Constantin Daniel – SCRIPTA ARAMAICA

credit foto: jenita naidin

Celebra carte a lui Constantin Daniel, SCRIPTA  ARAMAICA, mă ajută astăzi, 12 Iulie 2022, la 108 ani de când a venit în Lumea manifestată Tatăl meu, Jănică Dodiță, să public  câteva versuri din Poemul: ”ACORDAREA  UNUI  NUME”.

Publicată la Editura științifică și enciclopedică, București, 1980, opera SCRIPTA  ARAMAICA -1 -,  ne oferă prilejul să citim despre civilizația siriană (arameeană),  aflată între cele douăzeci și una de civilizații din cadrul Istoriei lumii, după cum ne arată Arnold J. Toynbee, citat de Constantin Daniel.

Iată, astăzi mi-am amintit cum de  port numele Tatălui meu, care își dorea un băiat, la această a șasea naștere de copii ai lui, și, până să ies la Lumină din uterul Mamei, o tot întreba pe Moașă: ”o să fie băiet, nu?”, iar la vederea fetiței, Moașa Lucreția i-a oferit compensatoriu îndemnul să mă boteze: Jănița. ”Fiindcă seamănă  cu tine, Jănică”.  Și așa mi-a rămas numele, din ziua nașterii, 28 Noiembrie 1951, și până azi.

Să citim câteva versuri din acest amplu Poem: ACORDAREA  UNUI NUME (Qolașta XXX)

”În numele Vieții

Tatăl tău ce-a făcut din tine, suflete

În ziua cea mare în care ai fost statornicit?

El m-a călăuzit la Iordan și m-a sădit.

Mă sui pe mal și mă înălță,

Frământă pâine și mă pofti să mănânc,

Grăi rugile sale pe potir și-mi dădu să beau din  el,

Mă așeză între genunchii săi

Și rosti asupra mea numele Vieții celei Mari.

(…)

Ridicai ochii către înălțime,

Sufletul meu își puse nădejde în Casa Vieții,

Intrai în mare și nu mă înecai,

Ci ajunsei și găsii viața mea însăși.

O, Viață!  O, Viață! Viața a biruit lumea,

Viața este izbânditoare.”.

Cunoaşterea de Sine a noastră  ne ajută să  trăim în Iubire spirituală, sufletească, fată de tot ce ne înconjoară, dar și față de cei Plecați în Eternitate.

În numele celor care ne-au dat Viața,  simţim  nevoia de a  ne dezvolta calităţi pozitive pentru ca să ajungem la o spiritualizare cât mai înaltă.

Din Iubire autentică pentru Dumnezeu, reușim să Îl simțim aproape.

El chiar vine la noi, și atunci  când vine vedem adevărul celor spuse demult:

 „Când vine Dumnezeu la tine

te dezlegi de toate,

atât de nedreptăţile tale cât şi de toată dreptatea ta.

Când stai în faţa lui Dumnezeu cu credinţă tare

eşti mai presus de lumea aceasta,

mai presus de trăncăneala vieţii,

ai cu un cuvânt liniştea mai presus de lume,

ai liniştea lui Dumnezeu.”

Sunt fericită că pot spune azi: 

Am Liniștea lui Dumnezeu.  Vă doresc tuturor să aveți  Pace și Liniște.

Cu  Iubire și  Recunoștință,

Jeniţa  Dodiță Naidin

Marți, 12 Iulie 2022 

Cu fața spre Lumina Divină

***  Fotografie-tablou  cu Părinții mei, 

Părinții mei: Jănică și Catinca Dodiță

 Tablou pentru care,

mulțumesc din suflet Familiei Dorina și Dorian DAVID: