Omul şi Cocostârcul

Este minunat să avem cărţi tipărite în biblioteca din locuinţa noastră!

Chiar dacă nu este curent electric, putem citi sau reciti un text.

Ei bine, pentru mine, deşi am calculator şi este curent electric, a lua o carte din raft şi a sta comod este o bucurie pe care am avut-o mereu, nu numai la vârsta înaintată pe care o am.

Când, citind o carte, avem obiceiul de a sublinia, peste timp, observăm ce ne-a impresionat, deşi, între timp, uitasem cu totul unele din mirările noastre.

Am găsit în :  FILOCALIA Sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, Volumul 2, o sublinere a mea din anul 2005,

cu menţiunea, scrisă cu creionul:

că ar fi bine să citească semenii mei cuvintele acestea, pentru a şti cât de înţelept a făcut Dumnezeu lucrurile şi ce exemple de comportament dau păsările, oamenilor, exemple de care ne minunăm când luăm cunoştinţă de ele.

Vă invit să citiţi textul remarcat de mine demult:

„Cocostârcul este o pasăre ce vieţuieşte în atâta neprihănire, că atunci când are să se împreune plânge patruzeci de zile, iar după aceea alte patruzeci.

Iar cuibul său şi-l aşază în arbori, unde nu e umbrit de nimic, ci are aer curat.

 Prin aceasta se indică neprihănirea.  Căci aceasta e deasupra tuturor virtuţilor.

 Ea stă departe şi de cele  ce cad din simţuri, nefiind umbrită de nimic din cele vremelnice. 

Căci numărul 40 cuprinde desăvârşirea fiecăruia din cele patru elemente (ale naturii).”

(Citat din FILOCALIA Sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, Volumul 2,  editura Humanitas, 2004, traducere Dumitru Stăniloae, pag. 201.)

 

Sper că, citând acest text din FILOCALIE,  oamenii vor fi incitaţi  la  lectura acestor cărţi (sunt 12 volume) de o frumuseţe şi folos duhovnicesc de neegalat, şi, care au pe frontispiciu înscrisul:

Rugaţi-vă neîncetat”  şi,  în jurul unui desen, realizat  de Sfântul Arsenie Boca, ucenicul lui Dumitru Stăniloaie,

este scrisă  Rugăciunea inimii:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluieşte-mă pe mine păcătosul.

*

Să privim câteva imagini frumoase:

Bistriţa,   Miercuri, 14  Ianuarie 2015  Jeniţa Naidin

Articol revăzut, completat cu berze (cocostârci),

fotografiate  pe strada Gârlei din satul IZVORU,

şi adus pe Prima Pagină,

azi,  Marţi, 18. 08. 2015       Jeniţa Naidin