PROLOAGE – 10 august 2012

PROLOAGE – 10 august

În cartea PROLOAGE,  la pagina 960 este scris:

”luna august în  10 zile: pomenirea Sfinților Mucenici Laurențiu Arhidiaconul, Sixt și Ipolit, episcopii Romei anul 258.

Aceștia au trăit în zilele împăraților Decius și Valerian. Laurențiu era arhidiaconul Sfîntului Sixt. Sfîntul Laurențiu, ce era de neam din Spania, chivernisea visteria Bisericii și ajuta pe cei săraci.”.

Din cuvintele, deosebit de folositoare, ce sunt scrise la ziua de 10 august în cartea PROLOAGE, sau Vieţile Sfinţilor , Vol.II, pag. 961, spicuim câteva cu care sunt de acord şi le am  în mintea mea pentru că mă  ajută să fiu smerită în orice împrejurare a vieţii:

„Întru această zi, învăţătură a Sfântului Vasile despre invidie.  Să fugim, fraţilor,  de invidie, de cursa cea drăcească, ca nu cumva legându-se de răutatea păcatului, să cădem în osânda cea amară. Pentru că Domnul se împotriveşte celor mândri, iar celor smeriţi le dă dar. […]

Întru această zi, cuvânt din cronograful Sfântului Dimitrie, mitropolitul Rostovului, despre moarte.

[…]  Deci, ni se cade nouă, muritorilor, să avem, de-a pururea în minte gândul morţii şi să învăţăm aceasta, ca, temându-ne de neştiutul ceas al morţii, să ne înfrânăm de la lucrurile care mânie pe Dumnezeu şi să fim totdeauna gata de ieşire.

Sfântul Ioan Scărarul spune că atât de folositor  este gândul morţii, la cei ce vor să se mântuiască, pe cât de trebuincioasă este pâinea pentru om.  Că, precum fără pâine nu se poate trăi, aşa fără gândul morţii, nu este cu lesnire cuiva să-şi îndrepte viaţa sa.  Fără de pâine, cu trupul, şi,  fără gândul morţii, cu sufletul, omul slăbeşte. […]  Deci, să ne învăţăm şi noi, spre aducerea aminte de moarte şi să ne îndreptăm, pe noi înşine, până ce avem vreme, ca să nu ne apuce pe noi moartea nepregătiţi. Şi să luăm aminte la sfatul, folositor al Sfântului Ioan Scărarul, care zice: „Pomenirea morţii, de-a pururea, să se culce şi să se scoale cu tine!”.”.

Jeniţa Naidin