Flori, rugăciuni pentru CREŢICA

 

Astăzi sunt 5 ani de când sora mea Creţica a plecat în Eternitate!

 

Doamne, odihneşte-i sufletul în PACE!

 

Am fotografiat florile  şi cerul din grădina surorii noastre ADELA.

 

Să citim un text scris de Sfântul Ardealului:

 

LITANIE  către DUHUL  SFÂNT

Scrisă de Părintele Arsenie Boca (29.09.1910 – 28.11.1989)

◙ † Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la Început, acum şi pururea şi în vecii vecilor.  Amin.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 

 1. Duhule Sfinte, coboară de pe Tronul Măririi Tale şi ridică-Ţi un cort în inima slujitorului tău.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 

 1. Duhule Sfinte, care purcezi de la Tatăl şi de la Fiul, învaţă-mă să trăiesc permanent în prezenţa lui Dumnezeu.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, care purcezi de la Tatăl şi de la Fiul, învaţă-mă să trăiesc după Voia Celui Prea Înalt.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, care purcezi de la Tatăl şi de la Fiul, învaţă-mă să te cunosc şi să te iubesc.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

5.Duhule Sfinte,  care te îngrijeşti de Slava Tatălui, învaţă-mă să trăiesc în dăruire faţă de Dumnezeu şi în deplină încredere în El.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

6.Duhule Sfinte simbolizat prin limbile de foc, aprinde şi în inima mea focul iubirii Tale.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 

7.Duhule Sfinte, porumbel tainic, învaţă-mă să înţeleg Sfânta Scriptură.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, care nu ai nici înfăţişare şi nici nume,   învaţă-mă să mă rog bine.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, care vorbeşti prin gura profeţilor, învaţă-mă să trăiesc în pacea sufletului şi echilibrului spiritului.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, foc arzător de iubire, învaţă-mă să trăiesc înţelept şi răbdător.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, dătătorul tuturor Darurilor, învaţă-mă să trăiesc în smerenie şi modestie.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 

 1. Duhule Sfinte, visteria abundenţei de Har, învaţă-mă să înţeleg valoarea suferinţelor.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, vistiernic nemărginit de Har, învaţă-mă să folosesc corect timpul preţios.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, vistiernic de Har inepuizabil, fereşte-mă de lipsa de iubire şi de mândrie.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, a cărui bogăţie nu o poate aprecia nimeni, învaţă-mă să alung imaginile şi gândurile inutile.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, dătătorul multor Daruri, învaţă-mă să evit activităţile şi vorbele inutile.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, din a cărui plinătate am luat noi toţi, învaţă-mă să pot să tac şi să vorbesc la timpul potrivit.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, iubire veşnică, învaţă-mă să dau celorlalţi un exemplu bun.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, bunătatea veşnică, dă-mi perseverenţă în bine până la sfârşit.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, prieten drag al sufletelor, învaţă-mă să mă port corect cu oamenii.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, prieten drag sufletelor,

învaţă-mă să nu judec pe nimeni şi să nu îmi amintesc răul făcut mie.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte,  Lumina care fericeşti sufletele, învaţă-mă să văd nevoile altora şi să nu omit faptele bune.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1.  Duhule Sfinte, Lumină veşnică, ajută-mă să îmi văd greşelile.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, care înfăptuieşti minuni în suflete, condu-mă să am vigilenţă

şi să tind la perfecţiune.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, în faţa căruia nimic nu este ascuns, învaţă-mă să scap de urmări diabolice.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte,  care cunoşti viitorul  universului,

te rog  ajută-mă să scap de supunerea faţă de trup şi faţă de diavol.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1. Duhule Sfinte, care cunoşti viitorul meu,

încredinţez ocrotirii Tale familia mea, prietenii şi pe toţi oamenii.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

 1.   Duhule Sfinte, cu ajutorul Tău Dumnezeiesc,

învaţă-mă să trăiesc spre slava şi lauda lui Dumnezeu,

spre binele sufletelor  şi bucuria  Maicii Domnului,

ca să pot muri ca Slugă Aleasă.

†Slavă Ţie, Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie!

***

*

Ce minunat este faptul că Sfântul Arsenie Boca a scris un număr de 28 versete ale acestei Litanii,

ca şi cifra zilei din data când a fost luat de Dumnezeu la Cer!

 

Cândva,  în timp ce aşteptam, la rând, să ajungem în faţa Crucii de lemn de la mormântul Părintelui Arsenie Boca de la Prislop-Haţeg,

tuturor ni s-au înmânat câteva file cu texte compuse de Sfântul Arsenie Boca (Litanie şi Rugăciune de dimineaţă).

Pelerinii, eu şi Familia Elena şi Ştefan Anghel, cu care eram pe colina străjuită de arbori seculari,  am citit acolo, în timpul unei senine aşteptări,  aceste minunate învăţăminte lăsate nouă de acest spirit care a trăit pe pământ până la 28 noiembrie 1989,

iar înainte ca sufletul său să plece din trup, a prezis evenimente, pe care noi le trăim, le vedem după atâţia ani.

Una din preziceri a fost aceea că la Mănăstirea Prislop-Haţeg  vor curge râuri de oameni.

Şi aşa este!

Textul de mai sus,  l-am cules la calculator cu o Bucurie şi Energie pe care nu le pot descrie,

dactilografiindu-l cu diacritice şi câteva îndreptări ortografice, de pe acele file.  Mulţumim celor care au avut ideea să răspândească aceste cuvinte,  pe care acum le aveţi şi aici culese de mine cu Iubire faţă de Dumnezeu.

Lectură cu mintea şi sufletul pline de Lumină vă doresc!

*

Să ne îndreptăm un pic atenţia şi spre ce   scrie la ziua de astăzi, în calendarul creştin-ortodox:

„Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Lidia din Filipi

Duminica a 7-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte;

Ev. Ioan  17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus)”.

 

Pentru frumuseţea şi învăţămintele ce se desprind culeg  aici textul din Scriptură, pag. 1577:

«Capitolul 17 Cuvântarea de despărţire (IV): rugăciunea lui Iisus.

 1. Pe acestea le-a grăit Iisus; şi,  ridicându-Şi ochii la cer, a zis:

„Părinte, a venit ceasul. Preamăreşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul să Te preamărească pe Tine, 2. aşa cum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca El să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat. 3. Iar viaţa veşnică aceasta este: Să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis. 4. Eu Te-am preamărit pe Tine pe pământ; lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârşit.  5 Şi acum, preamăreşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lumea.

Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat în lume. Ai Tăi erau, şi Mie Mi  i-ai dat şi cuvîntul Tău l-au păzit.  7 Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat, de la Tine sunt;

8 căci cuvintele pe care Tu mi le-ai dat Mie, Eu le-am dat lor, iar ei  le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine   am ieşit şi au crezut că Tu M’ai trimis.    (voi continua)         .».

 

Să privim  flori:

Cu Recunoştinţă şi Iubire 

Jeniţa Dodiţă Naidin

Duminică, 20 mai 2018