Să iubim poezia

 


 

Când citim poezie, folosim splendid  timpul

 

Poeme de Rabindranath Tagore

 Nu păstra pentru tine…

Nu păstra pentru tine, prietene, taina inimii tale!

Spune-mi-o mie, doar mie, în taină.

Tu, ce zâmbești cu-atâta gingășie,

șoptește-mi cât mai lin: inima mea te va auzi –

nu urechea.

 

Adâncă-i noaptea, casa tăcută,

cuiburile păsărilor învăluite în somn.

Deschide-ți printre lacrimi furișe,

printre zâmbete nesigure,

printr-o dulce-mbujorare-a durerii-

deschide-ți taina inimii tale…

 

***  

      În aurora sa viaţa mea era asemenea cu o floare –

Floarea invoaltă care lasă să-i cadă una sau două petale

Şi nu-şi simte nicicum pierderea

Când briza primăverii vine să pândească la uşa sa.

 

Acum când tinereţea ei a luat sfârşit

Viaţa mea este asemenea unui fruct

Care nu mai are nimic de păstrat pentru sine.

Ci ea aşteaptă să se dăruiască întreagă

Cu toată povara dulceţii sale.

 

 

Poezie de Lucian Blaga

 

EU NU STRIVESC COROLA DE MINUNI A LUMII

 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

şi nu ucid

cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc

în calea mea

în flori, în ochi, pe buze ori morminte.

Lumina altora

sugrumă vraja nepătrunsului ascuns

în adâncimi de întuneric,

dar eu,

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină-

şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna

nu micşorează, ci tremurătoare

măreşte şi mai tare taina nopţii,

aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare

cu largi fiori de sfânt mister

şi tot ce-i nenţeles

se schimbă-n nenţelesuri şi mai mari

sub ochii mei-

căci eu iubesc

şi flori, şi ochi şi buze şi morminte.

Lucian BLAGA

*

Mă bucur pentru tot ce aţi citit.

9 ianuarie 2012   Jeniţa Naidin