Imagini din ROMÂNIA şi cuvinte despre EMINESCU

 

Vă invit să priviţi imagini superbe din ROMÂNIA,

pe care le-am fotografiat cu drag,

dar şi să citiţi câteva cuvinte despre Poetul Mihai Eminescu,

alături de o poezie a sa,  pe care o iubim cu toţii.

Am cules la calculator, aşa cum este în carte,  poezia:

„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” 

dintr-o carte veche, unde i-am găsit pe Tudor Arghezi

şi pe Zoe Dumitrescu-Buşulenga cu scrieri de aur despre EMINESCU.

 

Citez:

„A vorbi de poet este ca  şi cum ai striga într-o peşteră vastă…   Nu poate să ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea.

[…] Într-un fel, Eminescu e sfântul preacurat al ghiersului românesc. Din tumultul dramatic al vieţii lui s-a ales un Crucificat. 

Pentru pietatea noastră depăşită, dimensiunile lui trec peste noi, sus şi peste văzduhuri.

Fiind foarte român, Eminescu e universal.

[…] 

Mă numesc unul din oamenii în viaţă care l-au văzut pe Eminescu în carne şi oase. Eram copil de şapte ani. L-am zărit pe Calea Victoriei…”

(am citat din textul Eminescu scris de  Tudor  Arghezi).    

***

„Între romanticii europeni, Mihai Eminescu ţine, prin vremea, spaţiul şi viziunea despre lume pe care le reprezintă, un loc proeminent, un loc aparte.

Ieşit din consonanţa unor condiţii de destin istoric naţional şi de determinări individuale, artistul acesta a dat lumii o operă de sinteze uimitoare, în care se interferează, filtrate prin sita geniului său naţional şi topite în limba română căreia i-a dat accente de limbă sacră, răsăritul şi apusul, nordul şi sudul.

Locul din care a venit, străveche vatră românească, dinspre Ipoteştii Botoşanilor din Ţara de Sus, loc plin de coline, păduri şi ape, învăluit în luminile şi umbrele blânde ale româneştilor «guri de rai», ale tipicelor  spaţii mioritice, ondulate, a fost locul care l-a  marcat şi  l-a legat odată pentru  totdeauna.

[…]

Ceea ce a încercat într-un fel unic artistul a fost să exprime total prin geniul său,  geniul poporului român, printr-o lucrare neprecupeţită, de proporţii uriaşe, care trebuia, în gândul său, să-l facă o modestă verigă între înaintaşi  şi prezent. Ceea ce a  izbutit a depăşit şi intenţia sa, şi înţelegerea noastră.  Prin iubire şi jertfire de sine faţă de idealurile, aspiraţiile, tradiţiile, concepţia de viaţă a românilor, el s-a proiectat pe orbita şi în pantheonul valorilor româneşti şi universale, devenind steaua polară la care se raportează azi şi se va raporta cât va fi limba noastră pe lume,  cultura şi creaţia poporului său.”

   Zoe Dumitrecu-Buşulenga

 

     

*

 

Şi acum poezia pe care o iubim dintotdeauna,

nu numai în acest An, 2018,

când sărbătorim 100 de ani de la Unirea din anul 1918:

 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie

 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie

Ţara mea  de glorii, ţara mea de dor?

Braţele nervoase, arma de tărie,

La trecutu-ţi mare, mare viitor!

Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,

Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;

Căci rămâne stânca, deşi moare valul,

Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

 

Vis de răzbunare negru ca mormântul

Spada ta de sânge duşman fumegând.

Şi deasupra idrei fluture cu vântul

Visul tău de glorii falnic triumfând,

Sună lumii large steaguri tricoloare,

Sună ce-i poporul mare, românesc,

Când s-aprinde sacru candida-i vîlvoare,

Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,

Pe altarul Vestei tainic surîzînd,

Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,

Când cu lampa-i zboară lumea luminând,

El pe sînu-ţi vergin încă să coboare,

Guste fericirea raiului ceresc,

Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare,

Dulce  Românie, asta ţi-o doresc.

 

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,

Tînără mireasă, mamă cu amor!

Fiii tăi trăiască numai în frăţie

Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,

Viaţa în vecie, glorii bucurie,

Arme cu tărie, suflet românesc,

Vis de vitejie, fală şi mîndrie,

Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

Mihai  EMINESCU 

(1867, 2/14 aprilie)

 *

Deci,

Mihai Eminescu avea 17 ani când a scris această genială poezie!

Să  spunem tinerilor acest lucru.

 

 

Jeniţa Dodiţă Naidin

Joi, 18 Octombrie 2018