K. Gibran – Poemul: „Vorbeşte ne despre Copii”

iasomie la IZVORU

Minunate  sunt cărţile  acestui Poet!

Vă invit să citim împreună ce ne spune K. Gibran  despre  relaţia părinţi şi copii,

dar şi să priviţi câteva fotografii pe care le-am făcut mai demult

în satul IZVORU.

«Iar o femeie care purta un prunc în braţe spuse:

 „Vorbeşte‑ne despre  Copii”.

Şi el glăsui:

„Copiii voştri nu sunt copiii voştri.

Ei sunt fiii şi fiicele dorului Vieţii de ea însăşi îndrăgostită.

Ei vin prin voi dar nu din voi

Şi, deşi sunt cu voi, ei nu sunt ai voştri.

Puteţi să le daţi dragostea, nu însă şi gândurile voastre,

Fiindcă ei au gândurile lor.

Le puteţi găzdui trupul, dar nu şi sufletul,

Fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine,

pe care voi nu o puteţi vizita nici chiar în vis.

Puteţi năzui să fiţi ca ei, dar nu căutaţi să‑i faceţi asemenea vouă,

Pentru că viaţa nu merge înapoi, nici zăboveşte în ziua de ieri.

Voi sunteţi arcul din care copiii voştri, ca nişte săgeţi vii,

sunt azvârliţi

Pe drumul nesfârşirii.

Arcaşul vede ţinta şi cu puterea Lui vă încordează,   

astfel ca săgeţile‑i să poată zbura iute şi departe.

Şi puterea voastră, prin mâna Arcaşului, să vă aducă bucurie, 

căci, precum El iubeşte săgeata călătoare, 

tot la fel iubeşte şi arcul cel statornic.”».

***

Din lectura versurilor, observăm cum Poetul, 

numindu-L  pe Dumnezeu,  „Arcaşul”, 

ne arată puterea nelimitată a Inteligenţei Cosmice.

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Dodiţă Naidin

Sâmbătă, 27  Iunie 2020 

Spre o Lumină caldă