IUBESC Florile, Poezia, Rugăciunea

Flori din locuința mea din Bistrița j.n.

Sunt în Sudul României şi vă invit

să priviţi flori ce le aveam în locuinţa mea din Ardeal,

dar şi să citiţi o Poezie şi o Rugăciune pe care le Iubesc.

„Râu al nemărginirii

Apele tale necunoscute, apele tale tăcute

Lunecă grabnic fără răgaz din eternitate!

Golul cel larg este zguduit de curentul tău dezincarnat,

Furioasa învălmăşeală a valului tău fără substanţă

Ridică materia în mici insule de spumă;

Razele-ascuţite ale luminii scânteietoare alcătuiesc curenţi de culoare

Care urcă din prăpăstioasele adâncimi;

Vârtejuri, bulboane, straturi peste straturi, _  toţi sorii, lunile, stelele

Sunt asemenea cu nişte stropi de apă.

O, tu Rătăcitorule etern în vastele depărtări,

Acest mers fără nici o ţintă este muzica sufletului tău, şi melodia ta fără nici un sunet.

Ceea ce este dincolo te cheamă mereu?

Şi cum dragostea sa este atoateabsorbantă, tu rămâi veşnic fără sălaş?

În această nebună căutare pătimaşă,

Pe sânul tău din când în când se leagănă un colier

Şi iată că stelele strălucesc!

Şuviţele tale de furtuni înnourate aruncă beznă în goluri,

Buclele tale  făcute din fulgere  strălucesc în timpul dansului,

Şi veşmântul tău neliniştit sărută ierburile care palpită,

Frunzişul veşnic tremurat al pădurilor toate.”

 R. TAGORE  

gladiole din locuința mea cu Soarele pe ele j.n.

*

 S-a spus un mare Adevăr:

„Când vine Dumnezeu la tine

te dezlegi de toate,

atât de nedreptăţile tale,

 cât şi de toată dreptatea ta.

Când stai în faţa lui Dumnezeu cu credinţă tare

eşti mai presus de lumea aceasta,

mai presus de trăncăneala vieţii.

Ai, cu un cuvânt,

 liniştea mai presus de lume,

ai liniştea lui Dumnezeu.” 

Flori la geam în locuinta din Bistrița j.n.

Deci,

lăsaţi-L pe Dumnezeu să intre în inima şi mintea Dumneavoastră!

Chemaţi-L sincer prin

RUGĂCIUNE:

Doamne,

dă-mi să întâmpin cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi.

Învredniceşte-mă să mă dau întru totul Sfintei Voii Tale.

În tot ceasul acestei zile povăţuieşte-mă şi ajută-mă în toate.

Toate câte le voi auzi şi mi se vor întâmpla în această zi, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi cu credinţă tare,

că pentru toate este Sfânta voia Ta.

În toate cuvintele şi faptele mele călăuzeşte-mi gândurile şi simţămintele.

În toate întâmplările neprevăzute, fă să nu uit că totul este trimis de către Tine.

Doamne, învaţă-mă să mă port cu dreptate şi înţelepciune cu toţi oamenii, 

să nu tulbur şi să nu supăr pe nimeni.

Doamne, dă-mi putere să duc povara zilei  

şi toate câte mi se vor întâmpla în această zi cu PACE în suflet.

Doamne, călăuzeşte-mi voia mea şi învaţă-mă:

  • să mă rog,
  • să cred,
  • să nădăjduiesc,
  • să rabd,
  • să iert
  • să iubesc.    AMIN!
Superbe flori j.n.

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Dodiţă Naidin 

Joi, 3  Septembrie 2020

Spre O LUMINĂ CALDĂ