Iubesc Izvoru

floarea clemates  din curtea casei Familei Mariana și Marin Ciobanu, sat Izvoru.

rîul Neajlov lîngă satul Izvoru

Cerul care ne așteaptă…

M-am aflat în satul Izvoru într-o zi însorită şi am simţit Iubirea faţă de acest loc unde Liniştea este la ea acasă. Am să vă spun că în acest sat sunt mai multe izvoare, deci, când spun:

Iubesc Izvoru, spun că mă refer atât la satul cu acest nume, dar şi la Izvor, ca minune lăsată de Natură omului, pentru ca să mediteze la Curgerea Vieţii. Izvoru este un exemplu de urmat.

Apa izvorului mereu curge, mereu e alta, mereu înlătură din cale obstacole, asta dacă nu sunt prea mari, iar atunci le ocoleşte…

Pentru Curgerea cât mai lin aVieţii omului este necesar să se ajute cu Mintea Universală pentru a reuşi să surmonteze necazurile ce îi ies în Cale mereu.

Cum iubesc Liniştea iubesc şi spaţiul acesta unde, deşi sunt şi case moderne împrăştiate printre case vechi de sute de ani, atmosfera este de poveste.

Pe lângă sat trece râul Neajlov, iar în mijlocul satului stă mărturie o construcţie durată de un domnitor muntean cu sute de ani în urmă.

Desigur are altă destinaţie acum, adică aici funcţionează un spital cu profil de pneumoftiziologie,  faţă de scopul iniţial când a fost construit în mijlocul Codrilor Vlăsiei, ca Palat domnesc unde să se odihnească Domnitorul când venea la vânătoare.

În anul 2015, când am păşit prima dată în Izvoru, am mai scris despre istoria acestui loc mirific.

Ca şi atunci,  totul este armonie:

flori, ciripit de păsărele în copacii bătrâni din curţile oamenilor, susur de izvor, verde crud şi un soare strălucitor.

În viitor am să menţionez mai multe despre Izvoru, pentru că voi continua să cercetez:

„Monografia istorico-culturală a satului şi şcoalei Corbii-Ciungi, Vlaşca”,  

pe care am primit-o, în dar, în copie xerox,  de la  Familia Viorica, Bogdan şi Nicolae Iliescu.

Am inserat câteva imagini pentru a cunoaşte frumuseţea unui sat plin de Pace Cosmică.

lacul din satul Izvoru

casă veche

picturi pe pereți exteriori ai caselor vechi din Izvoru

Doamna Tinca Ciobanu