Iisus Hristos – Terapeut

Coperta cărţii mele  CONFESIUNI,

carte în care am publicat mai multe eseuri importante

despre Terapeutul Iisus  Hristos

*

Deseori am scris că,  la un moment dat în viaţa mea,  a apărut gândul salvator că nu sunt singură, ci sunt împreună cu Dumnezeu.

Cred că am avut şansa să apară în viaţa mea cărţile potrivite fiindcă erau aduse în Cale de către Dumnezeu.

Cu ani în urmă, am recitit Noul Testament şi am realizat că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu este cel mai Mare Terapeut, şi este împreună cu mine, în echipă cu mine.

Mărturisesc faptul că a citi în Sfintele Scripturi cu credinţă este un mare bine pentru  sufletul nostru.

E important şi ceea ce avem acum, şi anume Biblia în traducerea  marelui Om, Bartolomeu Anania ce are  note de subsol deosebit de utile, lămuritoare.

Am desprins din Evanghelii învăţăminte care sunt vindecătoare, din care am recitit şi am cules pentru ziua de azi FERICIRILE.

Am cules la calculator textul de mai jos din Biblia Bartolomeu, ediţia 2001, pagina 1464.

„Văzând Iisus mulţimile, S’a suit în munte: şi şezând El, au venit la dânsul ucenicii Săi.

Şi, deschizându-Şi gura, îi învăţa, zicând:

3. Fericiţi cei săraci cu duhul,[1]  că a lor este împărăţia cerurilor.

4.Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

5.Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.

6.Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.

7.Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.

8.Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

9.Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

10.Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.

11.Fericiţi veţi fi când din pricina Mea vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi, minţind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră.

12. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa i-au prigonit pe profeţii de dinaintea voastră.”

*

***

La mulţi ani!

Pentru  Bogdan Manea,  strănepotul meu,

azi, 25 septembrie 2014, când e ziua lui de naştere,

am cules din  cartea:

„Profetul”

a lui Kahlil Gibran, următoarele cuvinte,

invitându-l să mediteze împreună cu părinţii lui,

Elena-Luminiţa şi Marian Manea:

” Vorbeşte-ne despre Copii”

Şi el glăsui:

„Copiii voştri nu sunt copiii voştri.

Ei sunt fiii şi fiicele dorului Vieţii de ea însăşi îndrăgostită.

Ei vin prin voi, dar nu din voi,

Şi, deşi sunt cu voi, ei nu sunt ai voştri.

Puteţi să le daţi dragostea, nu însă şi gândurile voastre,

Fiindcă ei au gândurile lor.

Le puteţi găzdui trupul dar nu şi sufletul,

Fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine, pe care voi nu o puteţi vizita nici chiar în vis.

Puteţi năzui să fiţi ca ei, dar nu căutaţi să-i faceţi asemenea vouă,

Petru că viaţa nu merge înapoi, nici zăboveşte în ziua de ieri.

Voi sunteţi arcul din care copiii voştri, ca nişte săgeţi vii, sunt azvârliţi.

Pe drumul nesfârşirii Arcaşul vede ţinta şi cu puterea Lui vă încordează, astfel ca săgeţile-I să poată zbura iute şi departe.

Şi puterea voastră, prin mâna Arcaşului, să vă aducă bucurie,

Căci, precum El iubeşte săgeata călătoare, tot la fel iubeşte şi arcul cel statornic.”

*

Bistriţa,  25  Septembrie 2014   Jeniţa Naidin[1]    „Cei săraci cu duhul (în nici un caz cei săraci cu intelectul!) are două înţelesuri, ambele duhovniceşti:

1)  Săracul care şi-a asumat lăuntric starea de sărăcie şi o îndură cu demnitate umană şi nădejde cerească   _asta sunt eu_   , bogatul care nu e dependent lăuntric de propria sa bogăţie şi care, atunci când o pierde, parţial sau total, rămâne un om liber.

2) Pornind de la antropologia paulină, mistica răsăriteană postulează că duhul omului este partea superioară – fină, inefabilă – a sufletului (fără a fi altceva decât aceasta), prin care omul poate intra în contact direct(entaz)   cu Duhul Sfânt. Pentru ca această experienţă să fie posibilă, e nevoie ca duhul omului să devină  „sărac”  de orice patimi sau impurităţi; astfel eliberat, duhul devine disponibil pentru înduhovnicire şi, în consecinţă, pentru împărăţia cerurilor.  – Pe de altă parte, în limbajul evanghelic, termenul „sărac”  poate însemna şi smerit, umil, supus,  ascultător, având întotdeuna o conotaţie pozitivă. Sensul este înrudit cu acela de la   8. „Fericiţi cei curaţi cu inima.””.