Ovidiu Drimba: -„Paradoxele Clasicismului”

Continuăm să ne referim la cartea:  „Pagini despre cultura europeană”, autor Ovidiu Drimba.

În primul capitol al volumului, intitulat: „Paradoxele  Clasicismului” , autorul ne arată ce înseamnă eleganţa unui scriitor care combate sintagme sau definiri cu argumente izvorâte din cunoaşterea sa ştiinţifică profundă şi cu folosirea unui limbaj civilizat.

Peste timp, tânărul scriitor, ce a publicat această operă în anul 1945, avea să ne dea voluminoasele şi importantele volume: „Istoria culturii şi civilizaţiei”, primul fiind publicat la Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti în anul 1984.

În eseul: „Paradoxele  Clasicismului”  citim:  «Formule ca „miracolul clasic”, sau  „perfecţiunea clasică”, sau „idealismul clasic” sunt locuri comune, pe cât de frecvente, pe atât de superficiale. […] Uneori suntem biete victime ale unei iluzii psihologice instinctive: trecutul ne apare mai frumos ca realitatea. […]  Clasicismul grec nu a fost un paradis pierdut. […] a fost una din culmi, aşa după cum a mai fost şi Evul Mediu creştin, şi Renaşterea italiană, şi Romantismul anglo-germanic.»

Sunt pagini cu informaţii foarte importante şi dense, simţim pana unui scriitor avizat iar afirmaţiile lui le luăm ca atare: „Arta greacă nu trebuie confundată cu arta unui singur secol, şi mai ales nu trebuie redusă la arta secolului al V-lea, la perioada clasicismului propriu-zis.”

Şi pentru că un comentariu avizat nu pot face, dar recomand  lectura acestui eseu  pentru un spor de cultură oricărui cititor, ca cititoare încântată de text am să mă rezum să mai citez cuvintele Domnului profesor Ovidiu drimba din finalul eseului:

„Arta clasică este un corectiv ideal aplicat mitologiei greceşti profund umane, mitologie  în care şi „trans-umanul” e raportat permanent la uman. Propriu-zis, mitologia greacă nu e o „idealizare” – în sensul celei indice sau celte – pentru că trans-umanul este înlocuit cu supra-umanul. De aceea negăm că arta clasică ar fi stat sub specie mythologiae; arta clasică este idealizarea mitologiei.”.

Spiritul nostru se bucură când citeşte asemenea lucrări din colecţia: „Lecturi fundamentale” şi le recomandă cu căldură, mai ales tinerilor ca ajutor în formarea lor.

Bistriţa,  20 iunie 2014    Jeniţa Naidin