Subconştientul este Dumnezeu -V-

Pe măsură ce avem timp, printr-o analiză sinceră,  observăm că suntem reflectarea gândurilor noastre.

În mod  conştient să ne îndreptăm gândurile spre ceea ce dorim să fie realitate, iar Subconştientul, în mod fidel răspunde gândurilor ce sunt puternic şi constant menţinute.

Tuturor ne  vin în minte tot felul de gânduri. Ştiind  că pot deveni realitate, adică, ceea  ce gândim se poate materializa, avem de  făcut următorul lucru: cum ne vine în cap un gând greşit, negativ, imediat să îl înlocuim cu gândul contrar, adică cu cel care imaginează ceea ce dorim cu adevărat.

Noi deţinem puterea de  a alege. Atunci să alegem gândurile: 

 de a fi sănătoşi,

capabili de fapte bune,

hotărâţi să fim smeriţi, cu credinţă în Dumnezeu.

Subconştientul va acţiona în sensul alegerilor noastre conştiente sau inconştiente, pentru că facem şi alegeri inconştiente, cât şi din neştiinţă, grabă, mândrie.

Odată cu alegerea noastră de a ne conştientiza modul cum trăim, analizându-ne sincer faptele, prin accesarea cu credinţă a Divinităţii, putem să reparăm şi să ne schimbăm viaţa.

Este important  să gândim că problemele din viaţa noastră se vor rezolva.

Personal, am încredere în faptul că mă aştept să fie mai bine. 

Am analizat şi ştiu că am avut şi aşteptări nerealiste, dar din moment ce există posibilitatea de îndreptare  a lucrurilor, am decis să  îmi supraveghez gândurile şi să judec ce consecinţe ar avea anumite gânduri şi acţiuni ale mele.

Suntem răspunzători pentru noi înşine ca persoane adulte, mature.

Am mai spus, şi asta în urma unei analize ample a propriei mele vieţi, şi anume că:

 noi suntem cauza a tot ce ni se întâmplă, dar înainte de a da exemple, precizez faptul că mă refer la un ansamblu misterios când spun că noi suntem cauza a tot ce ni se întâmlă. 

Din acest ansamblu misterios, cum îl  numesc eu, pe lângă alegeri bune, conştiente, cât şi alegeri din neştiinţă, din imaturitate, din lipsă de trezvie, ş.a.m.d. face parte şi tot ce ne este încifrat în noi, deci ceea ce  este un dat al nostru.

Subiectul merită dezvoltat mai târziu. Cândva voi da mai multe  exemple din viaţa mea, cum am gândit, în anumite momente de viaţă,  într-un anumit fel, fiind convisă că acele gânduri sunt bune, şi, după mai mulţi ani, am constatat că acel mod de a gândi nu era realist, şi am început să repar.

Oricum, după umila mea părere  e splendid să gândim aşa,   că noi suntem cauza a tot ce ni se întâmplă, pentru că în acest fel nu mai dăm vina pe alţii, iar asta  ne ajută pe toţi în această conveţuire interdependentă proprie omului vieţuitor pe Pământ. 

(va urma)

*

Prin toate lucrurile pe care  le facem să dorim a acumula cât mai multă Iubire faţă de Mintea Cosmică, faţă de Inteligenţa Universală, adică, faţă de Dumnezeu.

Să avem încredere neclintită în Subconştient, adică în Dumnezeu.

Rugăciunea, 

 făcută cu credinţa care mută munţii,  

ne aduce Linişte şi Bucurie lăuntrică. 

Cu Iubire şi Recunoştinţă,

Jeniţa  Naidin

Luni, 18  Februarie 2019