DUMITRU PREOTEASA – profesorul scriitor

 

 

Am primit de la familia Anda şi Eugen Niculescu din Bucureşti cartea de poezii:

DIN VIAŢĂ – scene ri(t)mate – ,

autor,  profesorul de matematică Dumitru Preoteasa, poet în vârstă de 83 ani,

carte din care am să public o parte din aceste creaţii,

scrise din sufletul unui fiu al satului Cacoţi, satul său natal, unde s-a retras la pensie.

 

Satul meu – Descriere

 

Satul CACOŢI – loc sub soare,

Pe o apă curgătoare;

Apa Drincea se numeşte

Şi chiar din sat izvorăşte;

 

E-aşezat ca-ntr-o copaie:

Cinci dealuri, două zăvoaie,

Patru văi, şapte pâraie,

Păduri, livezi şi câmpie…

Hramu-i de Sfânta Marie.

 

În acest frumos sătuc,

Unde-adesea eu mă duc,

Multe mai sunt de făcut:

Drumuri, poduri, telefon,

Apă-n deal, un stadion…

 

Sat cu oameni prietenoşi,

Harnici, hotărâţi, frumoşi,

Toţi ştiu a mânui armá,

Gata ţara-a-şi apăra!

 

Din umilul nostru sat,

Oameni mulţi s-au ridicat:

Dascăli, medici, demnitari,

Ingineri şi militari:

 

Papilian, Surdulescu,

Petcu, Paleacu, -Aniţescu…

Unul, din părinţi modeşti,

Fu primar de Bucureşti!

 

În ăst loc de pe pământ,

Mângâiat de ploi şi vânt,

Deşi multe mai lipsesc,

Destinele se-mplinesc,

Vegheate de ochi ceresc.

 

 

*

VATRA 

 

Aceasta-i vatra noastră milenară,

Moştenită din străbuni; să o păstrăm!

Să n-o lăsăm nicicând să piară!

Aşa cum e, e-a noastră, o avem!

 

Suntem totuna cu această ţară

Şi-am apărat-o-n vremuri de război!

Noi n-am împins pe nimenea afară,

Ca să rămânem numai noi!

 

Suntem aici din străvechimi, dintotdeauna,

Aici românii-or fi, pentru vecie,

Iar cerul şi pământu sunt cununa

Ce luminează scumpa Românie!

 

Duşmanii care încă mai gândesc

Că noi, prin veacuri, cândva vom pieri,

Să nu uite că, dârji, aici trăiesc

Urmaşi de daci şi de romani

Şi pentru eternitate vor trăi!

 

 

*

ŞCOALA

 

Şcoala este locu-n care

Învaţă şi mic şi mare;

La şcoală dacă vii,

Afli tot ce vrei să ştii!

 

Dacă vii şi nu chiuleşti,

De la şcoală tu primeşti

Lumină şi sfaturi bune

Şi cum să trăieşti în lume!

 

Te învaţă cum să faci,

Când să spui şi când să taci

Şi înveţi cum să te porţi,

Întocmai cum scrie-n cărţi!

 

Când vii, de ai vreun nărav,

Să-l laşi la intrare-n prag!

Dacă vrei să-ţi  fie bine,

Când pleci, nu-l mai lua cu tine!

 Profesor  Dumitru  Preoteasa

*

 

16  iulie  2012   Jeniţa  Naidin

Menţiune:

În data de  16 decembrie 2013,  profesorul  Dumitru  Preoteasa a plecat la Cer.

A rămas, între altele, în urma sa  o Monografie a satului Cacoţi.

Un proiect ce urma să îl completeze, dar  Dumnezeu a hotărât altfel.

Nu l-am cunoscut personal, dar o soră a lui din Bucureşti, Doamna Anda Niculescu, este

cea mai veche şi mai de nădejde  prietenă a noastră de Familie, dar şi verişoara lor,

Janeta Ioana TUDOR.

Completat azi,  30 ianuarie 2016

Jeniţa Naidin