Înţelepciunea

Azi, 9 noiembrie 2011,

Citesc în Sfânta Scriptură:

 

Rugăciune pentru dobândirea înţelepciunii

 

„Dumnezeule al părinţilor şi Doamne al milei,

Tu, Cel ce pe toate le-ai făcut prin cuvântul Tău,

Cel ce cu înţelepciunea Ta l-ai alcătuit pe om

ca să stăpânească toate făpturile pe care Tu le-ai făcut

şi să cârmuiască lumea întru sfinţenie şi dreptate

şi să facă judecată cu inimă dreaptă,

dă-mi-o pe aceea ce stă lângă tronul tău, înţelepciunea,

şi nu mă lepăda din ceata copiilor tăi.

Căci robul Tău sunt eu, şi fiul roabei Tale.

om slab şi cu viaţă trecătoare

şi puţin destoinic să înţeleg dreptatea şi legile.

Că chiar dac’ar fi cineva desăvârşit între fiii oamenilor,

dacă îi lipseşte înţelepciunea care vine de la Tine, de nimic va fi socotit

Căci Tu eşti Cel  mai ales rege al poporului Tău

şi judecător al fiilor şi fiicelor Tale.

Tu mi-ai poruncit să zidesc templul pe muntele Tău cel sfânt

şi jertfelnic în cetatea unde Tu Ţi-ai aşezat cortul,

chip al cortului sfânt pe care Tu l-ai pregătit dintru’nceput.

Cu Tine e înţelepciunea care-Ţi cunoaşte faptele

şi care era de faţă când Tu făceai lumea

ea ştie ce e plăcut în faţa ochilor Tăi

şi ce e pe potriva poruncilor Tale.”

 

Doamne,  ce cuvinte folositoare am citit, şi, cu câtă Dragoste le-am cules la calculator pentru Dumneavoastră!

Jeniţa Naidin