Eminescu-Ovidiu-Ioan Alexandru

 

De ziua naşterii lui Eminescu, culeg la calculator

câteva versuri nemuritoare.

 

Melancolie

 

Părea că printre nouri s’a fost deschis o poartă,

Prin care trece albă regina nopţii moartă.-

O dormi, o dormi în pace printre făclii o mie

Şi în mormânt albastru şi’n pânze argintie,

În mausoleu-ţi mândru, al cerurilor arc,

Tu adorat şi dulce al nopţilor monarc!

Bogată în întinderi stă lumea’n promoroacă,

Ce sate şi câmpie c’un luciu văl îmbracă;

Văzduhul scânteiază şi ca unse cu var

Lucesc zidiri, ruine pe câmpul solitar.

 

[…]

 

Credinţa zugrăveşte icoanele’n biserici-

Şi’n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici,

Dar de-ale vieţii valuri, de al furtunii pas

Abia conture triste şi umbre-au mai rămas.

În van mai caut lumea-mi în obositul creer,

Căci răguşit, tomnatec, vrăjeşte trist un greer;

Pe inima-mi pustie zadarnic mâna-mi ţiu,

Ea bate ca şi cariul încet într-un sicriu.

Şi când gândesc la viaţa-mi, îmi pare că ea cură

Încet repovestită de o străină gură,

Ca şi când n’ar fi viaţa-mi, ca şi când n-aş fi fost.

Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost

De-mi ţin la el urechea – şi râd de câte-ascult

Ca de dureri străine?…Parc’am murit de mult.”

1876, 1 sept. Mihai Eminescu

*

Am reprodus fidel acest fragment din poezia MELANCOLIE, scrisă de

Mihai Eminescu, din cartea „Eminescu  Poezii”, Editura de stat pentru Literatură şi Artă, 1953, şi am păstrat ortografia din acest volum.

 

*

Ariadne către Tezeu

 

Fiarele codrilor s-ar fi purtat mai blajin decât tine;

Răul ce sufăr acum, tu, doar, puteai să mi-l faci.

Scriu astă carte, Tezeu, părăsită pe ţărmuri străine,

Unde corabia ta, dusă de vânt, m-a lăsat;”

Ovidiu

*

Am reprodus acest fragment din cartea: OVIDIU . Arta Iubirii,

Biblioteca pentru toţi, Editura Minerva, Bucureşti, 1977.

*

Iubirea

 

Iubirea-nseamnă actualizare

Cel ce iubeşte l-a adeverit

Pe celălalt în chip şi-asemănare

Că din lumină fost-a zămislit

 

Unul e dat iubirii să-i rămână

Neprihănitul credincios

Ca-n taina celuilalt să nu apună

Înfăţişarea Mirelui frumos

 

În iubire nu mai este moarte

Locul ei de celălalt e plin

Ea slujeşte de departe

Până apa se preface-n vin.”

Ioan Alexandru

*Am reprodus poezia Iubirea,  scrisă de Ioan Alexandru,

Din volumul: Pământ transfigurat, Editura Minerva, Bucureşti, 1982.

*

De ziua lui Eminescu, să nu uităm că, Iubirea lui Dumnezeu pentru noi

şi Iubirea noastră pentru El ne întemeiază.

Bistriţa,  15 ianuarie 2014    Jeniţa  Naidin