Iisus Hristos – Pace în inimă

 

 

Iisus Hristos – Pacea inimii

 

*

Astăzi,  sâmbătă, 19 mai 2012, vă invit să continuăm o lectură deosebit de folositoare din această lucrare esenţială pentru spiritul nostru.

Cuvintele scrise de Georges Barbarin, în cartea HRISTOS,  PRIETENUL  CLIPELOR  DE GREA  ÎNCERCARE, sunt un real sprijin sufletesc.

Eu am primit acest sprijin şi de aceea vă invit să citiţi şi Dumneavostră.

Culeg,  la calculator, pentru a cita,  texte din această cărticică pentru oamenii care nu au această lucrare şi, mai ales, pentru tineri, deoarece ştiu că le este mai confortabil să citească pe ecran decât să ia o carte din bibliotecă.

(citatele de mai jos sunt o continuare la articolul din 14 mai 2012, citate pe care, datorită ideilor conţinute în text, dar şi pentru că, ziua de Azi, 19. 05. 2012, are o importanţă specială  pentru mine deoarece Dumnezeu m-a ajutat, miraculos, într-o problemă,  le-am intitulat:

Iisus Hristos – Pacea inimii).

*

 

„ Nu vă legaţi de ceea ce este pieritor – averi, bunuri, viaţă trupească; legaţi-vă de ceea ce este nemuritor, de comoara voastră spirituală, care nu are de ce să se teamă. Cine poate să se refugieze în Iisus Hristos, pe care bineînţeles L-a iubit toată viaţa, nu mai vede şi nu mai aude panica lumii din jur, el se sustrage lumii văzute şi trăieşte cu Dumnezeu. Acesta are pace în inimă, chiar şi în mijlocul unei atmosfere de război. El este slujitorul şi colaboratorul Prietenului.

Dispoziţia bună sau rea a omului este ca un peisaj al naturii însorit sau furtunos.

Surâsul este soarele omului, cel care încălzeşte totul în jurul lui. Buna dispoziţie, iniţiativa spre bucurie trebuie să fie întotdeauna cu noi, pentru a recolta bucuria şi buna dispoziţie de la alţii. Şi ei aşteaptă de la noi. Cine este cel mai dornic de pace şi bucurie, acela să înceapă primul. Un om surâzător este înconjurat de oglinzi şi din toate părţile i se întoarce zâmbetul, el declanşează bucuria tuturor.

Distrugeţi aşadar mândria voastră, căci ea este mama proastei voastre dispoziţii. Iisus a demonstrat în grădina măslinilor că mândria poate fi înlăturată. Dacă Hristos ar fi avut mândrie, S-ar fi scârbit de mulţimea greşelilor noastre şi nu ar mai fi avut atâta milă şi bunătate pentru noi şi mai ales atâta răbdare.

El ignoră supărarea, întristarea, ranchiuna. Acesta este secretul forţei Sale dumnezeieşti.

Fiţi asemenea Lui şi veţi face ca El! (Veţi face lucruri mai mari decât acestea!). Folosiţi-vă deci de cei plictisitori şi inoportuni, pentru a vă întări răbdarea, îngăduinţa, pentru a vă elibera de mândrie. Folosiţi-vă de  aceştia, consideraţi-i ca pe nişte instrumente pentru urcuşul vostru duhovnicesc!

Neprevăzutul nu există decât pentru noi, cei ignoranţi în materie de armonie a evenimentelor, a fiinţelor şi a lucrurilor. Totul ni se pare fără motiv, survenit din întâmplare. În realitate, totul are un sens, un scop bine determinat. Dumnezeu a echilibrat totul şi ceea ce savanţii lumii pun pe seama naturii sau a întâmplării, pentru că aparatele lor nu pot înregistra şi explica, are totuşi un sens şi un scop determinat în univers.

Nu vă temeţi!

Prietenul invizibil a prevăzut totul şi nimic nu vă poate atinge sufletul, dacă sunteţi de acord cu El.

Cine crede în El nu se miră de nimic. Consideră lucrurile, fie plăcute, fie neplăcute, spre binele lui.

Vă plângeţi de nedreptatea altora? Dar voi aţi fost totdeauna drept cu ceilalţi?

Nedreptăţile pe care le-aţi săvârşit se întorc împotriva voastră, tocmai când vi se pare că nu meritaţi. Nu apelaţi niciodată la dreptatea oamenilor, la tribunalul lor corupt. Nu gemeţi, ci chemaţi-L pe Judecătorul suprem. Ceea ce va hotărâ El va fi spre binele şi desăvârşirea voastră.

Neliniştea e dezastruoasă.

Nu deschideţi inima voastră nici unui gând tulburător.

Nu părăsiţi contactul cu dumnezeiescul Prieten niciodată.

Liniştea inimii voastre nu o puteţi găsi decât la Cel ce nu cunoaşte teama şi îngrijorarea. Lăsaţi-vă în braţele Prietenului, ele sunt fermecate. Obişnuiţi-vă astfel, chiar fără motiv.

Veţi cunoaşte atât de bine drumul spre El încât nu vă veţi mai putea lipsi de prezenţa şi mângâierea Lui permanentă.

Vizita voastră va ajunge cu timpul de la fiecare zi la fiecare clipă, apoi la o permanentă legătură cu El.

Cu El veţi trăi şi pacea va fi veşnică în voi.

-Nu mai trăiesc eu, ci Iisus trăieşte în mine.- .”

 

(voi continua, curând, citatele din această carte superbă)

Jeniţa Naidin