Întâlnirea „Secolelor”, la Bistriţa

În sala „Liviu Rebreanu” a Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” a avut loc marţi, 24 iunie 2014,  de la ora 17.00, întâlnirea culturală „Paradigme europene. Revista Secolul 21”, invitata amfitrionului, Ioan Pintea – directorul instituţiei gazdă, fiind Alina Ledeanu, directorul „bisecularei” reviste.

Concomitent cu proiectarea pe un ecran a fotografiilor personalităţilor istorice ale publicaţiei, scriitorul Ioan Pintea a rostit o mărturisire de suflet despre ceea ce a însemnat pentru sine, dar şi pentru alţii, „Secolul 20”: „O posibilitate vie de informare în legătură cu ce se petrece în literatura lumii şi o şcoală în care se învaţă cum se scrie de către orice tânăr scriitor”. Ioan Pintea a amintit numere ale „Secolului 20” care i-au marcat devenirea de scriitor, în acelaşi timp puteau fi văzute, expuse, numere vechi ale publicaţiei, provenind din zestrea bibliotecii.
Alina Ledeanu, cu blândeţea unui om ales şi a unui spirit atât de finisat intelectual, a prezentat „Istoria unei reviste de prestigiu” – „Secolul 20”, din care amintim că şi-a început apariţia în 1961, fiind editată de Uniunea Scriitorilor şi avându-l redactor-şef, între 1963 şi 1990, pe criticul Dan Hăulică, revista fiind pe vremea de dinainte de 1989 „vitrina” libertăţii româneşti, arătată străinătăţii democrate. Au fost amintiţi Geta Brătescu, artist plastic, longevivul grafician al „Secolelor” şi scriitorul Ştefan Augustin Doinaş, iar contribuţia lor la statura publicaţiei, subliniată. Apreciată în lume, la 40 de ani de apariţie, revista a primit în noiembrie 1987, la Paris, „Premiul pentru cea mai bună revistă de literatură şi artă din lume”, decernat cu ocazia Bienalei UNESCO, organizată la Centrul „Georges Pompidou”. Într-una dintre intervenţiile sale, Ioan Pintea şi-a amintit de o vizită alături de N. Steinhardt în redacţia „Secolul 20”, din care a rămas cu impresia că la revistă se lucra foarte serios şi mult, riguros etc. După o sincopă de doi ani, revista şi-a reluat apariţia şi se numeşte „Secolul 21”, având o amplă deschidere tematică şi ca abordare a unor domenii noi din perspectiva culturală a acestor ani. A fost subliniat faptul că „Secolul 21” este o publicaţie care simbolizează durată, tradiţie, profil naţional românesc şi reflectă, ca întotdeauna, lumea culturală în întregul ei, de la poezie, proză, la eseu, cronici plastice etc.
O secţiune a întâlnirii i-a fost dedicată lui Ştefan Augustin Doinaş, cu o contribuţie remarcabilă la realizarea publicaţiei, asupra căreia şi-a pus amprenta marele poet, traducător, eseist literar. Alina Ledeanu a citit un fragment dintr-un text al Getei Brătescu despre cum era Doinaş în redacţie şi a întregit profilul marelui scriitor cu aspecte ale originii sale ţărăneşti şi a conştiinţei sale de apartenenţă la poporul nostru. Invitata a prezentat albumul bilingv „Cu două lentile gemene- Through Twin Lenses” de Alfred Kaufmann, un mare artist-fotograf braşovean, marcat de răutăţile comunismului, fapt pentru care a ales să trăiască în SUA. Partea de final a întâlnirii a fost alocată dezbaterii, din public vorbind despre „Secole” scriitorii Olimpiu Nuşfelean, directorul „Mişcării literare”, Icu Crăciun, redactorul-şef al „Cuibul visurilor” de la Maieru, şi alţii.
De reţinut, pe lângă frumuseţea publicaţiei, dezvăluirea Alinei Ledeanu că fiecare număr apare cu mare greutate, prin contribuţiile sponsorilor, existenţa revistei fiind „o bătălie şi fiecare apariţie se lasă cu morţi şi răniţi”. Mulţi dintre cei prezenţi au fost cam dezamăgiţi să afle că aşa o revistă prestigioasă nu are o finanţare sigură de la stat.
O întâlnire de ţinut minte!

Victor ŞTIR

Articol publicat în Ziarul „Mesagerul”, 25 iunie 2014