„Împreună”, de Icu Crăciun

Aranjament floral în balcon

*

Postez acest articol preluat din Ziarul Răsunetul, Domnul Icu Crăciun fiind un cunoscător al unei publicaţii pe care o iubesc: „Secolul 21”.

*

„Împreună”,  de Icu Crăciun

 

„Scriitor care se exprimă în mai multe registre, Icu Crăciun trece cu dezinvoltură în ritmurile sale editoriale de la proză scurtă, la roman, la publicistică; aflat la maturitate creatoare, publică mai multe cărţi pe an, ceea ce îi conferă condiţia de profesionist al scrisului.
Cea mai apropiată apariţie editorială este volumul „Împreună”, apărut în excepţionale condiţii grafice la Editura „Tipo Moldova”, în colecţia

„Opera Omnia. Publicistică şi eseu contemporan”, manageriată de scriitorii Cassian Maria Spiridon, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Iaşi, şi Aurel Ştefanachi, membru USR.
Aşa cum se precizează în „Cuvântul înainte”, cartea reuneşte o parte din publicistica literară (cronici de întâmpinare, eseuri, interviuri etc.) tipărită între anii 2010 – 2014, în Mişcarea literară, Mesagerul literar şi artistic, Cuibul visurilor, Cetatea Rodnei etc. De interes cu totul aparte ni se par textele care comentează cărţi, veritabile cronici literare având amprenta gustului şi a judecăţii valorice profesioniste; amintim „Un critic postmodernist: Andrei Moldovan”, în care sunt subliniate ideile originale exprimate de autor în cartea „Coşbuc sau lirismul pragurilor”, apărută la Editura „Clusium” din Cluj-Napoca, în 2014. Din aceeaşi „şarjă”, „Cărţile domnului Liviu Păiuş” şi, mai ales, „Folclorul Ţării Năsăudului de Liviu Păiuş”, „Cornel Cotuţiu, scriitorul detaliului şi ironiei”, de asemenea, „Viaţă şi literatură (Autobibliografica) 85”, de Teodor Tanco, scriitorul care în 22 aprilie a împlinit 89 de ani.

De o atenţie specială se bucură „Romanele lui Liviu Rebreanu”, de Iacob Naroş, una dintre cele mai dense şi bine documentate cărţi despre importanta operă epică a scriitorului din Târlişua, ca şi volumul „Călător”, de Sandu Al. Raţiu. În aceeaşi măsură, este cu grijă radiografiat volumul de proză „Soldaţi fără arme” al profesorului Tanco, excelent povestitor, în interviul realizat de Icu Crăciun la Sângeorz-Băi, din care aflăm aspecte ale biografiei scriitorului din perioada comunistă, deloc fastă, ori în cel acordat de Teohar Mihadaş.
Chiar articolele ocazionale, bunăoară cele privitoare la Emil Boşca-Mălin, Victor Ursa, Gavril Istrate, Sever Ursa, Augustin Buzura au vibraţia stilistică a sensibilităţii autorului de proză, ce nu se dezminte.”

 

Victor Ştir

Articol publicat în ziarul Mesagerul Bistriţa-Năsăud

în data de  27 mai 2014.

*

 

*

Bistrița,  Joi, 14 august 2014   Jeniţa Naidin