Mănăstirea Sfântul Spiridon jud. B-N

De ziua Sfinţilor Mihail şi Gavriil, 8 noiembrie 2014,  am fost la Mănăstirea Sfântului Ierarh Spiridon ce se află aproape de oraşul Bistriţa, în satul Strâmba.

Este un loc minunat după cum vedeţi din fotografiile pe care  le-am făcut la plecare deşi era târziu, cerul înorat, dar m-am gândit că vine frigul şi tradafirii care au înflorit şi îmbobocit zilele astea nu vor mai fi.

Am mai scris eu despre ultimii trandafiri ai toamnei  din Grădina Muzeului Judeţean, dar iată că aici sunt alţi trandafiri ai toamnei superbi. E o conveţuire între flori trecute, uscate şi flori proaspete!

Se înserase şi imaginile sunt aşa cum le vedeţi.

În mica bisericuţă, căci biserica mare e încă în construcţie, este o atmosferă de sfinţenie. Măicuţele păşesc cu sfiiciune.

În liniştea acestui lăcaş putem sta de vorbă cu Dumnezeu.

Am citit în Sfânta Scriptură un text din care citez un fragment:

„ Capitolul 12

Îngerul Rafael se dă pe faţă.

6. […]

Binecuvântaţi-L pe Dumnezeu  şi lăudaţi-L în faţa tuturor celor vii pentru binele pe care vi l-a făcut,   binecuvântând şi cântându-I numele!

Spuneţi la toţi oamenii, cu fruntea sus, lucrurile  lui Dumnezeu, şi nu  încetaţi să-I aduceţi laudă!

7. Bine e să ţii ascunsă taina regelui, dar bine e ca lucrurile lui Dumnezeu să le descoperi şi să le lauzi.

Faceţi binele, şi răul nu vă va atinge!”

*

În PROLOAGE  scrie:

„Luna noiembrie în 8 zile:

Soborul mai marilor Arhistrategi Mihail şi Gavriil şi al tuturor creştinilor fără de trupuri, Puteri.

Astăzi, Biserica ne cheamă să cinstim pe Sfinţii Îngeri şi lucrarea lor în viaţa noastră şi în lume.

Este sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, în jurul cărora Biserica adună şi serbează toată obştea, tot „soborul” Sfinţilor Îngeri laolaltă.

Ca sărbătoare a îngerilor, ziua de 8 noiembrie a început a se serba în Biserică de prin veacul al cincilea şi ea s-a răspândit repede în tot Răsăritul creştin.

Despre îngeri, Biserica învaţă că ei sunt „duhuri slujitoare” […], adică fiinţe fără trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu şi totodată prieteni şi ocrotitori ai noştri, puşi de Dumnezeu, pe drumul anevoios de la leagăn, la patria noastră cerească, la „cerul nou şi pământul nou” ce vor să fie. […] îngerii iubesc pe Dumnezeu. Îl preamăresc şi-I  împlinesc voia Lui în conducerea lumilor, împărăţiilor, a popoarelor, a oamenilor.”

*

M-am rugat în bisericuţa din cadrul Mănăstirii Sfântul Spiridon pentru cei plecaţi, căci fiind îngeri îi pot ajuta pe cei de pe Pământ.

Amintesc pe câţiva dintre ei despre care cred că sunt îngeri în Cer  şi de ajutor copiiilor lor,  nepoţilor şi strănepoţilor lor  aflaţi pe Pământ:

Mihai Merchez, Paul Naidin, Ioan Bădulescu,

Jănică Dodiţă, Ileana-Nuțica Dodiță,

Elsa Magda, Ambrozie Drăgan.

*

Priviţi vă rog câteva imagini de la Mănăstirea Sfântul Spiridon:

 

Bistriţa,  Duminică, 9 noiembrie 2014 Jeniţa Naidin