Să ne spiritualizăm cultura

Am aşezat împreună crini prea înfloriţi

şi un boboc de  trandafir.

 

*

Azi, Miercuri, 13 august 2014, vă adresez un îndemn blând.

După cum ştim, fiecare dintre noi avem câte un dram de cultură.

Desigur, unii dintre noi au mai mult decât un dram.

Şi, de asemeni, fiecare dintre noi suntem în devenire, indiferent de vârsta calendaristică pe care o avem.

Pentru cei care nu au făcut-o, sau nu şi-au propus acest lucru, adresez îndemnul blând de a ne spiritualiza cultura.

Veţi întreba cum procedez eu. Şi vă spun.

Cu mulţi ani în urmă, doar acumulam cunoştinţe din domeniul culturii şi, vorba lui Constantin Noica, această acumulare de cultură era soluţia pe care o foloseam pentru a mă baricada împotriva iubirii.

Pentru că, nu-i aşa, „Iubirea e o temă care ne urmăreşte toată viaţa!”.

Citeam mult:

literatură, istorie, psihanaliză, religie, dar fără a-L căuta cu atenţie pe Dumnezeu în toate aceste cunoştinţe.

De când Îl iau alături pe Dumnezeu în tot ce fac şi mă rog mental, pe cât posibil neîncetat, dramul meu de cultură este spiritualizat, are alte valenţe.

Vă doresc să Îl cautaţi pe Dumnezeu în tot ce faceţi.

Atunci veţi obţine un echilibru între viaţa materială şi viaţa interioară,

adică o viaţă spirituală care să vă conducă.

Şi, un spirit puternic poate conduce viaţa omului în orice condiţii!

*

Astăzi, în PROLOAGE,  se vorbeşte despre:

„Mutarea moaştelor Preacuviosului Părintelui nostru Maxim Mărturisitorul”,

„cuvânt din Pildele lui Solomon” şi

„cuvânt al Sfântului Simion cel Nou”.

Iată un citat din Pildele lui Solomon (pag. 969):

„Fiul meu să nu te asemeni oamenilor răi, nici să nu doreşti a fi ca dânşii.

Pentru că minciuni cugetă inima lor şi buzele lor grăiesc lucruri năprasnice.

Cu înţelepciune se ridică o casă şi cu chibzuială se întăreşte.

Şi cu ştiinţă se umplu cămările ei, de toată avuţia cinstită şi bună.

Mai bun este un înţelept, decât un voinic, şi omul priceput, decât unul plin de putere.

 Biruinţa se dobândeşte cu mulţi sfătuitori.

 Înţelepciunea şi gândul bun stau la poarta înţelepţilor şi înţeleptul nu se abate de la legea lui Dumnezeu, ci se sfătuieşte în adunări.

Domnul ştie inimile tuturor.”

Această carte despre  Vieţile Sfinţilor,

PROLOAGELE,

ne ajută foarte mult în spiritualizarea culturii noastre, alături de Sfintele Scripturi ale  tuturor Religiilor Lumii.

Mulţumesc, şi pe această cale,

Preotului Grigore Conea, de la Biserica „Sfânta ANA” din Bistriţa,

pentru toate recomandările de lectură deosebit de  utile spiritului şi sufletui meu.

 

*

Pentru seninătate şi odihna spiritului şi sufletului priviţi câteva imagini:

La Mănăstirea Prislop-Haţeg  ploua.

cicoare pe un câmp aproape de locul de odihnă veşnică

a  Familiei Cornelia şi Lucian BLAGA

 

*

Bistriţa, 13 august 2014  Jeniţa Naidin

Articol completat şi  adus pe Prima Pagină,

azi, Luni, 21 Septembrie 2015   Jeniţa Naidin