Archive

Listed are the posts for noiembrie 2015.

O Lectură folositoare

În străduinţa noastră de a ne cunoaşte pe noi înşine, Inteligenţa Universală, Mintea Cosmică, Dumnezeu ne scoate în Cale cărţi minunate, scrise de spirite care şi-au conştientizat Fiinţarea, şi au devenit călăuzitori spirituali. Personal, mai demult, şi acest lucru l-am mărturisit în cărţile mele, credeam că oamenii sunt ca mine, şi, deşi nu se comportau […]


Un articol despre Liviu Rebreanu în Ziarul Răsunetul

    „Ioan Pintea şi Andrei Moldovan, invitaţii ICR la Chişinău,  la simpozionul „Liviu Rebreanu – contemporanul nostru”     Institutul Cultural Român Bucureşti, împreună cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” Chişinău, au organizat la sediul Bibliotecii Municipale B. P. Haşdeu Chişinău, o serie de evenimente menite să marcheze 130 de ani de la naşterea […]


GOETHE – Mereu citit cu Bucurie

Pentru odihna sufletului şi bucuria spiritului am cules la calculator câteva poezii scrise  de Goethe, această personalitate cu o mare aviditate de cunoaştere şi care a fost un artist desăvârşit al cuvântului. Johann Wolfgang Goethe s-a născut la 28 august 1749 în oraşul Frankfurt pe Main, şi a Plecat în Cer la 22 martie 1832, […]


Niculae Gheran – Şi în prezent fascinant – INVITAŢIE

      Motto: „Cine s-ar fi aşteptat ca după zeci de ani de studii şi documentări biobibliografice să apară, tam-nisam, corespondenţa intimă dintre Eminescu şi Veronica Micle? Desigur,  relaţia lor era cunoscută, dar scrisorile ambilor – după mine mai bine lipsă – sporeşte cumplit anecdotica biografică. Rebreanu însuşi era convins de iminentele surprize pe […]


Linişte cu poemul: Eşti, oare, numai o icoană…?

  „Întreaga spiţă a familiei Tagore trăia din lumină, răspândea lumină.” „Poetul s-a născut în ţara rugăciunii, astfel întreaga-i operă poartă reflexul unei lumini spirituale străvechi şi nuanţele unei duioşii umane nesecate.”   Cândva, am cules la calculator acest  amplu poem, l-am postat atunci pe blog, (respectiv , în data de 21 mai 2015, sub […]