Lectură din Psihologul Jung

De câte ori citesc cărţi scrise de marele savant Carl Gustav Jung, îmi aduc aminte de o vorbă a sa  în care spunea:

„Nimeni nu-mi citeşte cărţile”,

şi,

mă gândesc cât de citit este acum acest autor când e în Cer din anul 1961, plecat,

deodată cu filozoful nostru, Lucian Blaga,

de pe Pământ.

Vă invit să medităm la câteva reflecţii, izvorâte din experienţa sa de clinician, cât şi din trăirea propriei sale vieţi,

lăsate nouă de Jung:

„Nimic nu are o influenţă mai puternică din punct de vedere psihologic asupra mediului lor şi, în special, asupra copiilor lor decât viaţa netrăită a părinţilor.”

*

Personal, am analizat această afirmaţie a lui C.G. Jung  pentru viaţa mea, dar şi a altor oameni, şi este cu totul Adevărată!

La mine viaţa a trecut, dar doresc să creadă în acest Adevăr,  afirmat de Jung, oamenii tineri, tinerii, înainte de a deveni părinţi, dar şi  alţi oameni, căci această introspecţie îi va ajuta în relaţiile interumane, şi atunci, în mediul în care trăiesc nu vor mai judeca, ci vor înţelege şi ajuta comunicarea.

Să citim şi alte cuvinte minunate ale acestui Om de ştiinţă, la care, însă,  nu voi mai adăuga gândurile mele acum, dar pot spune că sunt cu toate de acord şi  am integrate în viaţa mea sufletească aceste  învăţăminte.

*

„Dacă vrem să schimbăm ceva la un copil, trebuie ca mai întâi să examinăm acel lucru şi să vedem dacă nu cumva e ceva pe care am putea mai bine să-l schimbăm în noi înşine.
Întâlnirea dintre două personalităţi este asemănătoare contactului dintre două substanţe chimice: dacă există vreo reacţie, ambele se transformă.

*

Dezvoltarea personalităţii este o asemenea fericire încât trebuie plătită scump…

Ea înseamnă mai mult decât spaima de singurătate, ea înseamnă şi fidelitate faţă de propria sa lege.
Personalitatea, realizare totală a deplinătăţii fiinţei noastre, e un ideal de neatins.

Dar faptul că e de neatins nu impietează asupra unui ideal, căci idealurile sunt doar călăuze şi niciodată ţeluri.

*

Puterile creative pot, la fel de uşor, să devină distructive.

Rămâne doar la latitudinea personalităţii morale dacă acestea vor fi folosite pentru a face lucruri bune sau rele.

Şi dacă ea lipseşte, niciun  profesor nu o poate furniza, nici nu-i poate lua locul.

*

Cel care se apără de nou, de străin, regresând spre trecut, este în aceeaşi condiţie neurotică ca şi cel ce se identifică cu noul, fugind de trecut.

Singura deosebire este că unul se înstrăinează de trecut, iar celălalt – de viitor.

Amândoi fac, în principiu, acelaşi lucru: îşi salvează îngustimea conştientului, în loc să lase conflictul contradicţiilor să izbucnească, sfărâmând totul, spre a-şi construi apoi o stare de conştientă de nivel mai înalt şi cu orizont mai larg.

 *

Viziunea îţi va deveni clară doar în momentul în care vei privi în inima ta… Cine priveşte în afară, visează. Cine priveşte înăuntru, se trezeşte.

*

Crearea unui lucru nou nu se face cu ajutorul raţiunii, ci prin jocul instinctului, care acţionează dintr-o necesitate interioară.

Mintea creativă se joacă cu obiectele pe care le iubeşte.

*

Corpul este partea materială, fizică, a fiinţei însufleţite, care posedă impulsuri instinctive, animalice.

Sufletul, din punct de vedere psihologic, este un fel de personalitate interioară, care posedă un complex delimitat de funcţii foarte clar determinate în cadrul psihismului şi care conţine totalitatea proceselor conştiente şi inconştiente.

Spiritul este principiul creator universal, sursă de energie şi inteligenţă.

Cele trei planuri care alcătuiesc fiinţa umană:

  corp, suflet şi spirit.

*

Unde stăpâneşte iubirea, nu există dorinţă de putere,

iar unde predomină puterea, lipseşte iubirea. Una o umbreşte pe cealaltă.”

*

Şi, citind Opera lăsată posterităţii de  Jung, întâlnim mii de asemenea texte cu care să ne hrănim sufletul şi mintea, dar ne dă  şi prilejul să reflectăm.

*

salcâm alb înflorit la Mănăstirea Prislop Haţeg

Bistriţa,  Joi,  22 Ianuarie 2015  Jeniţa Naidin

Art. adus pe Prima Pagină azi, Duminică,

16 August 2015       Jeniţa Naidin

ADUS   PE  PRIMA  PAGINĂ

azi,  1  noiembrie 2023

JENIȚA  DODIȚĂ  NAIDIN