Ioan Mititean- Un Om de cultură autentic

Atunci când cititorii reuşesc şi actul scrierii despre ceea ce au lecturat îşi aduc un aport însemnat pentru informarea publicului.

Domnul Ioan Mititean a citit o carte importantă şi ne aduce la cunoştinţă conţinutul ei.

Vă invit să citiţi:

«DAN POPESCU SPOREȘTE AVUȚIA CULTURALĂ PRINTR-UN NOU VOLUM

 Zilele trecute am fost anunțat că la un chioșc din oraș, ne  așteaptă o nouă carte  sub semnătura  omului de la poale de munte, scriitorul și jurnalistul DAN POPESCU, care ne-a onorat cu  cartea intituilată Viața în „Cuibul visurilor” în anul Centenarului, scoasă la Editura Napoca Star. Cartea de față, la fel ca și celelalte, construiește o realitate și e purtătoarte de valori pe urmele adevărului, definește simțăminte, trăiri și pasiuni ce duc la dezvoltarea proceselor intelectuale ale cititorilor. O carte de factură umană scrisă în arta ingeniozității, cu episoade din Cuibul Visurilor, de pe pământul făgăduinței marelui nostru romancier Liviu Rebreanu, axată pe un sistem de valori  în care iubirea de Dumnezeu  și de Țară primează, ca elemente caracteristice neamului românesc, înrădăcinate în spațiul propriu.

În „Cuibul visurilor”, spune autorul, este o structură a comuniunii prin cultură, care nu este doar un buchet ornamental pe pieptul unei societăți, ci o tendință spre lumea libertății de a fi și a gândi, spre descătușarea minții omului de a vedea lumea prin gânduri curate și prin vise, reconstituind-o prin măreție, așa cum prevede jurământul creatorului.

Dan Popescu este tot mai prezent în lumea scrisului, are mereu în obiectiv Muzeul din Maieru și activitățile ce se derulează aici  prin implicarea unor cărturari măiereni și din alte zone, oameni minunați ce-și deschid porțile sufletului, dăruind ceva din comorile lor de înțelepciune cum sunt  fiii satului:   

prof. univ. dr. Lazăr Avram, ing. Pantelimon Avram, ing. Viluț Cărbune, jurnalist Macavei Al. Macavei,  prof. univ. dr. Traian Scridon, sărbătoriți în sala festivă din  Cuib, cu prilejul obținerii titlului de „Cetățean de onoare” ai comunei, ce au făcut un legământ curat cu sufletul neamului măierean.

Cartea de față este un pilon principal al Cuibului și parcă ne îndeamnă să-l recitim pe Rebreanu ce a adus noi valențe lumii și vieții. Autorul aduce în prim plan cărțile prietenilor și colaboratorilor din tagma scriitoricească ca de exemplu: distinsa poetă și pictoriță Virginia Brănescu, prin cartea – album de la pagina 14, cu tablouri și poezii  realizate de un suflet care caută mereu imaginea de dincolo de aparențe. La pagina 18 vorbește despre limbajul poetic a tânărului poienar, directorul Editurii Napoca Star, Dinu Virgil, care eliberează o anumită stare sufletească proprie, fluent în versul cu rimă clasică, ce-l ajută constant să-și organizeze expresia artistică în care armonia joacă rolul central. Dincolo de semne, este cartea  semnată de  Lazăr Avram de la pagina 21, susținută  cu argumente de scriitorul  Icu Crăciun, ce-l apropie pe autor de spațiul mioritic blagian. Florile lui Valeriu Mureșan, membru în Liga Scriitorilor, adună  o sumă de mesaje lirice puse în țesătura propriei sale originalitați.

Poetul cu rădăcini în Telciu și Chiuza, râmâne acolo și observă tot ce se întâmplă sub streașina acestei veșnicii. La pagina 32, autorul descrie o sărbătoare a cărții de la Poiana Ilvei, fiind alături de cartea „Acasă”, autor poienarul Grigore Guzu, care și-au dat mâna sub patronajul Ligii Scriitorilor, în Poiana Soarelui, unde șoapta vântului se înfășoară într-o liniște ancestrală, iar oamenii își luptă veșnicia prin viguroasele lor rădăcini, înfrățindu-se cu codrul și sfintele tradiții.

La pagina 38, intrăm în odaia Jeniței Naidin care ne expune cartea „Scrisul și cititul”, o carte a rugăciunii inimii în care ne vorbește despre iertare, prin care intrăm în planul libertății adevărate, iar Dumnezeu ne face părtași la libertatea Sa.

Un semn al valorii iubirii supreme investite în om sunt și cărțile scriitorilor: Mircea Daroși, cu „Cartea Neposului” și Macavei Al. Macavei cu „Amalgam”, cât și comentariile altor scriitori despre scriitorul rodnean, ca de exemplu:

Ioan Mititean, Virginia Brănescu, Ioan Lazăr, Jenița Naidin, Floarea Pleș și Mircea Daroși, care redeschid cititorilor apetitul pentru cultură, pentru frumos, analize  ce limpezesc probleme de ansamblu din viața autorului și mesaje ce se învăluie într-un adevăr spiritual cum sunt cărţile:  

Academia Artelor Tradiționale din România,  Academia satului românesc în anul Centenarului,  Elevi basarabeni în Cuibul visurilor,  Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, sărbătorite la Maieru,  Liviu Rebreanu și provinciile istorice românești, la Cuibul visurilor,   Lucian Blaga la Bistrița,   Portrete de dascăli măiereni,   Picătura de suflet,   Poem de iubire, Virgil Șotropa la 150 ani de la naștere,   Studii critice,    Sărbătoarea Sânzienelor la Maieru  și Vreau să las ceva în urma mea,

Toate, creații artistice cu gânduri, idei, sentimente, stări  cu noi și noi nuanțări cu  substanță morală și nevoia autorului de a comunica și împărtăși cu tainele discrete ale vieții.».

Ioan Mititean 

    (articol preluat din Ziarul Răsunetul din 14.02.2019) 

Felicitări Domnule Profesor  Ioan Mititean!  

Se vede că vă trageţi seva din Oraşul Academicienilor-NĂSĂUD.

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Naidin

Marţi, 19 Februarie 2019