EMINESCU – ODĂ

Vă invit să citim din Opera lui Mihai Eminescu.

petale pentru Eminescu j.n.

ODĂ

(în metru antic)    

Nu credeam să’nvăţ a muri vr’odată;

Pururi tânăr, înfăşurat în mantia-mi,

Ochii mei ‘nălţam visători la steaua

Singurătăţii.

Când de-odată tu răsărişi în cale-mi,

Suferinţă tu, dureros de dulce…

Până ‘n fund băui voluptatea morţii

Ne ‘ndurătoare.

Jalnic art de viu chinuit ca Nessus,

Ori ca Hercul înveninat de haina-i;

Focul meu a-l stinge nu pot cu toate

Apele mării.

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,

Pe-al meu propriu rug, mă topers în flăcări…

Pot să mai re ‘nviu luminos din el ca 

Pasărea Phoenix? 

Piară-mi ochii turburători din cale,

Vino iar în sân, nepăsare tristă;

Ca să pot muri liniştit, pe mine 

Mie redă-mă! 

1883, Dec.

                        MIHAI  EMINESCU 

pentru Eminescu j.n.

*

Am cules la calculator azi, 16 Iunie 2021,  

Din Dragoste pentru Eminescu, 

 această poezie dintr-o ediţie, veche, veche de poezii.

pentru Eminescu j.n.

Cu Iubire şi Recunoştinţă

Jeniţa  Dodiţă Naidin 

Marţi, 15 Iunie 2021

Cu faţa spre LUMINA  DIVINĂ

Flori pentru EMINESCU j.n.