Vasile Găurean – „Eminescu şi Ovidiu, sub raza aceluiaşi Luceafăr!”

*
Reproduc din Ziarul Răsunetul articolul scris de  Ioan Lazăr despre cartea prof. Vasile Găurean.
*
« Vasile Găurean – „Eminescu şi Ovidiu, sub raza aceluiaşi Luceafăr!”

La Editura Junimea din Iaşi a apărut cartea colaboratorului nostru, prof. pensionar Vasile Găurean, un om dedicat investigaţiei scrise, un meticulos şi ambiţios în arta documentării, volum intitulat sugestiv „Sub raza aceluiaşi Luceafăr: Eminescu şi Ovidiu”.
Lucrarea este prefaţată de conf. univ. dr. Corneliu Crăciun de la Universitatea „Partium” din Oradea, corector fiind d-na Florentina Găurean, iar tehnoredactarea aparţine d-nei Jeniţa Naidin.
Spicuim din sumarul acestei lucrări:

„Noi ne-am născut sub raza aceluiaşi Luceafăr,  Studii şi boemă literară,  Funcţii civice, Preocupări şi cercuri literare,  Perioada marilor creaţii,  Anii din urmă,  Sfârşitul,  Eminescu 2014 – 125 de ani de la un asasinat politic,  etc.”.
Dintre temele şi motivele literare analizate de autor remarcăm:

„Eminescu de la sens la absurdul existenţei,  Erotica,  Primele iubiri,  Anii maturităţii, Femeia statuară, marmoreană,  De la Ghazel la Hyperion, etc.”
Această exegeză comparată se încheie cu două tabele cronologice, unul a lui Mihai Eminescu şi altul a lui Publius Ovidiu Naso, şi cu o amplă bibliografie.
Autorul Vasile Găurean propune cititorilor o apropiere şi o intersecţie culturală şi artistică între două mari spirite ale culturii universale din toate timpurile.

,,Laudaţio” »

 

Ioan  Lazăr

(Articol publicat în Ziarul Răsunetul din 30 iulie 2014)

*

Bistrița, 6 august 2014  Jeniţa Naidin