Menuţ Maximinian onorează scriitorii


Tainică şi tulburătoare Încercare este trecerea pe Pământ a Omului între naştere şi moarte!

La nivel mondial, deci şi în ţara noastră, oamenii se confruntă nu numai cu sărăcia care atinge nevoile de supravieţuire,

dar, mai puţin vizibil, însă tot atât de gravă este sărăcia relaţională.

Vedem că sărăcia materială şi sărăcia relaţională constituie, de fapt, bolile cele mai grave care există azi pe Pământ.

Astfel, este ameninţată nu numai existenţa multor oameni, dar este afectat viitorul Omenirii, este ameninţată însăşi bucuria de a trăi, acel dinamism vital care ar trebui să crească şi să fie în serviciul vieţii fiecăruia dintre noi.

Suntem conştienţi că trebuie să facem ceva ca să dezvoltăm relaţionările armonioase între oameni!

Referindu-mă la sărăcia relaţională, îmi exprim bucuria că există oameni care încearcă să ajute la o diminuare a acestui fel de sărăcie, fiecare în felul său.

Tânărul Menuţ Maximinian reuşeşte să contribuie cu succes la relaţionarea frumoasă dintre oameni.

A reunit în cartea:

VREMEA  SINTAGMELOR, Editura Karuna, Bistriţa, 2010,

un număr de 76 scriitori, prezentându-i pe fiecare şi făcându-i să se cunoască între ei, dar şi să fie cunoscuţi de către publicul larg.

Gestul său, munca sa pe parcursul a zece ani de presă culturală şi ideea de a sistematiza un material atât de valoros pentru semeni, merită sincere mulţumiri şi felicitări din partea noastră.

Şi scriitori mai în vârstă se îngrijesc de publicarea colegilor scriitori sau de întocmirea unor dicţionare – dăm aici exemplul demn de preţuire al Domnului Dumitru Munteanu – , dar iată, că şi un tânăr scriitor s-a îngrijit ca să unească între copertele unei cărţi cuvinte despre operele altor scriitori.

Citind această carte, deosebit de valoroasă, am luat cunoştinţă cu scriitori de care nici nu auzisem, am citit despre scriitori cărora le mai cunoşteam o parte din operă şi, de asemeni, am lecturat cu plăcere însemnările Domnului Menuţ Maximinian despre scriitori pe care îi cunosc personal.

Am trăit momente pline de bucurie dată de comunicarea cu alte spirite şi de cunoaşterea unor lucruri despre scriitori contemporani valoroşi.

Autorul a putut să ne dăruiască această carte pentru că este, la vârsta de 31 ani, un Om matur, conştient de menirea sa, şi fiindcă tot a vorbit, la începutul cărţii, de „ Portret în oglindă”, gândul meu m-a dus la un text superb al scriitoarei Annick de Souzenelle legat de maturizarea Fiinţei umane.

Să citim împreună mici fragmente şi să medităm:

«Între conştiinţă şi supraconştiinţă se află ceea ce tradiţia ebraică numeşte „Răsturnarea Luminilor”.

Este vorba de o răsturnare misterioasă conform căreia Omul, care a fost până atunci oglinda lui Dumnezeu, traversează oglinda. Braţul său drept devine braţul stâng al lui Dumnezeu, braţul său stâng – braţul drept al lui Dumnezeu. Omul ce intră în divin este „întors” şi interiorul devine exterior. „Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă”(Pavel, I, Corinteni, 13, 12).

[…]

Această răsturnare e însoţită de traversarea ierarhiilor angelice, lumi invizibile, simbolizate la nivelul corpului de vertebre cervicale. Ele conduc spre ultima taină. […] Descoperind în acest principiu vocaţia de verticalizare a oricărei persoane, m-am regăsit repede în aceste mituri; m-am impregnat de ele şi nu încetez să mă minunez de mesajele lor şi de Limba una revelată de ele în universalismul profunzimii lor, cel ce dă sens şi putere vieţii. […] Femeia pe care mi-ai dat-o pentru ca eu să mă verticalizez, spune Cartea Genezei.”

Autorul operei VREMEA SINTAGMELOR este un exemplu pozitiv pentru tineri, dar şi pentru oameni maturi, iar cartea sa un exemplu viu că toţi suntem interconectaţi, suntem în acelaşi câmp de energie condus de Dumnezeu. El este cel care ne mobilizează şi dacă avem gândul la El, intrăm pe frecvenţa Inteligenţei Universale şi creem armonii. Aşa se explică succesul muncii Domnului Menuţ Maximinian:

este un Om iubitor de Dumnezeu!

Pentru că şi eu am gândit o apreciere asemănătoare, în legătură cu cartea despre care vorbim, am să citez cuvintele Domnului scriitor Aurel I. Borgovan:

„Pentru a putea, mai întâi, scrie atâtea recenzii, comentarii şi prezentări de carte, autorul a depus o muncă permanentă şi asiduă (TITANICĂ, aş numi-o eu), prin citirea şi analizarea atentă a conţinutului unui mare maldăr de cărţi ale scriitorilor, analizarea fiecăreia şi în final exprimarea de critic imparţial în urma analizelor rezultate. Dar, scriitorul o face cu multă dragoste şi abnegaţie, într-un mod cu totul, dezinteresat. Tot cu dragoste şi absolut dezinteresat o spun şi eu, că acesta-i OMUL şi scriitorul, DOMNIA-SA MENUŢ MAXIMINIAN. Lăudabil este şi faptul că tot printr-o muncă atentă şi perseverentă, toate cele realizate, le-a adunat şi le-a înşirat cu multă migală în paginile din “VREMEA SINTAGMELOR”. În primele pagini autorul, ne prezintă comentarii asupra grupărilor literare şi rolul lor în viaţa scriitorului. Imaginea scriitorilor în mass-media, lectura captivă şi curăţenia în bibliotecă, precum şi alte sfaturi şi îndrumări pentru scriitori, cât şi pentru cititori.”

Cartea VREMEA SINTAGMELOR, autor Menuţ Maximinian, merită să fie pe raft în orice bibliotecă publică sau particulară şi, bineînţeles, citită.

Jeniţa Dodiţă Naidin

am postat fotografii

azi, 13 Ianuarie 2016,   Jeniţa Dodiţă Naidin