GOETHE şi poezia sa DIVINUL

flori în grădina bisericii din Lugașu de Jos unde se odihnește OVIDIU DRIMBA, foto: jenița naidin, 2015

După cum ştim, nimeni între oameni nu este ferit de zile grele.

Să încercăm să avem convingerea lăuntrică a faptului că sunt în interiorul nostru răspunsurile necesare pentru ca să înţelegem ce ni se întâmplă şi credinţa că putem înfrunta greutăţile vieţii.

Avem o reală putere lăuntrică.  

Să o accesăm şi vom afla răspunsurile şi mângâierea, precum şi o seninătate cu care să controlăm situaţia ivită.

Suntem ajutaţi de puterea noastră lăuntrică să privim dintr-o nouă perspectivă lucruri vechi, să adoptăm atitudini noi, să ne remodelăm reacţiile faţă de împrejurări neprevăzute ce  se ivesc în viaţa noastră.

 Am scris cele de mai sus din propria experienţă de viaţă terestră îndelungată,  

iar acum vă invit la  o lectură care pe mine m-a îndemnat la meditaţie şi, de aceea am cules poezia la calculator:

DIVINUL

Nobil omul să fie,

Bun inimos!

Căci numai asta

Îl deosebeşte

De toate făpturile

Ce le cunoaştem.

Slavă necunoscutelor

Supreme făpturi,

De-abia presimţite!

Lor să se-asemuie omul:

Pilda lui să ne-nveţe

În ele să credem.

Căci fără simţire

Este natura;

Soare-ncălzeşte

Răul şi binele.

Pe răufăcător

Şi pe cel mai bun ins

Îi luminează luna şi stelele.

Vânt şi puhoaie,

Tunet şi grindini

Vâjâie-n cale,

Şi-n goană,

Ele înşfacă

Pe unul sau altul.

La fel norocul

Bâjbâie-n lume,

Ba printre zulufii

Curaţi ai băiatului,

Ba creştetul chel şi plin de păcate.

Tuturor dat ni-e

Să-mplinim crugul Vieţilor noastre

După eterne legi de granit.

Dar omul poate Ce nu-I cu putinţă:

El deosebeşte; Alege şi judecă;

Şi clipei e-n stare Să-I dea durată.

El singur poate

Să răsplătească Bunii şi răii.

El vindecă, mântuie;

Ce-i rătăcit, dezbinat, Strânge-mpreună.

Pe nemuritori

Noi îi cinstim

Parcă-ar fi oameni

Şi-n mare ar făptui

Ceea ce-n mic făptuieşte

Sau ar dori să-nfăptuiască,

Cel mai bun dintre noi.

Omul să fie nobil şi bun,

Neobosit să creeze

Ce-i necesar şi ce-i drept.

El să fie prefigurarea

Acelor făpturi de-abia presimţite.

Johann Wolfgang Goethe

*** 

flori
în satul Izvoru. foto jenita naidin, 2015

Vă mulţumesc pentru că am citit împreună  o poezie scrisă de Goethe,

această personalitate cu o mare aviditate de cunoaştere

 şi care a fost un artist desăvârşit al cuvântului.

Johann Wolfgang Goethe s-a născut la 28 august 1749 în oraşul Frankfurt pe Main,

şi a Plecat în Eternitate  la 22 martie 1832,

deci, a avut o viaţă terestră de , 82 ani, 6 luni, 24 zile.

***      

flori lânga locul de veci a lui OVIDIU DRIMBA. foto jenița naidin, 2015

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Dodiţă Naidin

Miercuri, 24 Iunie 2020 

Spre o Lumină caldă 

***

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

(Sânzienele)   

flori de câmp în drumul spre Lugașu de Jos foto jenita naidin, 2015

*****