James Allen – Cum gândeşte omul – 17 –

Ştim faptul că situaţiile de viaţă ne aruncă încolo şi încoace cât timp credem că suntem supuşi forţelor exterioare. Din momentul în care ne dăm seama că suntem, noi înşine, o  adevărată putere creatoare  şi că deţinem controlul gândurilor ascunse din care se nasc circumstanţele vieţii noastre, vom deveni stăpânul nostru de drept.   

buchet în locuința mea

Pe cât este posibil,  să practicăm autocontrolul şi să fim atenţi la calitatea stării noastre mentale.

Este ştiut faptul că  oamenii care vor să trăiască în înţelegere cu semenii lor trebuie, în primul rând, să-şi schimbe atitudinea faţă de ei, adică să nu pretindă din partea lor virtuţile, comportamentele pe baza cărora conveţuirea paşnică, armonioasă să fie posibilă, 

ci să le ofere ei primii.

Să continuăm lectura unor  cuvinte, pe care le citez  din  cartea:

 „Cum gândeşte omul”,  scrisă, acum peste 100 de ani,  de James Allen.

«Capitolul 6  Viziuni şi idealuri

Visătorii sunt salvatorii lumii. Deoarece lumea vizibilă este susţinută de cea invizibilă, aşa şi oamenii, prin toate încercările, păcatele şi înclinaţiile lor meschine, sunt hrăniţi de minunatele viziuni ale visătorilor solitari. Omenirea nu-şi poate uita visătorii. Nu poate să lase ca idealurile lor să pălească şi să se stingă. Ea trăieşte în ele. Omenirea le va cunoaşte în realităţile, pe care le va vedea şi cunoaşte într-o bună zi.

Compozitorii, sculptorii, pictorii, poeţii, profeţii şi înţelepţii, aceştia sunt făuritorii lumii  ce va veni, arhitecţii paradisului. Lumea este frumoasă, pentru că ei au trăit pe acest pământ; fără ei, omenirea muncitoare ar pieri.

Cel care întreţine o viziune minunată şi un ideal măreţ în inima lui le va realiza într-o bună zi. Columb a visat o altă lume şi a descoperit-o. Copernic şi-a imaginat o multitudine de lumi şi un univers mai extins, şi le-a dezvăluit. Buddha  şi-a imaginat o lume spirituală de o perfecţiune şi o pace absolută, şi a intrat în ea.

Nu renunţa la viziunile tale. Nu renunţa la idealurile tale. Ascultă atent melodia care îţi înflăcărează inima, frumuseţea care se concepe în mintea ta, farmecul care împodobeşte cele mai pure gânduri ale tale, pentru că din ele vor răsări toate situaţiile încântătoare, un mediu paradisiac; din acestea, dacă le rămâi fidel, se va construi, într-un final, lumea ta.

A dori înseamnă a obţine; a năzui înseamnă a realiza. Este posibil oare ca dorinţele primitive ale omului să primească răsplata cea mai mare, iar cele mai pure aspiraţii să piară, din lipsă de susţinere? Nu aceasta este Legea.

O astfel de  stare a lucrurilor nu se potriveşte cu 

  …  „Cere şi vei primi”.

Visează măreţ şi, ceea ce vei visa, asta vei deveni.

Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi, într-o bună zi.  Idealul tău este profeţia  a ceea ce vei   dezvălui în final. 

Cea mai măreaţă realizare a fost la început şi pentru o vreme doar un vis.

Stejarul doarme în ghindă; pasărea aşteaptă în ou;  şi în cea mai măreaţă viziune a sufletului se trezeşte la viaţă un înger.  Visele sunt răsadurile realităţii.

Poate situaţia actuală din viaţa ta ţi se pare de netrecut, dar ea se va schimba rapid, dacă îţi stabileşti un Ideal şi te străduieşti să-l împlineşti.

Pur şi simplu, nu poţi să evoluezi şi să stai liniştit. Imaginează-ţi un tânăr epuizat de sărăcie şi de muncă; petrece multe ore într-un atelier, în condiţii mizere; este needucat şi nu ştie să scrie şi să citească. Dar el visează la lucruri mai bune. Se gândeşte la studiu, la inteligenţă, la frumuseţe şi la o viaţă mai uşoară. El concepe şi construieşte mental o situaţie ideală de viaţă.

Viziunea unor posibilităţi şi libertăţi mai mari începe să-l stăpânească; neliniştea îl îndeamnă să acţioneze şi îşi foloseşte tot timpul liber şi toate resursele, aşa reduse cum sunt, pentru a-şi  dezvolta puterile şi capacităţile adormite.

În scurt timp, îşi modifică gândirea atât de mult, încât nu mai poate munci în acel atelier. Această slujbă nu mai rezonează deloc cu mentalitatea lui şi, la fel de uşor cum arunci o haină, o părăseşte pentru totdeauna, în timp ce apar din ce în ce mai multe ocazii, pe măsura puterilor lui în expansiune.

Ani mai târziu, îl vedem pe acest tânăr ca om matur. Observăm că este stăpânul anumitor forţe ale minţii, pe care le foloseşte cu mare influenţă şi cu o putere aproape de neegalat. În mâini ţine frâiele unor responsabilităţi imense. Vorbeşte şi schimbă vieţi.

Bărbaţi şi femei îi sorb cuvintele şi îşi remodelează caracterele.  Ca un soare, el devine centrul fix şi luminos, în jurul căruia gravitează nenumărate destine.  Şi-a realizat Viziunea tinereţii lui. A devenit una cu  Idealul său.

Aşadar, şi tu, tinere cititor, îţi vei realiza Viziunea (nu dorinţa deşartă), fie ea umilă sau minunată, sau o combinaţie între cele două, pentru că te vei îndrepta întotdeauna către ceea ce îţi place cel mai mult în adâncul inimii tale.

Vei primi exact rezultatele gândurilor tale; vei primi ceea ce ai câştigat, nici mai mult, nici mai puţin. Oricare ar fi situaţia ta actuală, vei cădea, vei rămâne pe loc, sau te vei înălţa odată cu gândurile tale, cu Viziunea, cu Idealul tău.  Vei deveni la fel de mic ca şi cea mai primitivă dorinţă a ta; şi la fel de măreţ ca şi cea mai înaltă speranţă.

Din cuvintele minunate ale lui Stanton Kirkham Dave citez:

„Poate eşti un simplu contabil şi, curând, vei ieşi pe uşa care, pentru atâta vreme, ţi s-a părut că este o barieră în calea idealurilor tale şi te vei găsi în faţa unei audienţe – cu penelul încă la ureche, cu petele de cerneală pe degete – şi atunci, şi acolo, se va revărsa torentul inspiraţiei tale. Poate eşti un cioban care mână oile şi vei ajunge la oraş – bucolic şi cu gura căscată; vei rătăci, sub îndrumarea cutezătoare a spiritului, spre biroul maestrului care, după un timp, îţi va spune:  „Nu mai am ce să te învăţ” şi, astfel, tu ai devenit maestrul care visase, cu puţin timp în  urmă,  la  lucruri măreţe, în timp ce mâna oile.  Vei lăsa jos ferăstrăul şi rindeaua, şi vei lua asupra ta regenerarea lumii.”

Oamenii  care nu gândesc, ignoranţii şi leneşii, care văd doar efectele aparente ale lucrurilor, şi nu cauzele, vorbesc despre noroc, soartă şi şansă. Când văd că un om se îmbogăţeşte, spun: „Cât de norocos e!”

Când îl văd pe un altul că ajunge intelectual,  exclamă: „Cât de privilegiat e!”  Iar când observă  caracterul pios şi influenţa mare a altuia, remarcă: „Cum îl ajută şansa în toate!”

Ei nu văd însă încercările, eşecurile şi luptele prin care au trecut aceşti oameni, pentru a căpăta experienţă. Ei nu cunosc sacrificiile pe care le-au făcut, eforturile temerare, credinţa pe care au avut-o, ca să poată să depăşească obstacolele, aparent insurmontabile, şi să-şi realizeze Viziunea din inima lor.

Ei nu văd întunericul şi suferinţa, ci doar lumina şi bucuria, şi numesc asta „noroc”; nu văd călătoriile lungi şi anevoioase, ci doar rezultatul plăcut, şi numesc asta  „baftă”; nu înţeleg procesul, ci doar percep rezultatul, şi îl numesc „şansă”.

În toate chestiunile umane există eforturi şi există rezultate, iar mărimea efortului este măsura rezultatului, nu şansa.  „Darurile”, puterile, posesiunile intelectuale, materiale şi spirituale sunt roadele unor eforturi. Ele sunt gânduri finalizate, obiecte obţinute şi viziuni împlinite.

Viziunea pe care o glorificaţi în minte, Idealul pe care îl întronaţi în inimă – acestea vă vor făuri viaţa şi asta veţi deveni.».

(va urma)

Imagine de Toamnă foto jenita naidin

*

Data viitoare vom citi împreună ultimele cuvinte  din această carte veche şi anume Capitolul 7 intitulat PACEA.

După cum aţi observat, cu toţii am avut Bucuria să luăm cunoştinţă cu ce ne-a lăsat acest spirit evoluat, James  Allen.

 Am văzut  munca sa, dar şi  dorinţa lui de a ne transmite învăţămintele dobândite de-a lungul vieţii sale.

*

  *

Jeniţa Naidin 

Miercuri, 27 Noiembrie 2019

flori în locuința mea

*


James Allen – Cum gândeşte omul – 16 –

Spuneam în data de 23 Octombrie 2019:  

William James, cel care a fondat psihologia americană, a spus că,   în timpul vieţii lui,  cea mai importantă descoperire a fost aceea conform căreia

 „poţi să îţi îmbunătăţeşti viaţa, pur şi simplu, schimbându-ţi calitatea gândurilor”.  

Frunze Toamna foto jenita naidin

De aceea continuăm lectura unor  cuvinte, pe care le citez  din  cartea:

 „Cum gândeşte omul”,  scrisă, acum peste 100 de ani,  de James Allen.

Am încheiat articolul  15 despre această carte cu aceste cuvinte ale celebrului autor: 

Nu poate exista progres şi nici reuşită, fără sacrificiu”,

 din  cadrul  Capitolului 5:  Factorul- gând şi influenţa lui asupra succesului, iar astăzi cităm finalul acestui  capitol,  citând următoarele:

«Succesul în lume va fi determinat de măsura în care îşi sacrifică gândurile instinctuale confuze, îşi fixează mintea pe îndeplinirea   planurilor lui şi îşi întăreşte capacitatea de decizie şi încrederea în propriile puteri.

Cu cât îşi înalţă mai sus gândurile, cu cât devine mai curajos, mai demn şi mai drept, cu atât va fi mai mare succesul lui şi cu atât  mai bincuvântate şi mai durabile vor fi realizările lui.

Universul nu-i ajută pe cei lacomi, necinstiţi sau vicioşi, deşi pare că o face uneori;  el îi ajută pe cei cinstiţi, generoşi, virtuoşi. De-a lungul vremurilor, toţi marii Învăţători au spus acelaşi lucru în moduri diferite, iar pentru a dovedi şi cunoaşte acest adevăr, omul trebuie să stăruie în a deveni din ce în ce mai virtuos, prin înălţarea gândurilor lui.

Realizările intelectuale sunt rezultatul unor gânduri consacrate căutării cunoaşterii, sau a frumuseţii adevărului din viaţă şi natură. Acest gen de  realizări pot fi, uneori, asociate cu vanitatea şi cu ambiţia, dar ele nu sunt rezultatul acestor caracteristici. Ele sunt efectul natural al unui efort prelungit şi stăruitor al  gândurilor pure şi  altruiste.

Realizările spirituale sunt rezultatul tuturor dorinţelor pioase.   

Cel care gândeşte permanent la idealuri nobile şi superioare, care se concentrează pe tot ce este pur şi altruist, va deveni 

– la fel de sigur cum soarele ajunge la zenit şi este lună plină – 

 înţelept  şi nobil în caracter şi se va ridica într-o poziţie de influenţă şi demnitate.

Realizările, de orice fel, reprezintă încununarea eforturilor, diadema gândurilor. Cu ajutorul autocontrolului, a hotărârii, a purităţii, a dreptăţii şi a gândului bine direcţionat, omul se înalţă.   

Prin gânduri instinctive, prin indolenţă, prin impuritate, prin corupţie şi prin confuzie, omul decide.

            Un om poate avea un succes deosebit în lume şi  chiar pe tărâmul spiritual, şi totuşi, mai târziu, să decadă devenind slab şi nefericit, din cauză că a permis gândurilor arogante, egoiste şi corupte să-l invadeze.

            Victoriile câştigate, printr-o gândire corectă, pot fi menţinute doar printr-o supraveghere atentă.  Mulţi oameni cedează, atunci când succesul este asigurat, doar pentru a ajunge rapid, înapoi la eşec.

            Toate realizările, fie ele în domeniul afacerilor, intelectuale  sau spirituale, sunt rezultatul  unei gândiri conştient direcţionate şi sunt guvernate de aceeaşi lege; singura diferenţă constă în rezultatul obţinut.

            Cel care realizează puţin, sacrifică puţin.

            Cel care realizează mult sacrifică mult.

            Cel care realizează lucruri măreţe, trebuie să sacrifice enorm.».

(va urma)

*

Aşa este, avem de adoptat o gândire corectă şi asta, în mod permanent.

Gândul la Creator, la Dumnezeu este un gând supravegheat de Duhul Sfânt, de Spiritul Sfânt, parte din Creator. Şi atunci, am curajul să vă spun din proprie experienţă că numai prin sacrificiu putem să obţinem lucruri importante, în funcţie de posibilităţile individuale dintr-un anume moment al vieţii. Dar să nu ne eschivăm şi nici să nu acţionăm inconştient, fără să ne cunoaştem fragilităţile, posibilităţile.

Din modalităţile prin care îmi conduc în prezent  existenţa, pe lângă munca permanentă  este şi faptul că sunt atentă să îmi îndrept gândurile mai întâi către Dumnezeu, şi apoi către oameni, către ceea ce am de făcut.

După cum ştim, fiecare om  Îl întâlneşte pe Dumnezeu în felul său unic.

 Repet aici  cuvinte pe care le-am mai spus şi pe care le trăiesc:

Cine doreşte să aibă pace  în el însuşi, să aibă o viziune proprie universală şi unificatoare, să îi lumineze pe ceilalţi după propriile puteri şi nivel de cunoaştere, atunci soluţia este

 Mintea la Dumnezeu şi trupul nevoinţei, înfrânării de la orice îl poate dezechilibra.  

În orice moment al vieţii să facem tot ce ne stă în putere, să facem fapte bune, şi  să nu uităm că viaţa nu ne-a fost dată ca să nu ne poată fi luată.

Vă invit să priviţi fotografii frumoase pe care le-am făcut pentru Dumneavoastră:

  *

Jeniţa Naidin 

Luni,  11 Noiembrie 2019,  

Cerul care mă așteaptă

      de Sfântul MINA, şi când, iată au trecut  27 de ani  de la o întâmplare miraculoasă din viaţa mea,  când am văzut moartea cu ochii.  

În Prezent, după multe, multe întâmplări miraculoase din îndelungata mea viaţă pământeană,  am de spus energic:  Dumnezeu există! Eu ştiu. 

Culorile Toamnei foto jenița naidin

*

*


30 Octombrie 2019 – Prilej de meditaţie

*

Floare de lămâi toamna foto jenița naidin

Prin lectura Poemului ce vi-l dăruiesc astăzi, 

avem posiblitatea să medităm la a nu mai fi atât de orgolioşi.

Să nu uităm că doar  Smerenia  ne înalţă.

Personal, am atins sufletul oamenilor spre binele lor prin Umilinţă.

Mereu să ne aducem aminte că Viaţa nu  ne-a fost dată ca să nu ne poată fi luată.

Îndemnul lui Iisus Hristos să fie în atenţia noastră mereu:

„Veniţi la mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi alina!”

Dumnezeu este Iubire!

foto jenița naidin

„Frate,  nimeni nu trăieşte de-a pururi 

Frate, nimeni nu trăieşte de-a pururi

şi nimica nu dăinuie veşnic.

Ţine minte aceasta şi bucură-te!

Nu-i viaţa noastră-aceeaşi singură şi veche povară,

nu-i calea noastră-aceeaşi singură şi veche drumeţie.

Un singur rapsod nu e dator  

să-ngâne-acelaşi cântec învechit.

Floarea se ofileşte şi moare; dar cel ce poartă floarea nu-i chemat

s-o jăluiască pe vecie.

Frate, ţine minte aceasta şi bucură-te! 

Trebuie să vină şi o pauză deplină,

să-mbie sunetele în desăvârşită-armonie.

Viaţa se gârboveşte-n amurgu-i de soare

pentru-a fi cufundată în umbre-aurite.

Dragostea trebuie chemată din jocu-i

Pentru-a sorbi din amarul durerii,

trezindu-se în raiul lacrimilor.

Frate, ţine minte aceasta şi bucură-te!

Ne grăbim să ne culegem florile

nainte de-a ni le smlge vijelii trecătoare.

Ni se iuţeşte sângele şi ochii ni se luminează

cu fiece sărut ce-l smulgem,

săruturi ce-ar pieri, de-ntârziem.

Nerăbdătoare ne e viaţa,

dorinţele ne mistuie-ascuţite,

căci Vremea bate-n bronzul despărţirii.

Frate, ţine minte aceasta şi bucură-te! 

N-avem noi timp să prindem un lucru,

să-l sfărâmăm şi să-l zvârlim în colb.

Orele sar sprintene tăinuindu-şi visele-n mantiile lor.

Scurtă  ni-i viaţa şi ne soroceşte

puţine zile pentru dragoste.

De-ar fi doar pentru trudă, 

ni s-ar părea fără sfârşit de lungă.

Frate, ţine minte aceasta şi bucură-te! 

Îndrăgim Frumuseţea

pentru că dănţuie-n acelaşi cânt zburător

ca şi vieţile noastre.

Preţuim Ştiinţa

pentru că n-aveam nicicând răgaz s-o împlinim.

Toate zămislirile sfârşesc în Văzuduhul etern.

Dar florile amăgitoare ale Pământului

le păstrează pururi proaspete doar moartea.

Frate, ţine minte aceasta şi bucură-te!” 

Rabindranath TAGORE

Am cules la calculator versurile de mai sus dintr-o carte pe care am primit-o,

 în dar, în anul 1967, elevă de liceu fiind în Iaşi, 

de la o personalitate cu numele Zenovie,

şi,  de la care am auzit prima dată expresia:

Sfinţi de calendar.

Astăzi, 30 Octombrie,  în Calendarul Creştin-Ortodox stă scris:

Sf. Mc. Zenovie, episcopul Ciliciei, şi sora sa, Zenovia; Sf. Ap. Cleopa

La mulţi ani tuturor persoanelor care poartă numele Zenovie şi Zenovia,

dar şi tuturor celor născuţi în această zi.

foto jenița naidin
Mâna Emiliei H. oferind floarea de condurași foto jenița naidin, oct. 2019
Imagine Toamna în grădina Familiei Adela și Ioan DRĂGAN foto jenița naidin

Naidin Jeniţa 

Miercuri, 30 Octombrie 2019 


Tradiţii pascale în judeţul Bistriţa-Năsăud

„Cel care cunoaşte semnificaţia tainică a Învierii

ştie şi temeiul pentru care

 Dumnezeu, de la început, a creat totul”.

Îmi amintesc de impactul pozitiv care l-a avut asupra mea lectura-studiu a volumelor  scrise de etnologii Vasile Filip şi Menuţ Maximinian,  

în baza Proiectului: „Cultura tradiţională imaterială românească din Bistriţa-Năsăud”.

Atunci când  oamenii  muncesc, indiferent în ce domeniu, rezultatele apar spre Bucuria lor şi a semenilor.

Cei doi specialişti au ştiut să-şi formeze, în  gândurile lor,  matricea  a ceea ce au dorit să realizeze şi,  în cercetarea pe teren timp de peste 20 de ani au cules informaţii pe care le-au zidit în mai multe cărţi  intitulate:  „RITURILE DE TRECERE”

„Cultura tradiţională imaterială românească din Judeţul Bistriţa-Năsăud”, publicate  la Editura EIKON Cluj-Napoca, începând cu anul 2012.
            Energia pozitivă a Proiectului mai sus menţionat are şi acum roade. 

Astfel, de curând, venind cu informaţii noi, dar bazându-se şi pe cercetarea efectuată de-a lungul timpului, Menuţ Maximinian a publicat cartea: Poveştile Paştelui, Tradiţii vii din Ţinutul Bistriţa-Năsăud”, Editura Lumea Credinţei, 2019.

Credincios idealului său, Menuţ Maximinian intuieşte când circumstanţele exterioare îi sunt favorabile ca să  îşi materializeze planurile sale minunate în domeniul culturii şi, astfel,  acţionează, munceşte.

Prezentul volum, de ţinută academică şi cu informaţii folositoare, este  prefaţat de academician Sabina Ispas  şi cuprinde  Cuvânt înainte scris de Episcop Macarie Drăgoi al Europei de Nord, ceea ce conferă lucrării o apreciere valoroasă încă de la publicare şi un îndemn puternic pentru cititori.  

„Paştele este sărbătoarea cu dată mobilă, celebrată primăvara, ale cărei ritualuri şi ceremoniale o plasează în centrul vieţii spirituale a comunităţilor româneşti creştine. Praznic împărătesc, a fost recunoscut de primii creştini, ca şi ziua duminicii, după cum certifică Constituţiile şi Canoanele apostolice.”, ne spune doamna academician Sabina Ispas la începutul scrierii sale.

Episcopul Macarie Drăgoi binecuvintează:  

„Menuţ Maximinian ne oferă, prin această carte, o frumoasă călătorie în lumea satului românesc aşa cum arată el în lumina sărbătorilor pascale.

 […]

Autorul ne pune înainte şi obiceiuri din zona noastră, de la poalele Munţilor Ţibleş, de unde îşi trage şi el obârşia, prilej cu care îmi amintesc cu mare drag de Paştile copilăriei din satul meu natal, când parcurgeam inedit atât ritualul bisericii, cât şi pe cel al comunităţii. Părintele din Spermezeu, Teodor Mureşan, era nevoit să slujească în trei sate care nu aveau preot în zilele de Paşti.”

Ce emoţii am trăit citind aceste cuvinte!  Amintirile s-au ivit imediat.  Mă voi referi doar la ziua când am fost la un eveniment cultural în satul Spermezeu, unde era prezent Episcopul Macarie Drăgoi,  Părintele Teodor Mureşan, alături de multe alte personalităţi, cât şi la faptul că şi  în copilăria mea preotul slujea în mai multe sate din comună, încât la noi venea a doua zi, denumind Slujba: A doua Înviere.

Am parcurs această carte cu o stare continuă de Bucurie şi  pentru faptul că reuşeam să cunosc un crâmpei din sufletul oamenilor de pe meleagurile judeţului Bistriţa-Năsăud, eu fiind născută departe de aici. Au fost şi momente când citind,  amintirile  din viaţa mea personală veneau însoţite de imagini superbe.

Când Menuţ Maximinian spune: „Cojile de ouă folosite la cozonaci şi pască nu se aruncă, ci se păstrează şi se aruncă în Sâmbăta Mare pe o apă curgătoare, pentru a păzi găinile şi puii de ulii”, imediat mi-am amintit că şi în satul meu natal, Băbuşa, noi copiii eram trimişi să ducem cojile de ouă pe râul ce curgea prin fundul grădinii – un mic afluent al  Bârladului – şi stăteam pe mal privindu-le cum plecau la vale pe valurile apei.

Opera: Poveştile Paştelui, Tradiţii vii din Ţinutul Bistriţa-Năsăud” este presărată, într-un mod inspirat de autorul ei, ziaristul Menuţ Maximinian, directorul cotidianului Răsunetul din Bistriţa, cu fotografii de Alexandru Uiuiu, cu Rugăciuni, Poezii, Reţete de mâncare.

Recomandăm cartea cu multă căldură şi  încheiem cu prima şi ultima strofă din poezia „La Paşti” de George Coşbuc, reprodusă integral în această lucrare,  lucrare ce este o bijuterie spirituală însoţită de o grafică plăcută privirii la fiecare pagină.

„Prin pomi e ciripit şi cânt,

Văzduhu-i plin de-un roşu soare,

Şi sălciile-n albă floare

E pace-n cer şi pe pământ.

Răsuflul cald al primăverii

Adus-a zilele-nvierii.

[…]

Ah, iar în minte mi-ai venit

Tu, mama micilor copile!

Eu ştiu că şi-n aceste zile

Tu plângi pe-al tău copil dorit!

La zâmbet cerul azi ne cheamă

Sunt Paştile! Nu plânge, mamă!”

George  Coşbuc

Ψ

Jeniţa Naidin

Marţi, 29 Octombrie 2019


James Allen – Cum gândeşte omul – 15 –

William James, cel care a fondat psihologia americană, a spus că  în timpul vieţii lui cea mai importantă descoperire a fost aceea conform căreia

 „poţi să îţi îmbunătăţeşti viaţa, pur şi simplu, schimbându-ţi calitatea gândurilor”.  

frumos trandafir galben foto jenița naidin 2019

Iată cât de util este să continuăm lectura unor  cuvinte, pe care le citez  din  cartea:

 „Cum gândeşte omul”,  scrisă, acum peste 100 de ani,  de James Allen.

Suntem la  Capitolul 5:  Factorul- gând şi influenţa lui asupra succesului,  şi continuăm  citatele:

«Tot ceea ce omul reuşeşte, sau nu, să facă este rezultatul direct al propriei lui gânduri. Într-un univers ordonat perfect, în care pierderea de echilibru ar însemna distrugerea totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie totală.

Punctele forte şi slăbiciunile  unui om, puritatea şi impuritatea îi aparţin lui, şi  nimănui altcuiva. Ele sunt create de el însuşi, şi nu de altul; astfel că doar el le poate modifica, niciodată altcineva. De asemenea, situaţia de viaţă în care se află îi aparţine lui, nu altcuiva.  Suferinţa  şi fericirea au fost create de el.  Este ceea ce gândeşte; şi, pe măsură ce continuă să gândească la fel, aşa va rămâne.

Un om puternic nu îl poate ajuta pe unul mai slab, decât dacă acesta doreşte şi, chiar atunci, cel mai slab trebuie să devină puternic prin propriile eforturi.  El  trebuie,  de unul singur, să-şi dezvolte forţa pe care o admiră la altul. Doar el îşi poate modifica situaţia.

Timp de secole, oamenii  au gândit şi au spus:

„Mulţi oameni sunt sclavi, pentru că unul este asupritor; hai să-l urâm”.  În zilele noastre însă, există o tendinţă din ce în ce mai mare de a inversa această părere şi de a spune: „Acela este asupritor, pentru că mulţi oameni vor să fie scavi; hai să-i dispreţuim pe sclavi”.  Adevărul este că atât asupritorul, cât şi sclavul trăiesc în ignoranţă, însă – în timp ce, aparent, fiecare îl face pe celălalt să sufere – în realitatea, ei îşi creează propria suferinţă. O persoană care înţelege legea gândului percepe acţiunea legii în slăbiciunea celor oprimaţi şi puterea folosită incorect a asupritorului.

O persoană capabilă de o Iubirea perfectă, care vede chinul ambelor părţi, nu condamnă pe nimeni.

O persoană, cu adevărat, compătimitoare îl acceptă atât pe asupritor, cât şi pe asuprit. Cel care a învins slăbiciunile şi a alungat toate gândurile negative, nu este nici tiran, nici sclav.  El este liber.

Un om se poate ridica, poate cuceri şi poate reuşi doar prin înălţarea gândurilor lui. El poate rămâne slab, umil şi chinuit, doar când refuză să-şi înalţe gândurile.

Înainte de a reuşi ceva, chiar şi lucruri materiale, el trebuie să-şi înalţe gîndirea deasupra autoindulgenţei faţă de impulsurile primitive.

Pentru a reuşi, nu va putea să renunţe la tot primitivismul şi egoismul lui; dar, cel puţin, o parte dintre ele trebuie sacrificate. Un om ale cărui gânduri primordiale sunt instinctuale, nu poate nici gândi limpede, nici planifica metodic. Nu îşi va descoperi sau dezvolta talentele ascunse şi va eşua în tot ceea ce va întreprinde.

Pentru că nu a început să-şi controleze cu hotărâre gândurile, nu este în poziţia de a fi stăpânul afacerilor lui şi de a-şi asuma responsabilităţi serioase.

Nu este apt să acţioneze independent şi să stea pe propriile picioare, ci este limitat doar de gândurile pe care le alege. 

Nu poate exista progres şi nici reuşită, fără sacrificiu.»

(va urma)

*

Vă invit să priviţi imagini frumoase:

Toamna a colorat frunzele foto jenița naidin
super trandafiri foto jenița naidin
toamna a colorat frunzele superb foto jenița naidin
Toamna foto jenița naidin oct. 2019

  *

Jeniţa Naidin 

Miercuri,  23 Octombrie 2019 

*


James Allen – Cum gândeşte omul – 14 –

Avem în faţă cuvinte despre importanţa gândurilor noastre, pe care le citez  din  cartea:  „Cum gândeşte omul”,  scrisă de James Allen.

foto jenita naidin 2019

Iată ultimile cuvinte din Capitolul 4 intitulat:  Gând şi scop: 

«Îndoiala  şi teama sunt cei mai mari duşmani ai cunoaşterii, iar cel care va încuraja, care nu le stârpeşte, îşi zădărniceşte planurile la fiecare pas. Cel care a învins îndoiala şi teama, a învins eşecul.

Fiecare gând al lui este aliat cu puterea, iar toate dificultăţile sunt întâmpinate cu curaj şi depăşite cu inteligenţă. Scopurile lui  sunt plantate la timp, iar ele înfloresc şi fac fructe care nu cad prematur pe pământ.

Gândul asociat ferm unui scop devine o forţă creatoare.  Cel care ştie acest lucru, este pregătit să devină ceva mai înalt şi mai puternic decât o simplă grămadă de gânduri şovăielnice şi de sentimente fluctuante.  Cel ce va face asta, va deveni stăpânul conştient şi inteligent al puterilor lui mentale.»   

(va urma)

*

De  data viitoare  vom cita cuvinte folositoare despre  gândirea umană, de la Capitolul 5, intitulat: Factorul-gând  şi influenţa lui asupra succesului.

  *

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Dodiţă Naidin 

Luni,  21 Octombrie 2019 

foto jenita naidin 2019

*


James Allen – Cum gândeşte omul – 13 –

 Citim  cuvinte  folositoare despre gândirea Omului.

Am fotografiat această superbă miniroză cândva. jenița naidin

Astfel, cităm  mai departe  din  cartea:  „Cum gândeşte omul”,

   scrisă de James Allen.

  Suntem tot  la Capitolul 4 intitulat:  Gând şi scop,    iar sfaturile scrise de autor,  acum peste 100 de ani,  sunt deosebit de utile, de aceea continuăm să le  culegem la calculator pentru a le posta pentru Dumneavoastră cititorii:

«Aşa cum oamenii cu slăbiciuni  fizice pot deveni puternici printr-un antrenament atent şi stăruitor, aşa şi oamenii cu o voinţă slabă pot căpăta fermitate stăruind în practicarea unei gândiri pozitive.

A renunţa la slăbiciune, a găsi un ţel şi a gândi cu direcţie, înseamnă să intri în rândul oamenilor puternici, care înţeleg că eşecul este unul dintre drumurile ce duce spre succes; în consecinţă, profită de toate condiţiile,  acţionează fără teamă şi realizează cu pricepere tot ceea ce doreşti.

După ce  a identificat scopul, omul ar trebui să-şi imagineze  o cale directă către îndeplinirea lui şi să o urmeze fără a privi în dreapta sau  în stânga.  

Îndoielile şi temerile ar trebui atent eliminate;  ele sunt elemente care vă abat de la calea dreaptă a efortului, iar drumul va fi întortocheat, inutil, zadarnic. Gândurile de îndoială şi frică nu au dus niciodată la nimic bun şi nici nu o vor putea face.  Ele duc întotdeauna la eşec. 

Scopul, energia, puterea de a înfăptui şi toate gândurile puternice încetează, atunci când se strecoară în minte îndoiala şi teama.

Voinţa de a înfăptui izvorăşte din cunoaşterea faptului că putem face un anumit lucru.»   

(va urma)

*

La primul meu drum pe dealul Dumitrii, lângă Bistrița, unde a fost casa lui Lucian Blaga, am fotografiat acest salcâm cu flori. jenița naidin

Astăzi,  a Plecat în Eternitate o mare actriţă – Tamara Buciuceanu Botez.

Dumnezeu să o odihnească în Pace! 

  *

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Dodiţă Naidin 

Marţi, 15 Octombrie 2019 

Singurătate… Solitudine… Tăcere… Isihie… 15 oct. 2019

*


Doris Cosma despre Părintele Vasile Beni şi Gheorghe Mizgan

De curând, în Bistriţa a  avut loc un eveniment cultural important.

Vă propun să citim cuvintele  scrise de  Doris Cosma despre lansările de carte prezentate:  

«Gheorghe Mizgan – dublă lansare la 60 de ani.  

Părintele Vasile Beni şi-a lansat prima carte

Palatul Culturii Bistriţa a găzduit un dublu eveniment care a avut în centru lansarea unor cărţi semnate de scriitorul Gheorghe Mizgan şi preotul Vasile Beni.
Evenimentul a debutat cu cuvântul managerului instituţiei, Dorel Cosma, care a făcut un scurt expozeu al evenimentelor ce se derulează în această perioadă, amintind aici şi Festivalul Internaţional de Teatru şi Literatură „Liviu Rebreanu”, care este în pregătire. Referitor la cărţile lansate, Dorel Cosma a spus că predicile părintelui Vasile Beni merită a fi aşezate în biblioteca fiecărui creştin şi citite la fiecare mare sărbătoare, iar poeziile lui Gheorghe Mizgan sunt bine primite de publicul iubitor de literatură.
Moderatorul evenimentului a fost Zorin Diaconescu, preşedintele Societăţii Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, cel care a făcut o prelegere asupra importanţei legăturii dintre religie şi cultură, completată de preotul profesor Nicolae Feier, care a declarat că, în trecut, biserica şi cultura erau una şi aceeaşi instituţie.
Volumul de predici şi meditaţii creştine „La început a fost Cuvântul”, editat de părintele Vasile Beni, a apărut cu binecuvântarea Mitropolitului Andrei.

„În fiecare sărbătoare, cititorii noştri se bucură de prezenţa Cuvântului de învăţătură al părintelui Vasile Beni, colegul nostru din redacţia „Răsunetul”, care ştie să  creioneze tainele Evangheliei pe sufletul credincioşilor. De zece ani, părintele slujeşte la Biserica „Coroana” din Bistriţa, fiind unul dintre cei mai căutaţi şi iubiţi preoţi ai noştri.

Predicile domniei sale i-au apropiat pe cititorii noştri şi mai mult de credinţă şi-i dorim mulţi ani cu sănătate şi bucurii” a declarat managerul ziarului Răsunetul, Menuţ Maximinian.

Gheorghe Mizgan a lansat cărţile de poezie „Croaziera cuvintelor” (scrisă într-un mod inedit, fiecare cuvânt dintr-o poezie începând cu aceeaşi literă, poeme pentru care a primit până acum de două ori Certificat de record naţional de la Asociaţia „Cartea Recordurilor”) şi volumul „Insomnii marginale”, cu poezii atât cu vers clasic, cât şi cu vers alb.
Autor a peste 20 de cărţi, Gheorghe Mizgan a fost sărbătorit la 60 de ani de viaţă, dovedind, de la primul volum lansat în 2008, până astăzi, că este un scriitor harnic, care ştie să-şi aşeze temele în carte şi care îşi însoţeşte poeziile cu picturi proprii.
Au opinat despre Gheorghe Mizgan, Ana Zegrean, Ionela Nuşfelean şi Niculae Vrăsmaş.
Acordarea de autografe a întregit evenimentul.»

Doris Cosma

(Articol preluat din Ziarul Răsunetul, vineri 11. oct. 2019) 

*  

Jeniţa Naidin

Duminică,  13 Octombrie 2019


James Allen – Cum gândeşte omul – 12 –

Suntem la  episodul  12 în demersul nostru  de a citi cuvinte  folositoare despre gândirea umană.

Superb trandafir foto jenița naidin

Astfel, cităm  mai departe  din  cartea:  „Cum gândeşte omul”,

   scrisă de James Allen, şi anume:

Capitolul 4 intitulat:  Gând şi scop, 

cu menţiunea că am mai luat cunoştinţă de anumite fragmente din acest Capitol, la începutul anului, respectiv în 26  Februarie 2019.   

Sunt cu totul deosebite sfaturile scrise acum peste 100 de ani, şi, de aceea merită a fi reluate:

«Dacă nu asociezi gândurilor tale un scop precis, nu vei realiza nimic.

Cei mai mulţi oameni permit majorităţii gândurilor lor să „plutească fără ţintă”  pe oceanul vieţii.

Lipsa unui ţel este un viciu, astfel că această derivă nu trebuie să continue pentru cel care cârmeşte vasul departe de catastrofă şi de distrugere.

Oamenii care nu au un scop central în viaţă cad uşor pradă grijilor, temerilor, necazurilor şi autocompătimirii, care toate sunt indicatori ai slăbiciunii şi conduc 

– la fel de sigur ca şi actele deliberate de răutate –

      spre eşec, nefericire şi pierderi, întrucât slăbiciunea nu poate dăinui într-un univers în evoluţie.

Un om ar trebui să-şi stabilească un scop îndeptăţit în inima lui şi să acţioneze în vederea îndeplinirii lui. El ar trebui să facă din acest scop punctul central al gândurilor sale.

Obiectivul poate lua forma unui ideal spiritual, sau poate fi  un obiect material, după natura lui la momentul respectiv.

Dar, indiferent de natura lui, ar trebui să-şi concentreze  stăruitor forţa mentală asupra obiectivului propus.

El ar trebui să facă din acest scop sarcina supremă şi să se dedice îndeplinirii lui, fără să permită gândurilor să rătăcească în capricii efemere, pofte şi închipuiri.

            Aceasta este calea supremă către autocontrol şi spre adevărata concentrare a gândului. Chiar dacă nu reuşeşete, în mod repetat, să-şi îndeplinească obiectivul 

 (aşa cum se va întâmpla, cu siguranţă, până ce va depăşi orice slăbiciune),  tăria de caracter câştigată va fi pe măsura adevăratului lui succes, iar ea va fi punctul de plecare pentru mai multă putere şi pentru noi succese în viitor.

Cei care nu sunt pregătiţi pentru stabilirea unui scop măreţ, ar trebui să-şi fixeze gândurile pentru a-şi desfăşura cât mai bine activitatea pe care o practică, indiferent de cât de puţin importantă ar putea fi munca lor. Doar în acest fel gândurile pot fi strânse laolaltă şi concentrate; în acelaşi timp, se dezvoltă hotărârea şi energia, şi nu va mai exista nimic care să nu poată fi realizat.

Chiar şi cel mai slab suflet care îşi cunoaşte propria slăbiciune şi care crede în acest adevăr

– că forţa se poate dezvolta doar prin efort şi practică – va începe imediat să se străduiască, ca să adauge efort după efort, răbdare peste răbdare şi forţă peste forţă, care nu va înceta niciodată să evolueze, pentru a  ajunge în final la o putere divină.»   

Trandafiri Toana foto jenița naidin

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Dodiţă Naidin 

Luni, 7 Octombrie 2019 

Bistriţa 

Covor de frunze Toamna 2019 foto jenița naidin

*


Picturi realizate de Mihaela şi Dan COTOC

Am intrat din nou în Biserica  Sfântul Gheorghe din Bistriţa, care se pictează în aceste vremuri,  pentru  a  însoţi o pictoriţă de icoane care văzând  Icoana Maicii Domnului realizată de  Mihaela şi Dan COTOC  mi-a spus:

„Iată o Icoană  la care  îţi vine să te rogi instantaneu”.  

 Am mai spus că Iubesc arta, Iubesc pictura în general, însă, în mod deosebit, pictura din lăcaşurile de cult, pentru că, prin   imaginile respective, „citim” momente din  Sfintele Scripturi şi din Vieţile Sfinţilor.

Vă invit să priviţi  în continuare alte fotografii pe care le-am  făcut în  această biserică, ce se împodobeşte cu imagini splendide prin arta pictorilor  Mihaela şi Dan  COTOC.

Este minunat să ai prilejul să observi o lucrare de asemnea anvergură, mergând pentru a vedea lucrarea în diferite momente ale naşterii ei.

Pictorul Dan Cotoc și pictorița Maria Olteanu

Felicit artiştii care realizează această grandioasă pictură, într-un lăcaş de cult generos,  cu Hramul Sfântul GHEORGHE, anume  Pictorul Dan Cotoc şi soţia sa, pictor restaurator, Mihaela Cotoc.

Superbă pictură cu Sfântul Gheorghe

Cu Iubire şi Recunoştinţă,

Jeniţa Naidin

Joi, 2 Octombrie 2019 


« Previous page

Next page »