Târgovişte – Mănăstirea DEALU

 

Într-o postare din 24 august 2018, pe care am intitulat-o  Imagini de la Mănăstirea  DEALU

spuneam:

Pentru câteva clipe de odihnă sufletească am urcat dealul la Mănăstirea  DEALU de lângă oraşul Târgovişte.

Un loc splendid unde am poposit în lumina generoasă a Soarelui dătător de viaţă.

M-am recules, rugat în  Biserica mănăstirii de o frumuseţe ce bucură sufletul.

Am realizat câteva fotografii, am privit picturi, flori şi pe Mihai Viteazul imortalizat în statuie, dar şi în grup statuar.

Locul de la intrarea în Biserică unde se află capul marelui viteaz, unificator de Ţară şi Neam,

m-a emoţionat cum nu pot descrie.

Asta scriam atunci.

Astăzi, 30 septembrie 2018 vă invit să citim câteva cuvinte despre această Sfântă Mănăstire, dar şi să vedem noi imagini pe care le-am fotografiat.

Situată lângă Târgovişte, Mănăstirea Dealu are o importanţă deosebită în istoria României.

„Prima atestare documentară a Mănăstirii Dealu o găsim într-un document din 28 martie 1451, emis de Vladislav al II-lea (1448-1456), în care domnitorul întăreşte acestui sfânt aşezământ «egumenului şi cârmuitorului popii Sisoe şi tuturor  întru Hristos, dania lui radu, nepotul lui Pascal, care danie consta din satele Jugoreni, Cereşanii şi Măicăneşti, precum şi muntele Brăteiul, pentru că a venit înaintea mea Radul, nepotul lui Pascal şi în faţa tuturor boierilor domniei mele, de şi-a închinat sufletul mănăstirii şi satele şi vitele sale, care-i sunt în Andolie şi casa sa şi toată averea lui, ca până toate  să fie ale mănăstirii, iar altul nimeni să nu se amestece»  Radu Vodă cel Mare, găsind Mănăstirea Dealu în ruină, a fost primul care s-a implicat la rezidirea sa […]   începând cu 26 august 1499.”

Mai târziu,   la 4 dec. 1501 a fost  sfinţită Biserica Sfântul Nicolae din cadrul mănăstirii.

Urmaşii lui Radu cel Mare, Vlăduţ Voievod şi Neagoe Basrab au continuat lucrările.

„Domnitorul Radu cel Mare a întemeiat totodată, la Mănăstirea Dealu, prima tipografie a Ţării Româneşti, aceasta numărându-se printre primele patru tipografii din Europa. […]

Prin aducerea la Dealu a tipografului Macarie, ieromonahul muntenegrean, şcolit la Veneţia, s-a reuşit tipărirea a trei lucrări în limba slavonă:

Liturghierul (1508).

Octoihul (1510),

Evangheliarul (1512).

[…]

Dintre domnitorii care s-au străduit să îmbogăţească zestrea M. Dealu putem menţiona

[…]

Mihai Viteazul (1593-1601).”

Mănăstirea Dealu a fost necropolă domnească fiind situată în apropierea capitalei Ţării Româneşti, Târgovişte.

Aici au fost îngropaţi  cei mai de seamă domnitori ai Ţării Româneşti, dar şi capul marelui domnitor Mihai Viteazul, adus aici de către Turturea paharnic, după cum reiese dintr-un document din anul 1612.

În interiorul Bisericii mănăstirii este piatra  de mormânt frumos încrustată sub care se află capul lui Mihai Viteazul, iar deasupra imaginea aceasta:

 

 

Peste Mănăstirea Dealu au trecut cutremure, prăduitori, jafuri, devastarea făcută de  turci, războiul, dar a reînviat prin puterea lui Dumnezeu.

„Târgoviştea, care, de-a lungul veacurilor, atât ca veche Cetate de Scaun a Ţării Româneşti şi  reşedinţă de judeţ, cât şi ca urbe culturală şi oraş de interes  turistic al Munteniei, a cunoscut îndelungi perioade de glorie, dar şi căderi în anonimatul istoriei, a trăit cu intensitate, prin locuitorii săi, la 8 septembrie 2001, un eveniment istoric, a cărui unicitate va fi probabil consemnată de posteritate, punctul culminant al acestui grandios eveniment consumându-se, cum era şi firesc, la Sfânta Mănăstire Dealu.”.

Această postare o închin Centenarului Marii Uniri  din 1918.

Iată imagini ce vi le dăruiesc cu drag:

Jeniţa Naidin

Duminică, 30 septembrie  2018