi pune mâna mea în costa Lui, nu voi crede”.

26.  Şi după opt zile, ucenicii Săi erau iarăşi înlăuntru, şi Toma împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: „Pace vouă!”

27.  Apoi i-a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul tău încoace; şi vezi mâinile Mele; şi adu-ţi mâna ta şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios!”

28.  Răspunzând  Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

29. Iisus i-a zis:

„Pentru că  M’ai văzut, ai crezut;  fericiţi cei care au crezut fără să fi văzut!”

30. Şi încă multe alte minuni  a făcut Iisus în faţa ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta.

31. Iar acestea s’au scris, pentru ca voi să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu;

şi, crezând, viaţă să aveţi întru numele Lui.».

*

Din Faptele Apostolilor, Capitolul 5, versetele 12-20:

«12.  Iar prin mâinile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în popor; şi toţi erau într-un cuget în pridvorul lui Solomon.

13. Şi nimeni dintre ceilalţi nu îndrăznea să li se alăture, dar poporul îi preamărea.

14. Şi din ce în ce mai mult se adăugau cei care credeau în Domnul, mulţime de bărbaţi şi de femei,

15. încât  scoteau pe cei bolnavi în uliţe şi-i puneau pe paturi şi pe tărgi pentru ca, atunci când vine Petru, măcar umbra lui să umbrească[1] pe vreounul din ei.

16.  Şi se aduna mulţimea din cetăţile dimprejurul Ierusalimului, aducând bolnavi şi bântuiţi de duhuri necurate, şi toţi se vindecau.

17.  Şi sculându-se arhiereul şi toţi cei împreună cu el – cei din neamul saducheilor – , s’au umplut de invidie.

18. Şi au pus mâna pe apostoli şi i-au aruncat în temniţa obştească.

19.  dar în timpul nopţii un înger al Domnului a deschis uşile temniţei şi scoţându-i afară, le-a zis:

20.  „Mergeţi şi staţi drept şi grăiţi-i poporului în templu toate cuvintele Vieţii acesteia”[2].».

 

*

Să ne facem timp pentru a medita asupra textelor sacre.

Este o investiţie durabilă.

*

Să privim florile  ce sunt o bucurie pentru sufletul şi inima noastră.

Magnolii.  Foto: Scriitorul David Dorian

Bistriţa, 27 aprilie 2015   Jeniţa Naidin

 [1] În limbajul noutestamentar, verbul „a umbri” semnifică acţiunea prin care Dumnezeu Îşi exercită puterea sau Îşi revarsă harul asupra uneia sau mai multor persoane umane. În cazul de faţă, prin Petru;  în cazul Fecioarei Maria, prin Duhul Sfânt (Lc 1, 35); în cazul schimbării la faţă, printr-un nor luminos (Mt. 17, 5; Mc 9,7).

[2] Viaţa cea nouă, de sub Har, principalul obiect al predicii apostolice.