Fericiţi sunt cei care privesc Cerul

avion pe cer prima Image14952

 

 

 

cer cer Image14905MAICA 5 03 2017 Image14917De 8 Martie 2017, ne amintim Fericirile,

câteva cuvinte din Sfintele Scripturi şi privim Cerul Ţării,

prin fotografiile frumoase ce vi le dăruiesc.

Cuvinte ziditoare, prilej de meditaţie:

«„Predica de pe munte; Fericirile.”

Văzând Iisus mulţimile, S-a suit în munte:

şi şezând El,

au venit la dânsul ucenicii Săi.

Şi, deschizându-Şi gura, îi învăţa, zicând:

1- Fericiţi cei săraci cu duhul,  că a lor este împărăţia cerurilor.

Cei săraci cu Duhul înseamnă:

    „Cei săraci cu duhul (în nici un caz cei săraci cu intelectul!) are două înţelesuri, ambele duhovniceşti:

1)-  Săracul care şi-a asumat lăuntric starea de sărăcie şi o îndură cu demnitate umană şi nădejde cerească, bogatul care nu e dependent lăuntric de propria sa bogăţie şi care, atunci când o pierde, parţial sau total, rămâne un om liber. 

 2)- Pornind de la antropologia paulină, mistica răsăriteană postulează că duhul omului este partea superioară – fină, inefabilă – a sufletului (fără a fi altceva decât aceasta), prin care omul poate intra în contact direct (extaz)   cu Duhul Sfânt. Pentru ca această experienţă să fie posibilă, e nevoie ca duhul omului să devină „sărac” de orice patimi sau impurităţi; astfel eliberat, duhul devine disponibil pentru înduhovnicire şi, în consecinţă, pentru împărăţia cerurilor.- Pe de altă parte, în limbajul evanghelic, termenul „sărac” poate însemna şi smerit, umil, supus,ascultător, având întotdeuna o conotaţie pozitivă. Sensul este înrudit cu acela din textul:

 Fericiţi cei curaţi cu inima.”.

2 -Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

3 -Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.

4 -Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.

5 -Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.

6 -Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

7-Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.

8- Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor.

9-Fericiţi veţi fi când din pricina Mea vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi, minţind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră.  Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa I-au prigonit pe profeţii de dinaintea voastră.”».

*

De curând, m-am aflat în Sudul României, am privit Cerul şi vă dăruiesc din fotografiile pe care le-am realizat:

cer cerul Image14931cer sud Image14926CER DRUM din SUD 5 martie 2017 Image14975DRUMUL spre Image14972cer minunat Image14930cer frumos Image14929

 

 

 

Jeniţa  Naidin

Miercuri, 8 Martie 2017 

Universul este nesfârşit