Efrem Sirul – despre suflet

 

În această minunată carte despre Vieţile Sfinţilor-Proloagele, citim azi, 27 noiembrie 2013,

(la pag. 277), texte minunate despre marele Mucenic Iacob Persul, dar şi despre  cuvintele Părintelui Efrem Sirul, cuvinte din care spicuim ce spune despre despărţirea sufletului de trup:

„Iată ostaşii cei puternici ai lui Dumnezeu celui tare, iată pustnicii Celui singur Preaputernic. Acestea le vede atunci cel ce moare, iar pe noi nu ne mai vede, ci la puterile cele ce îl cheamă priveşte. Şi toţi oamenii care sunt de faţă, înspăimântaţi, zic unii către alţii: «Tăceţi, tăceţi şi nu supăraţi pe cel ce doarme, nu strigaţi şi nu plângeţi, ca să nu-l tulburaţi pe dânsul. Rugaţi-vă ca în pace să-i iasă sufletul. […]  Căutaţi şi taina aceasta să n-o uitaţi. Rugaţi-vă ca să aibă îngeri iubitori de oameni. Cădeţi la rugăciune, ca pe Stăpânul să-L afle milostiv şi blând. Căutaţi şi îngrijiţi-vă de ceasul acesta; că, oare, ce este omul? Vierme, ţărână, umbră şi vis. Iată a trecut, iată s-a dus, iată a făcut, iată a încetat, iată s-a liniştit, iată s-a domolit. Leul cel mare şi nebiruit, tiranul, dregătorul cel înfricoşător tuturor, acum zace. Şi a trecut cel cunoscut, ca necunoscut, cel născut, ca un nenăscut, cel mai mare decât mulţi s-a făcut un nimic, cel ce stăpânea legea, acum zace legat şi este dus unde vor cei ce-l duc. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor.»  Atunci îngerii, luând sufletul, se duc prin văzduh, unde stau începătoriile, stăpâniile şi ţiitorii de lume ai puterilor. […] Nu vă amăgiţi…nu trăiţi fără minte, nu trăiţi fără de omenie…”.

*

Învăţăturile Sfântului Efrem Sirul sunt ample, poate, prin unele locuri, fiind vechi nu sunt în acord cu descoperirile fizicii cuantice, dar e bine să le citim.

Cum am mai spus, gândul că suntem temporari aici ne este de ajutor.

27 noiembrie 2013   Jeniţa Naidin