Poem de R. Tagore

 

Frate, nimic nu este veşnic, nimic nu durează.

Frate, păstrează acest adevăr în inima ta şi bucură-te.

 

Alţii ca şi noi au purtat străvechea povară a vieţii.

Alţii asemenea nouă au făcut lunga călătorie.

Un poet nu poate cânta mereu acelaşi cântec vechi.

Floarea se ofileşte şi moare. Dar cel care o purta

nu trebuie să-i plângă mereu soarta.

Frate, păstrează acest adevăr în suflet şi bucură-te.

 

Este nevoie de o lungă tăcere pentru a ţese o armonie perfectă.

Viaţa apune în asfinţit pentru a dispare în umbrele de aur.

Iubirea trebuie să-şi părăsească arderile

pentru a bea cupa durerii şi a renaşte în cerul lacrimilor.

 Frate, păstrează acest adevăr în inima ta şi bucură-te.

 

Noi ne grăbim să ne culegem florile,

de teamă să nu fie scuturate de vântul care trece.

A răpi un sărut, care s-ar pierde în aştetare, face să ne

 freamăte sângele şi să ni se aprindă privirile.

Viaţa ni-i intensă, dorurile ne sunt adânci, căci, iată,

sună clopotul despărţirii.

Frate, păstrează acest adevăr în inima ta şi bucură-te.

 

Frumuseţea ne este dulce, pentru că ea dansează

în acelaşi ritm fugar ca şi viaţa noastră.

Ştiinţa ne este preţioasă pentru că niciodată nu vom putea

atinge ştiinţa supremă. Totu-i făcut şi totu-i împlinit

în Veşnicie.

Dar pământeştile flori ale amăgirii se păstrează mereu

proaspete de către Moarte.

Frate, păstrează acest adevăr în inima ta şi bucură-te.

 

*

Numai  Florile, Poezia şi  Iubirea ne pot însoţi magnific în viaţa pământeană.

Vă doresc un An Nou, 2018 cu statornică Încredere în Mintea Cosmică, în Dumnezeu,

care aşteaptă de la Om numai atât:

O permanentă accesare cu Credinţa care mută munţii.

Credinţa în Dumnezeu este minunea minunilor.

 

 

  Jeniţa Dodiţă Naidin

Sâmbătă, 6 Ianuarie 2018

†Botezul Domnului (Boboteaza-Dumnezeiasca Arătare).