Un prilej să reflectăm

Vă invit cu Blândeţe şi Dragoste  să citim cuvinte de folos nouă tuturor gândite de un Om de ştiinţă pe care îl admirăm, îl preţuim, Carl Gustav Jung:

 

„Nimic nu are o influienţă mai puternică din punct de vedere psihologic asupra mediului lor şi, în special, asupra copiilor lor decât viaţa netrăită a părinţilor.”

„Dacă vrem să schimbăm ceva la un copil, trebuie ca mai întâi să examinăm acel lucru şi să vedem dacă nu cumva e ceva pe care am putea mai bine să-l schimbăm în noi înşine.
Întâlnirea dintre două personalităţi este asemănătoare contactului dintre două substanţe chimice: dacă există vreo reacţie, ambele se transformă.

*

Dezvoltarea personalităţii este o asemenea fericire încât trebuie plătită scump…

Ea înseamnă mai mult decât spaima de singurătate, ea înseamnă şi fidelitate faţă de propria sa lege.
Personalitatea, realizare totală a deplinătăţii fiinţei noastre, e un ideal de neatins.

Dar faptul că e de neatins nu impietează asupra unui ideal, căci idealurile sunt doar călăuze şi niciodată ţeluri.

*

Puterile creative pot, la fel de uşor, să devină distructive.

Rămâne doar la latitudinea personalităţii morale dacă acestea vor fi folosite pentru a face lucruri bune sau rele.

Şi dacă ea lipseşte, niciun  profesor nu o poate furniza, nici nu-i poate lua locul.

*

Cel care se apără de nou, de străin, regresând spre trecut, este în aceeaşi condiţie neurotică ca şi cel ce se identifică cu noul, fugind de trecut.

Singura deosebire este că unul se înstrăinează de trecut, iar celălalt – de viitor.

Amândoi fac, în principiu, acelaşi lucru: îşi salvează îngustimea conştientului, în loc să lase conflictul contradicţiilor să izbucnească, sfărâmând totul,  

spre a-şi construi apoi o stare de conştiență de nivel mai înalt şi cu orizont mai larg.

 *

Viziunea îţi va deveni clară doar în momentul în care vei privi în inima ta…  

Cine priveşte în afară, visează.  

Cine priveşte înăuntru, se trezeşte.

*

Crearea unui lucru nou nu se face cu ajutorul raţiunii, ci prin jocul instinctului, 

care acţionează dintr-o necesitate interioară.

Mintea creativă se joacă cu obiectele pe care le iubeşte.

*

Corpul este partea materială,  fizică, a fiinţei însufleţite, care posedă impulsuri instinctive, animalice.

Sufletul, din punct de vedere psihologic, este un fel de personalitate interioară, 

care posedă un complex delimitat de funcţii foarte clar determinate în cadrul psihismului şi care conţine totalitatea proceselor conştiente şi inconştiente.

Spiritul este principiul creator universal, sursă de energie şi inteligenţă.

Cele trei planuri care alcătuiesc fiinţa umană:

  corp, suflet şi spirit.

*

Unde stăpâneşte iubirea, nu există dorinţă de putere,

iar unde predomină puterea, lipseşte iubirea. Una o umbreşte pe cealaltă.”

*

V-am prezentat cuvinte la care merită să medităm, să reflectăm.

Şi, citind Opera lăsată lumii de după el de către savantul C.G.  JUNG,

întâlnim  deseori asemenea texte cu care să ne hrănim sufletul şi mintea.

 

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa Dodiţă Naidin 

Sâmbătă, 29 Decembrie 2018

În braţele lui Dumnezeu