Târgovişte – Mănăstirea STELEA

Călătorilor veniţi din Ardeal, aşezarea Târgovişte li se înfăţişează ca fiind coborâtă  din Istorie ceea ce aşa şi este.

Aveam să păşesc încă din prima zi,

împreună cu familiile care m-au însoţit,

în liniştea şi frumuseţea Mănăstirii Stelea după cum mi-am propus.

Voi lăsa să vorbească imaginile din fotografiile pe care le-am făcut, însă voi spune şi câteva cuvinte.

Situată în centrul oraşului Târgovişte, Mănăstirea Stelea este un loc minunat unde sufletul se bucură şi se odihneşte.

Sfântul lăcaş este un important centru cultural-artistic în care funcţionează,

din iniţiativa şi cu binecuvântarea  Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON,

Muzeul Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviştei.

Tipărită recent, 2017,  de Arhiepiscopia Târgoviştei, în condiţii grafice excepţionale, broşura  de  prezentare achiziţionată, începe cu un Motto:

„Dintre toate mănăstirile din Ţara Românească,

cea a domnului Moldovei, Vasile (Lupu),

este cea mai frumoasă!”   (Paul de Alep, 1653)

 

Să mai citim:

„Ceea ce numim  astăzi „Ansamblul arhitectural al Mânăstirii Stelea”, reprezintă o parte a unei zone intens locuite, cu profunde implicaţii în evoluţia structurii urbane a oraşului medieval, cu construcţii ridicate pe parcursul  a mai multor veacuri, ultima, considerată cronologic, fiind ctitorie a lui Vasile Lupu (1645)”.

 

Mai departe vedem că la 2 iulie 1627 (7125) un hrisov a lui Ioan Alexandru voievod consemna  dăruirea unui sat, Sloboziia   pentru ajutorul

„sfintei şi dumnezeieştii mănăstiri ce se cheamă Stelea, din oraşul cetatea Târgoviştii, unde iaste hramul Sfânta Înviere a Domnului”.

Să vedem motivele lui Vasile Lupu de a construi Mânăstirea  Stelea.

Cităm:

     «Două au fost  motivele care l-au determinat pe domnul moldovean să construiască la Târgovişte, în incinta fostei ctitorii a lui Stelea Spătarul,

Primul motiv era legat de sentimentul de pietate filială a ctitorului faţă de memoria tatălui său, Vel Aga Nicolae Coci, care a fost înmormântat lângă faţada de sud a bisericii lui Spătarul, mormântul fiind inclus apoi în pronaosul noului lăcaş suprapus, prin deplasarea spre sud-est.

Al doilea motiv se leagă de pacea încheiată între cei doi domni, aflaţi,  până atunci, într-un lung şi încrâncenat conflict (1637, 1639) […]

    Pentru a consfinţi „actul de frăţie” încheiat în anul 1644, fiecare dintre cei doi voievozi a construit în ţara celuilalt o biserică:

Matei Basarab (1632-1654) a ctitorit, în Vrancea, lăcaşul de la Soveja, numit şi Dobromirna (pace bună).

[…]  În acelaşi timp, Vasile Lupu a ridicat, la rândul său, Mănăstirea Stelea, cu eleganta sa biserică, ce avea să întreacă în mărime monumentele similare ridicate în oraş la acea vreme, bun prilej pentru domnul moldovean, care se născuse şi îşi petrecuse o bună parte din tinereţe la Târgovişte, de a-şi etala bogăţia şi puterea.

[…]

Din pisanie flăm:

„Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, iată eu, robul şi închinătorul Io Vasile Voievod din mila lui Dumnezeu Domn al Ţării Moldovei….”. ».

Sunt bucuroasă pentru că am păşit în Mănăstirea Stelea,

important centru cultural artistic al municipiului Târgovişte şi minunat loc liniştit,

pe care îl recomand tuturor oamenilor,

cu o menţiune specială pentru cei din  frumosul oraş Bistriţa.

Vă invit  să  priviți:

 

Jeniţa Naidin

Iulie 2018

Târgovişte