Psalmul 117

Astăzi, 4 martie 2012,

la 35 de ani de la Cutremurul din anul 1977,

Moment despre care am scris în ziua de 26 februarie 2012,

citesc  în  Sfânta Scriptură,

Ediţia, Bartolomeu, Bucureşti, 2001,

un Psalm tare drag mie:

 

„PSALMUL

117

Aliluia

 

1. Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun,

că în veac este mila Lui[1].

 

2. Să spună dar casa lui Israel că e bun,

că în veac este mila Lui.

3. Să spună dar casa lui Aaron că e bun,

că în veac este mila Lui.

4. Să spună dar toţi cei ce se tem de Domnul că e bun,

că în veac este mila Lui[2].

 

5. Eu din necaz L-am chemat pe Domnul

şi El m’a auzit întru lărgimea auzului.

 

6. Domnul este ajutorul meu,

nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.

 

7. Domnul este ajutorul meu

şi eu de sus mă voi uita la vrăjmaşii mei.

 

8. Mai bine e să te încrezi în Domnul

decât să te încrezi în om.

 

9. Mai bine e să nădăjduieşti în Domnul

decât în mai-marii pământului.

10. Toate neamurile m-au împresurat,

iar eu în numele Domnului le-am biruit;

11. De jur-împrejur m’au împresurat,

iar eu în numele Domnului le-am înfrânt;

12. m-au împresurat precum albinele un fagure[3]

şi s-au aţâţat ca focul între spini,

iar eu în numele Domnului le-am biruit;

13. împins am fost şi răsucit să cad,

dar Domnul mi-a sărit în sprijin.

 

14. Domnul e tăria mea şi cântecul meu

şi El mi S-a făcut mie spre mântuire.

15. Glas de bucurie şi mântuire  în corturile drepţilor:

„Dreapta Domnului a lucrat putere,

16. dreapta Domnului m’a înălţat,

dreapta Domnului a lucrat putere”.

 

17. Nu voi muri, ci voi fi viu

şi voi povesti lucrurile Domnului.

18. Certând m’a certat Domnul,

dar morţii nu m-a dat.

19. Deschideţi-mi porţile dreptăţii:

prin ele voi intra şi-L voi lăuda pe Domnul.

20. Aceasta este poarta Domnului,

drepţii vor intra printr’însa.[4]

21. Pe Tine Te voi mărturisi, că Tu m’ai auzit

Şi mie mi Te-ai făcut spre mântuire.

22. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii,

Aceasta a ajuns în capul unghiului.

23. De la Domnul s-a făcut aceasta

și minunată este în ochii noştri.

24. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o:

să ne bucurăm şi să ne veselim într’însa!

25. O, Doamne, Te rog,  mântuieşte!

O, Doamne, adu belşug!

26 Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului;

pe voi v’am binecuvântat, cei din casa Domnului.

27. Dumnezeu este Domnul şi S’a arătat nouă;

Sărbătoare rânduiţi în umbrare

Până la coarnele jertfelnicului.

28. Dumnezeul meu eşti Tu, Ţie mă voi mărturisi;

Dumnezeul meu eşti Tu, pe Tine Te voi înălţa;

Ţie Îţi voi mulţumi, că Tu m’ai auzit

Şi mi Te-ai făcut mie spre mântuire.

 

29. Mărturisiţi-vă Domnului, că este bun,

că în veac este mila Lui!”.

*

Am cules  la calculator acest PSALM minunat ca să aveţi prilejul unei lecturi folositoare.

Cu Recunoştinţă şi Iubire,

 Jeniţa Naidin

***

 

 


[1] …Îndemnul de a ne mărturisi Domnului, urmat de asigurarea că El este bun şi milostiv

[2]  Ce anume semnifică cele două „case” (familii spirituale), – a lui Israel şi a lui Aaron- ştim mai limpede din versetul 21 al Psalmului 113: „cei ce se tem de Domnul, cei mici împreună cu cei mari”.

[3] Evidenţiind valenţele profetice ale acestui psalm, Fericitul Augustin raportează stihul acesta „de mare subtilitate mistică” la cei ce L-au batjocorit pe Iisus şi L-au răsticnit, neştiind ce fac. Dacă albinele  din stup fac miere

 [4]    Sf. Clement Romanul

5 Verset intrat de timpuriu în Slujba Învierii Domnului